Kot pravi Bojana Košnik, strokovnjakinja na področju diplomatskega in strokovnega protokola, je pri medsebojnih odnosih treba upoštevati, da mora biti naše vedenje takšno, da drugim ne bo škodovalo, temveč jim bo koristilo in ne vzbujalo občutka krivde ter bo veljalo za pošteno.

 V kulturi vedenja moramo določiti le odnos do osebe, s katero komuniciramo ter se nato poslužiti ustreznega bontona. Pri tem Košnikova navaja tri možnosti:

Odnos z ljudmi, s katerimi je študent v poslovni povezanosti (profesorji, tajništva na fakultetah, delodajalci za priložnostno delo ipd.). V takem odnosu se morata spol in starost zanemariti, šteje torej samo položaj, hierarhični ustroj znotraj institucije.

Pravila tovrstnega odnosa:

– Študent najprej pozdravi osebo, ki je višje po položaju.

– Pri rokovanju velja, da roko drugemu prva ponudi oseba, ki kotira više po hierarhični lestvici.

Primer: ko študent pride na izpit ali na razgovor za priložnostno delo, velja za hudo napako, če bi bil študent tisti, ki prvi ponudi roko. Če ponujene roke z druge strani ni, je pač ni in je študent nikoli ne ponuja sam. Tega si študent ne sme razlagati kot nevljudnost posamezne osebe, saj je to le pravica posameznika. Študent lahko sede šele, ko mu je to ponujeno. V tem primeru tudi velja, da je oseba, ki je nižje po hierarhični lestvici, vedno predstavljena osebi, ki je kotira višje po lestvici. Torej bo študent vedno prvi predstavljen profesorju in ne profesor študentu.

– Morebitno tikanje predlaga oseba, ki je višje na lestvici.

Primer: huda napaka bi bila, če bi študent prišel na razgovor za priložnostno delo in bodočemu delodajalcu, da bi malce omilil napeto ozračje, rekel, pa kar tikajte me, saj sem še tako mlad. Tudi na izpitih in govorilnih urah to ni dopustno, v praksi pa se zgodi pogosto. Seveda pa lahko študent morebitno ponujeno tikanje prijazno zavrne, če se ne počuti tako, da bi to lahko sprejel.

Pozorni bodite tudi na hierarhijo profesorjev. Če vas zanimajo malenkosti, ki se tičejo tehničnih podrobnosti predmetov (različni datumi oddaj izdelkov, nasveti pri pisanju itd.), če imate možnost, kontaktirajte asistente, ki sodelujejo pri predmetu. Na profesorje se obrnite glede vsebinskih vprašanj predmeta, snovi, napotkov glede literature itd. Do njih se obnašajte spoštljivo, saj se bodo v tem primeru tudi oni do vas.

Razmerje med mladostjo in starostjo:

– mlajša oseba vedno prva pozdravi starejše osebe,

– mlajša oseba bo vedno predstavljena starejši osebi, starejša oseba pa se bo odločila, ali se bo rokovala z mlajšo osebo ali ne ter predlagala tikanje.

Košnikova še poudarja, da samovoljno tikanje starejših do mlajših oseb ni dopustno, celo zelo nevljudno. Svetuje pa, da se mlajša oseba v takšni situaciji še naprej obnaša odraslo, torej starejšo osebo še naprej vika in ne začne s tikanjem, saj s tem pokaže, da je iz pravega testa in dobro vzgojen.

RokovanjeRokovanje, ki izgleda tako enostavno, v resnici pa v sebi skriva toliko informacij o posamezniku. Da oseba, s katero se rokujemo, o vas ne bo dobila napačnega mnenja, bodite pozorni na način rokovanja.

Pravila rokovanja:

– roka naj ne bo ohlapna, mrzla ali celo prepotena;

– stisk roke naj ne bo premočan, toda biti mora trden ter čvrst;

– v rokovanje vnesite nekaj energije ter volje;

– rokovanje traja le nekaj trenutkov, do štiri sekunde, v našem kulturnem prostoru vedno vzpostavimo stik z očmi;

– rok tudi ne stresajte, kot bi črpali vodo iz vodnjaka.

Opozorila Košnikove, ki bodo študentom prišla zelo prav:

– bodite točni, tako na predavanjih kot tudi drugod,

– na javnih mestih, kot so avtobusi, vlaki, bolnišnice, knjižnice, trgovine, kulturne prireditve, fakultete in seveda na predavanjih, izključite telefon, saj je njegovo zvonjenje zelo moteče.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR