Vsi dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja za odrasle, ki ste od šole/fakultete oddaljeni najmanj 2 km lahko koristite subvencionirani prevoz. Za informacije o subvenciji obiščite spletne strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) ali pa vašega prevoznika. Priskrbeti si morate integrirano subvencionirano vozovnico IJPP. Vlogo izpolnite elektronsko, jo natisnete, potrdite na referatu vaše fakultete ali pa jo predložite skupaj s potrdilom o vpisu pri nakupu vozovnice.

IJPP

Brezstično kartico IJPP prejmete brezplačno na prodajnem mestu prevoznika. Ni nujno, da vaš prevoznik izdaja vozovnico IJPP, zato prej preverite, kje si jo lahko priskrbite. Če boste imeli medkrajevno mesečno vozovnico in vozovnico za mestni promet (npr. LJ, MB itd.), morate vpisati na vlogo obe relaciji – praktičen primer: oznaka R je za medkrajevni promet, npr. Kranj – Ljubljana (napišete vstopno in izstopno postajo), oznaka M pa je za mestni promet, npr. MP Ljubljana, MP Jesenice itd.

Preberite še, kako urediti vozovnico za mestni promet v Ljubljani >>

Pozor: oddate lahko več vlog hkrati. To morate narediti tisti, ki potrebujete mesečno vozovnico in vozovnico za 10 voženj na mesec (vozovnica za relacijo od kraja bivanja v času izobraževanja (izven stalnega naslova bivališča) do kraja izobraževanja in do vozovnice za 10 voženj na mesec za relacijo med stalnim prebivališčem in krajem bivanja v času izobraževanja) IN tisti, ki boste med letom imeli praktično izobraževanje (vloge ne morete oddati preko eUprave, predložiti morate še poseben obrazec o praktičnem izobraževanju (klik do obrazca >>), za vsako vrsto vozovnice posebej oddate vlogo.

V uporabi je enotna subvencionirana vozovnica IJPP (Integrirani javni potniški promet). Na voljo vam je tudi storitev e-vloge, ki omogoča, da oddate vlogo prek spleta s pomočjo digitalnega potrdila (preko portala eUprava) Vozovnica je elektronska in je skupna za vlak, medkrajevni avtobus in mestni promet. Mesečno vozovnico lahko uporabljate vsak dan v okviru relacije in prestopnih postajališč za navedeno relacijo. Na tej relaciji lahko poljubno izbirate med prevoznimi sredstvi (npr. iz Ljubljane se lahko do Maribora peljete z avtobusom ali vlakom, s consko vozovnico za mestni promet lahko vstopate na medkrajevne avtobuse ali vlak, ki vozijo na območju, za katerega ste kupili mestno vozovnico. Opomba: z medkrajevno vozovnico ne morete vstopati na mestne avtobuse, temveč samo na medkrajevne avtobuse ali vlak, ki vozijo na medkrajevni liniji, za katero ste kupili vozovnico).

Od 21. avgusta dalje je na portalu eUprava objavljena e-vloga za enotno vozovnico.

KAKO ODDATE VLOGO ZA PREVOZ

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice se odda elektronsko, za kar je potrebna e-identiteta (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu), ki ga dijaki in študentje z osebnim dokumentom brezplačno dobite na najbližji upravni enoti. Več informacij na povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/ in https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/. Če ste mladoletni, vlogo lahko odda tudi vaš zakoniti zastopnik s svojim digitalnim potrdilom. Vlogo izpolnite na portalu eUprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si. Na vlogi izberete vrsto vozovnice, ki jo potrebujete in navedete relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Vsi ostali podatki se izpolnijo avtomatsko. Na podlagi pozitivno rešene elektronske vloge boste v predal Moja eUprava prejeli odločitev za nakup vozovnice. S klikom na povezavo navedeno v odločitvi, nadaljujete z nakupom vozovnice preko spleta. IJPP kartico prejmeš po pošti na dom. Nakup lahko opravite tudi osebno na prodajnih mestih prevoznikov.

VLOGO ODDATE NAJBOLJ ENOSTAVNO PREKO SPLETA

Lahko oddate tudi pisno vlogo, a vam svetujemo, da vlogo oddate elektronsko preko portala eUprava, kjer lahko izvedete celoten postopek pridobitve subvencionirane vozovnice, brez obiska prodajnih mest.

Lokacije, seznam in delovni čas stacionarnih prodajnih mest prevoznikov najdete na povezavi https://subvencije.ijpp.si/.

