V osmih dneh po izgubi statusa ali po koncu šolskega oziroma študijskega leta, v katerem ste dopolnili 26 let, morate pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vložiti prijavo v obvezno zavarovanje. Pri najbližji enoti ZZZS se lahko vnaprej pozanimate katera podlaga za zavarovanje pride v poštev v vašem primeru (tel. številke in e-naslove kontaktnih oseb najdete na spletni strani www.zzzs.si). Podlage za zavarovanje določa Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

 

Primer najbolj pogoste podlage za zavarovanje po izgubi statusa
048 Osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki 15. člena.

 

Poleg izpolnjenega obrazca M-1 (dobite ga lahko na spletni strani www.zzzs.si ali v papirnicah in knjigarnah) boste potrebovali tudi osebni dokument. Zavezanec za plačilo prispevka je v tem primeru oseba sama. Kot osebi s stalnim prebivališčem v Sloveniji, pa lahko Center za socialno delo prizna tudi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, če izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, zaradi katerih se sicer denarna socialna pomoč ne prizna (kot na primer neprijavljenost na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba), ne upoštevajo. Pri tem ni treba uveljaviti same pravice do denarne socialne pomoči. Pravica do plačila prispevka se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Če je pravica priznana, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje občina stalnega prebivališča.

Kdaj si moram urediti zdravstveno zavarovanje?

Ob dopolnjenem 26. letu starosti (če ste imeli v 26. letu status študenta, do konca študijskega leta), ne glede na to, ali ste s šolanjem že zaključili ali ne, ob poteku statusa (npr. diplomiranju), ob prijavi na Zavodu za zaposlovanje. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje le delno krije plačila zdravstvenih storitev, se priporoča, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se zavarujete v 30 dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že s 1. dnem prihodnjega meseca. Priporoča se, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje v enem mesecu po izgubi statusa. V trenutku, ko izgubite status dijaka, študenta ali dopolnite 26 let, morate namreč doplačati stroške zdravljenja, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti (gl. spodaj).

In če zamudim rok za sklenitev zavarovanja?

V tem primeru vas doleti 3-mesečna čakalna doba, kar pomeni, da morate prve 3 mesece sami plačevati zdravstvene storitve pri zdravniku, zobozdravniku in to kljub temu, da boste plačevali premijo in bo zavarovanje že veljalo. Zakon tudi določa, da se posamezniku, ki se ne vključi v zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postane zavezanec za doplačila, z vsakim polnim nezavarovanim letom premija poviša za 3 %. Enako velja za vse, ki bodo prekinili zavarovanje in nato vanj po več kot enem letu ponovno vstopili.

Kako sklenem dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Ko boste uredili status v obveznem zdravstvenem zavarovanju, obiščite eno od poslovalnic izbrane zavarovalnice ali preglejte, če lahko pri izbrani zavarovalnici zavarovanje sklenete na internetu ali s klicem na njihovo telefonsko številko. Zavarovanje se sklene za najmanj 1 leto, izjemoma za krajše obdobje za osebe, katerih status zavarovane osebe v zdravstvenem zavarovanju je časovno omejen. Zavarovalec oz. zavarovanec lahko odpove pogodbo po poteku 1 leta. Odpovedni rok znaša 3 mesece.

Ureditev kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna

Zavarovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, lahko pri centru za socialno delo uveljavijo pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna. Tudi v tem primeru ni treba uveljaviti pravice do denarne socialne pomoči, pomembno je izpolnjevanje pogojev zanjo, pri čemer pa se upoštevajo tudi krivdni razlogi. Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Če vam je priznana ta pravica, potem v obdobju, za katerega vam je priznana, ne potrebujete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če ga imate sklenjenega, lahko za to obdobje uredite mirovanje, kar pomeni, da ne plačujete premije.

Kaj krije dopolnilno zavarovanje?

–  Osnovne zdravstvene dejavnosti,
–  zdravljenje zobnih in ustnih bolezni ter zobno protetično zdravljenje,
–  specialistično ambulantno zdravljenje,
–  bolnišnično zdravljenje, vključno s storitvami nastanitve in prehrane, intenzivne terapije, najzahtevnejše diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske posege,
–  presajanje organov, ugotavljanje in zdravljenje zmanjšane plodnosti, umetne oploditve, sterilizacije in umetne prekinitve nosečnosti,
–  zdravljenje v tujini, zdraviliško zdravljenje skladno s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, zdravila na recept skladno z veljavno listo (pozitivna in vmesna),
–  očesne, ortopedske, ortotične, slušne idr. pripomočke, reševalne prevoze v nenujnih primerih, skladno z indikacijami.

