Kako začeti?

1) Izberite temo – v skladu z dosedanjim študijem izberite temo, ki jo želite preučiti na vaši strokovni poti.


2) Poiščite mentorja – nekateri profesorji so zelo zasedeni, zato mentorja izberite čim prej, mu napišite mail ali ga pokličite in se oglasite pri njem.


Obvezno! Ko kontaktirate mentorja, morate že vedeti, kaj želite pisati, zberite misli na papir, zakaj ste izbrali točno določeno temo in na kakšen način jo želite predstaviti.  

3) Pripravite dispozicijo, ki obsega:
–    ciljni in jedrnat naslov – če odraža metodo, jo zapišite v naslovu, izogibajte se tujkam in subjektivnim pojmom,
–    kratko predstavitev raziskave, uvod ter izoblikovano znanstveno vprašanje,
–    namen dela in izpostavitev hipoteze s stavkom – to boste potrdili ali zavrgli v nalogi,
–    utemeljitev, zakaj ste se za raziskovalni problem odločili, navedite znane stvari, ki kažejo na ta izziv,  
–    metodo dela, s katero boste potrdili ali ovrgli hipoteze,  
–    kakšne rezultate pričakujete,
–    okvirno kazalo,
–    seznam virov in literature.
Obvezno! Podrobno preberite navodila za pisanje, saj se razlikujejo na posamičnih fakultetah.  


4) Prijava in potrditev teme – temo prijavite z ustreznim obrazcem, ki ga bosta podpisala oba z mentorjem. Preverite rok, do kdaj morate prijavo oddati v referat (ponekod elektronsko), če želite diplomirati v tekočem študijskem letu. Temo potrdi komisija za dodiplomski študij/študijske zadeve s sklepom, ki velja eno leto (ponekod le 6 mesecev!), sicer zaprosite za podaljšanje.


5) Lotite se diplome – najprej se lotite glavnega dela, uvod in zaključek boste napisali na koncu. Diplomsko delo je (običajno) sestavljeno iz teoretičnega (zberite literaturo, osvetlite problem in razjasnite pojme) in empiričnega dela (praktično, samostojno raziskovalno delo). Slednji pri nalogah veliko več šteje v očeh ocenjevalcev. Iz anketnega vprašalnika, intervjuja, telefonskega ali osebnega razgovora, poskusa izpeljite odgovore na postavljane hipoteze, jih potrdite ali ovržete. V zaključku povzemite ugotovitve raziskave in vaše predloge za prihodnost, ki bodo pripomogle strokovni javnosti.

Obvezno! Osnovna pravila, ki jih ne smete pozabiti
– Ne dolgovezite in se ne ponavljajte. Večkrat preberite napisano in se tehtno odločite, ali je določen stavek ali odstavek dovolj pomemben, sicer ga raje izbrišite. Ne skrbite, vsebine boste imeli kaj hitro preveč. Držite se rdeče niti! – Nikoli tujega avtorskega dela, malce spremenjenega ali oddanega kot izvirnik, ne podpišite s svojim imenom. Če si sposodite kakšen citat, to primerno označite, citirajte ter zapišite avtorja. – Bodite jasni in jedrnati, izražajte svoja stališča, predloge in zamisli, saj bo le tako dobila diploma pravi pomen. – Kot pisci določene stroke, morate poznati strokovno izrazoslovje in termine smiselno uporabljajte skozi celotno nalogo. – Upoštevajte pravila strokovnega pisanja, slovnična pravila in pišite v zbornem jeziku. Pomagate si lahko z orodji: Fran.si, slovničnim pregledovalnikom Besana, več slovarjev najdete na www.evroterm.gov.si.