Izpolnite pisni obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice. Če boste vlogo natisnili in jo ročno izpolnjevali, pri medkrajevni relaciji vnesite podatke o celotni relaciji, ki vključuje najbližje postajališče vašega bivališča in najbližje postajališče lokacije, kjer se izobražujete. Če poleg medkrajevnega prevoza (R) potrebujete tudi mestni promet, v stolpec vpišete vrsto prevoza: mestni (M) in območje mestnega prometa (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Kranj, Koper, Novo mesto ali Jesenice).

Pisna vloga je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo na povezavi: https://www.gov.si/teme/integriran-javni-potniski-promet-ijpp/, Ministrstva za javno upravo, na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3245, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prevoznikov, ki izvajajo subvencionirane prevoze, osebno pa jo lahko prevzamete tudi na prodajnih mestih prevoznikov.

Pred oddajo je potrebno pisno vlogo izpolniti v celoti.

S vlogo in osebnim dokumentom se odpravite na prodajno mesto prevoznikov iz zgornjega seznama, kjer lahko uredite vozovnico. Za mestni promet v Ljubljani in Mariboru velja enotna IJPP vozovnica, kar pomeni, da jo lahko kupite pri katerem koli prevozniku. V kolikor potrebujete vozovnico za mestni promet v Kopru, Kranju, Jesenicah, Murski Soboti ali Novem mestu, pa nakup lahko opravite le pri izvajalcih dotičnih mestnih prevozov. V kolikor ste oddali pisno vlogo na prodajnem mestu prevoznika, lahko vseeno nadaljujete z nakupom vozovnice peko spleta na povezavi: https://nakup.ijpp.si/.

V 3 korakih do oddaje vloge za izdajo subvencionirane vozovnice na spletu:

 • Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddate elektronsko na portalu eUprave na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. V modul Moja E-Uprava se prijavite s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Postopek pridobitve e-identitede (izdane fizični osebi – vlagatelju) traja nekaj dni. Če je še nimate, obiščite www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/ in www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/.
 • V eni minuti od oddaje elektronske vloge v mojo eUpravo prejmete odločitev za nakup subvencionirane vozovnice. Če je vloga odobrena in ste do subvencioniranega prevoza upravičeni, lahko nadaljuje spletni  nakup subvencionirane vozovnice. Uporabnike portala eUprava bo elektronska identifikacija avtomatsko preusmerila na spletno stran prevoznika, ki ga boste izbrali za nakup vozovnice. Od 21. 9. 2020 bo za študente možen nakup subvencionirane vozovnice za oktober.
  • Po zaključenem spletnem nakupu boste subvencionirano vozovnico lahko prevzeli na validatorjih avtobusov (kartico Urbana ali IJPP prislonite na validator na avtobusu). Sočasno se bo na vašo kartico zapisalo podaljšanje statusa za novo šolsko leto 2020/2021.

Vse lahko uredite doma in se tako izognete obisku poslovalnic, da bi si uredili status in kupili subvencionirano vozovnico. Med nakupom in validacijo pa mora preteči najmanj 30 minut.

 • Elektronsko vlogo boste lahko oddali pred datumom začetka prodaje vozovnic za oktober. Od 21. 9. 2020 dalje boste še vedno lahko nakup vozovnice naknadno opravili na povezavi (https://urbana.jhl.si/); izberite prijava s SI-PASS ali na povezavi portala e-Uprava (https://nakup.ijpp.si/).

Ministrstvo za infrastrukturo spodbuja, da vloge za subvencionirane vozovnice oddate preko spleta. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo so že s študijskim letom 2019/20 omogočili, da so si upravičenci subvencionirane vozovnice priskrbeli na digitalen način. Sedaj pa je poleg oddaje vloge možen tudi spletni nakup vozovnice.

Kartico IJPP prejmete brezplačno ob prvi predložitvi vloge za subvencionirano vozovnico.

KAKŠNE VOZOVNICE SO NA VOLJO

 • mesečna vozovnica (za dnevni prevoz iz kraja bivanja do kraja izobraževanja),
 • vozovnica za 10 voženj na mesec (za prevoz iz kraja stalnega bivališča do kraja bivanja v času izobraževanja ali začasnega bivališča in kadar dijak od kraja bivanja do kraja izobraževanja ne potrebuje mesečne vozovnice).

Veljavnost subvencionirane vozovnice:

 • mesečna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica,
 • polletna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica velja od 1. 9. do 31. 1. in od 1. 2. do 30. 6.,
 • letna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica velja od 1. 9. do 30. 6..

Predprodaja subvencioniranih dijaških vozovnic za naslednji mesec se prične že 21. dne v tekočem mesecu, nakup pa je možen do konca meseca v katerem je vozovnica veljavna.