Višina doplačila, ki ga krije to zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Vsaka od zavarovalnic svojim strankam ponuja celo vrsto ugodnosti, ki se jih splača izkoristiti. Spodaj vam ponujamo pregled premij in najpomembnejše kontakte.

 ADRIATIC SLOVENICA, ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D.
Več informacij na …
www.wiz.si,
080 11 24
www.as.si,
080 11 10
Možnost za mladeWIZ zavarovanjeDopolnilno zdravstveno
zavarovanje
za mlade
Premija na mesec29,43 € (z vključenim 3 % popustom za sklenitve preko interneta ter plačilo s kreditno kartico, e-bankingom, SEPA direktno obremenitvijo ali odtegljajem od plače oz. pokojnine; velja tudi za letno plačilo premije). Plačilo 1. obroka pri obročnem plačevanju in enkratnem plačilu možno samo s karticami Mastercard, Visa, Diners oz. preko NLB Klik in Abanet. Plačilo vseh nadaljnjih obrokov pa je možno preko trajnika.30,04 € (z vključenim 1 % popustom za plačilo preko trajnika, ali odtegljajem od plače oz. pokojnine; velja tudi za letno plačilo premije). 29,43 € (z vključenim 3 % popustom za sklenitev preko spleta ter plačilo s kreditno kartico, e-bankingom, SEPA direktno obremenitvijo ali odtegljajem od plače oz. pokojnine; velja tudi za letno plačilo premije) sicer 30,34 €. V primeru, da plačujete premijo preko plačilnega naloga (UPN) z dinamiko, ki je višja od letne (polletno, četrtletno, dvomesečno in enomesečno), niste upravičeni do popusta na premijo.
Ugodnosti
Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med:

 • denarjem v obliki nakazila 30 € na TRR,
 • popustom na zavarovanje WIZ Kuža v višini 40 EUR
 • Sportina bonom v vrednosti 50 €,
 • popustom na avto zavarovanje WIZ v višini 70 €.

Pogoji koriščenja ugodnosti so objavljeni na www.wiz.si/ugodnosti

Zavarovanje potrebujejo vsi:

 • brez statusa dijaka ali študenta,
 • starejši od 26 let,
 • (samo)zaposleni.

Dopolnilno zavarovanje ni obvezno, je pa nujno, če se želite izogniti doplačilu zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na [email protected], prek spletnega pogovora (chata) ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 11 24. Znani smo po svoji odzivnosti.

 

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prinaša naslednje ugodnosti:

 • Storitev Centra Zdravje AS, na brezplačni številki 080 81 10 vam pomagamo poiskati informacije o zdravnikih, postopkih naročanja, čakalnih dobah in uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu in iz zdravstvenih zavarovanj;
 • brezplačno zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode, ki vam v primeru hujše nezgode zagotavlja 50 ur pomoči na domu (pri opravljanju dnevnih opravil, negi in varstvu otrok) in 4 prevoze na kontrolne preglede;
 • 10 % popust pri drugih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanjih: težke bolezni in operacije s prehodno oskrbo, nezgodno zavarovanje družine, nezgodno zavarovanje mladih po srcu.
 • zavarovalcem otrok, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri AS-u, priznamo 20 % popust na nezgodno zavarovanje otrok in mladine.

Zavarovanje potrebujejo vsi:

 • brez statusa dijaka ali študenta,
 • starejši od 26 let,
 • (samo)zaposleni.

Vam ustreza sklenitev in urejanje zavarovanja v celoti prek spleta? Sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje na https://zdravje.adriatic-slovenica.si/.

Dodatno: Postanite še člani AS Kluba ugodnosti in si zagotovite še druge različne popuste in ugodnosti. Preverite na www.as-klub.si.

Za več informacij lahko obiščete najbližjo poslovno enoto Adriatica Slovenice, ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 11 10 ali pišete na [email protected].

 

 TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D. D.
Več informacij na …www.triglavzdravje.si,
080 26 64
Možnost za mladeZavarovanje Dopolnilno
Premija na mesec30,79 €
Ugodnosti
Ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d. d. prejmejo zavarovanci:

1. Darilni bon v vrednosti 20 EUR, unovčljiv v spletni trgovini enaA.com.
Darilni bon prejmejo le zavarovanci, ki prek spleta sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (več na triglavzdravje.si/enaa).

