Prijava na e-nasvete

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom v srednjih in višjih šolah, ki želijo opravljati enega od deficitarnih poklicev. Deficitarni poklici oziroma programi, ki izobražujejo za deficitarne poklice, za katere se lahko pridobi deficitarno štipendijo, pa so določeni z vsakoletnim javnim razpisom.

Pomembno:

– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino dohodnine;
– v primeru, da dijak ponavlja letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.


Kako pridobiti štipendijo

Postopek pridobitve štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2024/25 zahteva, da izpolnite Vlogo za dodelitev štipendije in priložite fotokopijo spričevala zadnjega šolskega leta (če se v šolskem letu 2022/23 niste izobraževali, priložite fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta). Vloga bo objavljena na spletni strani sklada (www-srips-rs.si) junija. Tisti, ki niste državljani Slovenije, morate priložiti dokazila o statusu, določenem v 12. členu ZŠtup-1. Študenti dvojezičnih programov pa morate dokazati tudi svoj status pripadnosti manjšini italijanske ali madžarske narodne skupnosti.

Kakšni so pogoji za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Podeljenih bo 1.000 štipendij. Vloge bodo najprej razvrstili glede na povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole. Višja kot je, večjo možnost za pridobitev štipendije imate. Če pa bo več vlog vlagateljev imelo enako povprečno oceno (in se bo presegla meja 1.000 kandidatov), se bodo vloge razporedile še glede na povprečno oceno v izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole. Če je prejetih vlog vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev štipendije, manj kot 1.000, se vloge ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjaki

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