Vse lahko uredite doma in se tako izognete obisku poslovalnic, da bi si uredili status in kupili subvencionirano vozovnico. Med nakupom in validacijo pa mora preteči najmanj 30 minut.

Izpolnitev vloge in plačilo lahko izvedete na spletu, lahko pa na spletu.

Elektronsko vlogo lahko vložite v primeru, da si boste vozovnico uredili prvič ter če jo že imate in jo boste le podaljšali (podaljšanje velja, če se spremenijo le podatki o letniku vpisa). Za vse ostale spremembe, npr. sprememba naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove in vrste vloge), je treba predložiti novo vlogo.

Kako do vozovnice, če nimate elektronskega potrdila

Najprej izpolnite obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice (klik do PDF vloge). Lahko ga izpolnite v elektronski obliki ali pa ga natisnete in izpolnite ročno. Izpolnite vse podatke in pri tem upoštevajte navodila, ki jih najdete od druge strani dalje. Pri medkrajevni relaciji vnesite podatke o celotni relaciji, ki vključuje najbližjo postajo oziroma postajališče vašega bivališča in najbližjo postajo oziroma postajališče lokacije, v kateri se izobražujete. Uraden naziv najbližje postaje najdete na http://test.jpp.si. Pri elektronskem izpolnjevanju vloge se vam postajališča avtomatsko izpišejo. Vlogo natisnite in jo podpišite. Svoj status lahko izkazujete tako, da vlogo potrdite na svoji šoli/fakulteti ALI pa izpolnjeno oddate skupaj s potrdilom o vpisu.

S (potrjeno) vlogo ali/in potrdilo o vpisu in osebnim dokumentom se odpravite na prodajno mesto, kjer lahko uredite vozovnico. Priporočamo, da si izberete prodajno točko blizu vašega kraja in ne v večjih mestih, saj bo tam zagotovo večja gneča. Seznam točk >>

Katere vozovnice so na voljo

Možnosti si lahko ogledate v spodnji tabeli. Polletna vozovnica velja za dijake od 1.9. do 31.1. in od 1.2. do 30.6. Lahko pa se odločite za letno vozovnico od 1.9. do 30.6. Enako velja za študente, le da polletna vozovnica velja od 1.10. do 31.1. in od 1.2. do 30.6., letna pa od 1.10. do 30.6.

VRSTA VOZOVNICEMESEČNA VOZOVNICAPolletna vozovnica
5
MESECEV
Letna vozovnica
9 MESECEV
Vozovnica za 10 voženj na mesec20 €87,50 €135 €
1 RAZRED: do 60 km25 €112,50 €180 €
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km35 €162,50 €270 €
3 RAZRED: več kot 90 km55 €262,50 €450 €

Ljubljana in Maribor

Če boste poleg medkrajevnega prevoza uporabljali tudi mestnega, boste mesečno za mestni promet imeli kar na IJPP kartici. Z IJPP kartico pa ne morete plačevati parkirnine v Ljubljani, uporabljati storitve BicikeLJ itd. V tem primeru si morate priskrbeti Urbano z aplikacijo IJPP, ki vam bo omogočala vse te dodatne storitve, uredite pa si jo na LPP mestih. Pošiljanje vlog za Urbano po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatu ni mogoče. Mesečna vozovnica velja do vključno 1. delovnega dne v mesecu. Predprodaja mesečnih šolskih vozovnic za naslednji mesec se prične že 21. dne v tekočem mesecu za naslednji mesec.

Doplačilo za kombinirano mestno vozovnico:MESEČNA VOZOVNICAPolletna vozovnica
5
MESECEV
Letna vozovnica
9 MESECEV
Ljubljana10 €50 €90 €
Maribor5 €25 €45 €
Jesenice15 €75 €135
Kranj, Koper, Novo mestobrezplačnobrezplačnobrezplačno

Koper, Kranj, Novo mesto in Jesenice

Za mestni prevoz v Kranju, Kopru, Novem mestu in na Jesenicah lahko vozovnice kupite le na prodajnih mestih prevoznika v navedenem mestnem prometu.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

KOMENTARJI

 1. To s polletnimi in letnimi vozovnicami za 10 voženj na mesec so letos fajn uredili 🙂 Ne bo treba toliko teh papirjev vsak mesec okoli nosit.

 2. Hej!

  Pri polletni vozovnici za 10 voženj mesečno sem opazila napako, in sicer: polletna vozovnica (za 10 voženj) za dijake stane 87,50 evrov (in ne 50 evrov, kot je navedeno v članku), za študente pa 70,00 evrov in ne 40 evrov, kot je navedeno.

  Lp

PUSTITE KOMENTAR