2. Poleg darilnega bona unovčljivega na enaA.com dobite še ugodnost, ki jo sami izberete:

A. Ob sklenitvi dopolnilnega avtomobilskega ali zdravstvenega zavarovanja prejmete bon v višini 60 EUR za sklepanje novega premoženjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., oziroma bon v višini 30 EUR za obnovitev obstoječega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d.
ali

B. Bon izvajalca zdravstvenih storitev v višini 30 EUR, ki ga lahko unovčite pri samoplačniških zdravstvenih ali zobozdravstvenih storitvah pri izvajalcih v RS
ali

C. Petrolova darilna kartica z 20 EUR dobroimetja.

3. Ostale ugodnosti ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja:

 

 VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D. V. Z.
Več informacij na …www.odhostaj.si ali www.vzajemna.si, 080 20 60
Možnost za mladeDopolnilno zdravstveno zavarovanje v
paketu Vzajemna Mladi
Premija na mesec30,12 € oz. 29,22 € s 3 % popustom (če zavarovanje sklenete prek spleta oz. na ostale načine)
Ugodnosti
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje z najnižjo premijo v Sloveniji.

Darilna kartica v višini 25 € za nakup v trgovinah Spar in Interspar ALI bon v vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah Extreme Vital ali na www.extremevital.com ALI bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

Ob vključitvi v brezplačni program Varuh zdravja pa so na voljo tudi ugodnosti:

 • spletna telovadnica;
 • majica;
 • dobroimetje v višini 15 € za zavarovanja Vzajemne s trajanjem 12 mesecev ali več (z izjemo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje ter zavarovanja Tujina);
 • 10 % popusta za zavarovanje Tujina Multitrip;
 • ostale ugodnosti naših partnerjev.

Več o programu Varuh zdravja na www.vzajemna.si.

 

Primer vrednosti doplačil pri posameznikih, ki nimajo sklenjenega dopolnilnega zavarovanja: primer poškodbe z zlomom stegnenice

Zdravstvene storitve: bolnišnično zdravljenje z operativnim posegom, zdraviliško zdravljenje (14 dni), bergle, pregledi pri osebnem zdravniku, kontrolni pregledi pri zdravniku specialistu, protibolečinska zdravila, nenujni reševalni prevoz

Skupna vrednost storitev: 9.947,99 evrov

Doplačilo brez dopolnilnega zavarovanja: 3.985,48 evrov

Storitev

Skupna vrednost (v evrih)

Doplačilo (v evrih)

Delež doplačila (%)

Bolnišnično zdravljenje

8.025,61

2.407,69

30

Zdraviliško zdravljenje

1.466,17

1.319,55

90

MPT (berlge)

20,97

6,29

30

Pregledi pri osebnem zdravniku

37,15

11,15

30

Protibolečinska zdravila (pozitivna in vmesna lista)

157,09

49,22

nekatera zdravila 30 in nekatera zdravila 90

Kontrolni pregledi pri zdravniku specialistu

42,20

12,66

30

Nenujni reševalni prevoz

198,80

178,92

90

SKUPAJ

9.947,99

3.985,48 

Vir: www.zzzs.si in www.vzajemna.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

KOMENTARJI

  • Zdravo!
   Glede dopolnilnega zavarovanja so ponudniki glede cene tam tam, razlika med njimi je res minimalna. Zato pa je razlika pri ugodnostih, ki jih ponujajo poleg zavarovanja. Ti pa svetujemo, da si dopolnilno zavarovanje priskrbiš čim prej, ko boš izgubila status. Če ga ne v roku enega meseca po izgubi, te doleti 3-mesečna čakalna doba, kar pomeni, da boš morala prve 3 mesece sama plačevati zdravstvene storitve pri zdravniku, zobozdravniku in to kljub temu, da boš plačevala premijo in bo zavarovanje že veljalo. Če pa se ne vključiš v dopolnilno zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postaneš zavezanec za doplačila, se z vsakim polnim nezavarovanim letom premija poviša za 3 %. Dodajamo pa še opombo, da se načrtuje ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in namesto tega uveljavlja obvezno zdravstveno nadomestilo. Vendar bo slednje šele v roku nekaj let.

PUSTITE KOMENTAR