6) Sodelujte z mentorjem – večkrat se boste pri delu znašli na mrtvi točki in ne boste vedeli kako naprej. Ravno zato imate mentorja – vprašajte ga.
7) Prijava na zagovor – ko bosta z mentorjem dodelala nalogo, kot sta zastavila, potem bo vaše delo mentor prijavil na zagovor.  
8) Lektor – tekst mora biti jezikovno korekten, zato je priporočljivo nalogo lektorirati. Na nekaterih fakultetah morate ob oddaji dela podati tudi izjavo lektorja, da je delo pregledano.  
9) Tehnični pregled – tisti, ki ste na izgled sproti pazili, na tej točki ne boste imeli veliko dela, ostali pa se boste morali potruditi in popraviti postavitev diplomskega dela po začrtanih smernicah posamezne fakultete.
10) Tiskanje in vezava – za tiskanje in vezavo naloge si vzemite par dni, saj ponekod plačate dodaten strošek, če potrebujete hitro izdelavo.  
Obvezno! Preverite, kakšno vezavo in tisk na platnici mora imeti vaše delo, saj se na fakultetah razlikujejo ter koliko izvodov trde ali mehke vezave morate oddati.
11) Oddaja v referat/tajništvo – poleg tiskanih izvodov oddate izvod tudi v elektronski obliki, ki mora biti identičen tiskani verziji. Vaše delo bo referat preveril glede avtorstva, mariborski študentje delo oddate v sistem DKUM. Ob oddaji priložite zahtevane dokumente (npr. študentko izkaznico, indeks, če ga imate, potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice ali fakultete).  
12) Zagovor – študent opravi javni nastop (če tako zahteva program) običajno v roku enega meseca po oddaji dela v referat, pred komisijo.

Pomembna sprememba v Zakonu o visokem šolstvu
Študenti boste tudi po opravljeni diplomi obdržali status študenta do konca študijskega leta.

Diplomska naloga v bolonjskem študijskem sistemu

Odkar je tudi v Sloveniji v veljavi bolonjski študijski sistem, je tudi pri pisanju diplomske naloge prišlo do sprememb, ki so naslednje:

– nekatere fakultete ob koncu dodiplomskega študija od študentov ne zahtevajo diplome, kar pomeni, da lahko študenti dodiplomski študij zaključite brez diplome, tako študij končate z zadnjim izpitom.

– na nekaterih fakultetah diplome ali diplomske seminarske naloge ni treba zagovarjati,

– na fakultetah, kjer izvajajo enovit magistrski študij, se ta zaključi z magistrsko nalogo, torej pisanje diplome ni potrebno,

– zaključek študija z zaključnimi izpiti namesto z diplomo za zdaj še ni uveljavljen.

Pomagajte si s programskimi orodji

Pobrskajte po spletu, poiščite programe, s katerimi bi si lahko pomagali pri pisanju diplome in si tako vsaj malo olajšajte delo.

– EndNote je komercialen referenčni programski paket. Uporablja se za vodenje  bibliografije in referenc pri pisanju esejev in člankov. Več na: www.endnote.com.

– Mendeley je brezplačen spletni program za vodenje in izmenjavo raziskovalnih člankov, odkrivanje raziskovalnih podatkov, dober pa je tudi za sodelovanje na spletu. Uporablja se kot pomoč pri pisanju diplomskih, magistrskih nalog ali doktorskih disertacij. Več na: www.mendeley.com.

– Med bolj znanimi orodji je SurveyMonkey, s pomočjo katerega lahko na spletu oblikujete vprašalnik, zbirate podatke in jih na koncu tudi analizirate. Pred uporabo se seznanite z omejenostmi, npr. maksimalno število vprašanj ipd. Več na: www.surveymonkey.com.

– Spletni program za raziskave je tudi orodje FluidSurveys, s katerim prav tako lahko ustvarite napredne vprašalnike, ankete … Več na: www.fluidsurveys.si.

– 1KA je slovenski program za izvajanje različnih vrst anket, in sicer za glasovanje, forme ter enostavne in kompleksne ankete. Več na: www.1ka.si.

Viri: www.e-neo.si, en.wikipedia.org, www.mizs.gov.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

KOMENTARJI

 1. Nikar pa ne pozabite tudi na na strokoven jJEZIKOVNI PREGLED (lektoriranje) zaključnega dela.

  Profesorica slovenskega jezika z dolgoletnimi izkušnjami lektoriranje opravim hitro, natančno, predvsem pa kakovostno in ugodno. Nalogo tehnično uredim, pri lekturi upoštevam navodila fakultete. Sporočim vam vaše najpogostejše napake, da se jim boste lahko v prihodnje izognili.

  Za študente velja posebna akcija: 10-odstotni POPUST!
  Redna cena: 1,30 €/lektorsko stran (1500 znakov brez presledkov).
  Cena s popustom: 1,17 €/lektorsko stran!

  Več informacij na:
  lektorica Eva

  • Pozdravljeni,

   ne ukvarjamo se z lekturo, ampak smo portal z uporabnimi informacijami za študente.

   Lep pozdrav,

   Ekipa MestoMlaidh.si

PUSTITE KOMENTAR