Kdaj bom dobil sobo, če sem na prednostni listi?

Prednostna lista je pripravljena na podlagi števila točk, ki so ga dosegli prosilci za sprejem v študentski dom. Študenti, ki dosežejo največ točk, se uvrstijo na prva mesta na prednostni listi in so posledično tudi najprej povabljeni na vselitev v študentski dom, razlaga mag. Mojca Tancer Verboten, v.d. direktorica Študentskih domov Maribor (ŠDM) in dodaja, da študente na samo vselitev v dom vabijo glede na razpoložljivo število prostih ležišč in glede na mesto, na katerem so na prednostni listi – torej več točk imate, prej boste na vrsti. Študentski dom Ljubljana (ŠDL) pa še opozarja, da so napoteni na vselitev le tisti študenti, ki prejmejo odločbo, da izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje. Prvi študenti so povabljeni na vselitev v sredini septembra, ostali pa potem glede na prosta mesta (prednostna lista se tedensko oziroma mesečno posodablja). V ŠDM vsako leto povabijo na vselitev vse študente, ki prejmejo odločbo o izpolnjevanju pogojev za vselitev, praviloma zadnje povabijo v oktobru ali novembru.

Nekateri novinci, ki niso takoj povabljeni na vselitev običajno že sklenejo pogodbe o najemu sobe pri zasebnikih in se kasneje na vselitev v študentski dom ne odzovejo.

Tudi ŠDL so v lanskem študijskem letu na vselitev povabili vse študente, zadnji študenti iz prednostne liste so se vselili v mesecu januarju. V mesecu februarju pa je bil objavljen Dodatni razpis. Glede na število prispelih vlog in število prostih ležiš, bo podobna situacija tudi v tem študijskem letu.

Ali dobijo vsi prosilci sobo v študentskem domu?

Na vselitev v študentski dom so povabljeni vsi študenti, ki so uvrščeni na prednostni seznam, vendar vseh ne morejo vseliti takoj v začetku oktobra, ampak jih povabijo med letom, ko se izselijo študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev, diplomirajo,  ugotovijo, da so izbrali napačen študij in tako dalje. V Študentskim domovih Maribor vsako leto vselijo približno  80 odstotkov vseh prosilcev.  Nekateri  novinci, ki niso takoj povabljeni na vselitev običajno že sklenejo pogodbe o najemu sobe pri zasebnikih in se kasneje na vselitev v študentski dom ne odzovejo.

Kaj lahko naredim, če sem zamudil rok za subvencijo?

Prva možnost je, da oddate izredno vlogo kadarkoli med letom, po 1. 10. pa do objave razpisa. Vlogo oddate preko portala eVŠ, dodati pa morate potrdilo o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju. Kot pravijo v ŠDL, se med izjemne okoliščine štejejo najmanj 80 % telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov. Lidija Divjak Mirnik razlaga: »Po rednem roku, torej med letom, lahko sprejmemo prošnjo le izjemoma – če nastanejo tako težke socialne, družinske razmere, da je nujna namestitev v študentskem domu; navadno to urejamo na osnovi mnenja CSD.« Sicer pa je v Pravilniku o subvencioniranju bivanja dana možnost, da študentski domovi tudi med letom objavijo dodatni razpis za sprejem, če so na razpolago proste postelje, zato je torej zaželeno, da redno spremljate spletno stran študentskih domov.

Kaj se zgodi, če se prepišem? Moram dom samo podaljšati ali zaprositi na novo?

ŠDL pojasnjuje, da se ob prepisu študenti izpišejo iz starega programa in ob tem izgubijo status študenta, ter s tem pravico do subvencioniranega bivanja. Prepisovalcem se iz študentskega doma ni potrebno izseliti, vendar pa morajo za obdobje od izpisa oziroma izgube statusa do 1. oktobraplačevati ekonomsko ceno , od 1. oktobra do ponovnega podpisa pogodbe po subvencionirani ceni pa ceno bivanja. Študenti, ki so se prepisali, morajo za prihodnje študijsko leto vložiti prošnjo za sprejem in počakati na ponovno vselitev. Prošnje za podaljšanje morate oddajati v rokih. V Kranju in na Primorskem je dovolj, da vložite prošnjo za podaljšanje. Na ŠDL razlagajo, da načeloma velja, da lahko bivate v študentskem domu, dokler imate urejen status študenta. To velja tudi v primeru ponavljanja in prepisa. Če se prepišete, v vmesnem obdobju izgubite status in se morate izseliti iz študentskega doma. Vložiti morate prošnjo za podaljšanje v rokih. Enako pa velja tudi v zaključnem letu študija, po tem, ko diplomirate in se vpišete na višjo stopnjo študija. Na ