Prijava na e-nasvete

Ureditev zdravstvenega zavarovanja po izgubi statusa oz. 26. letu

Do konca študijskega leta, v katerem boste diplomirali ali dopolnili 26 let, če se ne boste zaposlili in se v zavarovanje vključili na tej podlagi (npr. na podlagi delovnega razmerja, registriranega s.p., statusa družabnika, ki je hkrati poslovodna oseba), ste obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski član – otrok, ki se šola. To pomeni, da so vse vaše zdravstvene storitve krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne potrebujete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobi podatke o vašem študentskem statusu preko informacijskega sistem eVŠ.

Kako postopati za ureditev zdravstvenega zavarovanja

Do konca študijskega leta, ko se vam status študenta izteče (diplomirate) ali dopolnite 26 let, si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje si uredite po podlagi, za katero izpolnjujete pogoje. Med drugim imate naslednji možnosti:

  1. Če imate stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko pri centru za socialno delo (CSD) vložite vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. S tem uveljavljate pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. O pravici CSD odloči z odločbo, pravico pa prizna največ za obdobje, za katero se lahko prizna denarna socialna pomoč. Po izteku obdobja, za katerega je bila pravica priznana, se lahko pravica podaljša na podlagi nove vloge. Če boste zaprosili za podaljšanje pravice, se priporoča, da novo vlogo vložite v začetku meseca, v katerem vam upravičenost do pravice poteče. Če vam je pravica dodeljena do 30. 6., vložite vlogo na začetku meseca junija, da bo imel CSD dovolj časa za obravnavo vloge. Prispevek plačuje Republika Slovenija iz proračuna. V primeru priznane pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje boste le obvezno zdravstveno zavarovani (dopolnilno zdravstveno zavarovanje si boste morali plačevati sami). V primeru priznane pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev pa boste imeli krito tako obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za ta čas dopolnilno zdravstveno zavarovanje miruje in sami ne plačujete prispevkov zanj.
  2. Če ne izpolnjujete pogojev za pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, se morate obvezno zdravstveno zavarovati kot samostojni zavezanec preko ZZZS. Sami morate plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na najbližji enoti ZZZS.

Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Je sicer prostovoljno, vendar dandanes že kar nujno, saj se s tem izognete doplačilu zdravstvenih storitev. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se namreč nekatere storitve financirajo v polnem obsegu (100 %). Druge pa le v določenem odstotku od vrednosti storitve. Razliko do polne vrednosti bi morali plačati iz lastnih sredstev, lahko pa se za doplačilo zavarujete s prostovoljnim (dopolnilnim) zdravstvenim zavarovanjem. To krije razliko do celotne vrednosti zdravstvene storitve, ker običajno predstavlja do 30 % stroškov zdravljenja. Dopolnilno (prostovoljno) zavarovanje uredite na izbrani zavarovalnici, ki nudijo tovrstno zavarovanje. Ponudniki, navedeni v tabeli, ponujajo dopolnilno zavarovanje, ob sklenitvi pa tudi določene ugodnosti, ki jih preverite na spletu.  

<strong>Pomembno!</strong>
Ko si urejate obvezno zdravstveno zavarovanje, je najbolje da si hkrati uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje (uredite si ga tudi, če boste uveljavljali pravice pri CSD). Če ga boste urejali več kot mesec dni kasneje (boste brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja več kot mesec dni), boste zapadli v trimesečno čakalno dobo in vam bo to začelo veljati šele čez tri mesece. V tem vmesnem obdobju boste morali sami kriti razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev oz. boste obravnavani za kritje razlike kot samoplačnik.

Kako preverite, če imate urejeno zdravstveno zavarovanje

To storite preko e-storitev ZZZS ali z SMS sporočilom, ki ga pošljete na 031 771 009 s ključno besedo ZZ ter devetmestno ZZZS številko. Ta je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. Primer: SMS za osebo z ZZZS številko 012345678 je: ZZ012345678.

Načrtovane so spremembe zdravstvenega zavarovanja

Če bo sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Novela zakona bi se začela uporabljati 1. 9. 2023.), ki bo ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, besedilo, ki se nanaša na DPZ, ne bo več aktualno. Sprejem Zakona, ki bi ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot ga poznamo, predvideva prenos plačila dopolnilnega zavarovanja k obveznemu zdravstvenemu prispevku. Torej, da ne bi več plačevali premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak bi se namesto tega Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačevalo enotni fiksni prispevek. Do 26. leta bo tudi ta prispevek še naprej krit iz obveznega zavarovanja. (Viri: delo.si, dnevnik.si, ozs.si.)

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

2 KOMENTARJI

    • Zdravo!
      Glede dopolnilnega zavarovanja so ponudniki glede cene tam tam, razlika med njimi je res minimalna. Zato pa je razlika pri ugodnostih, ki jih ponujajo poleg zavarovanja. Ti pa svetujemo, da si dopolnilno zavarovanje priskrbiš čim prej, ko boš izgubila status. Če ga ne v roku enega meseca po izgubi, te doleti 3-mesečna čakalna doba, kar pomeni, da boš morala prve 3 mesece sama plačevati zdravstvene storitve pri zdravniku, zobozdravniku in to kljub temu, da boš plačevala premijo in bo zavarovanje že veljalo. Če pa se ne vključiš v dopolnilno zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postaneš zavezanec za doplačila, se z vsakim polnim nezavarovanim letom premija poviša za 3 %. Dodajamo pa še opombo, da se načrtuje ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in namesto tega uveljavlja obvezno zdravstveno nadomestilo. Vendar bo slednje šele v roku nekaj let.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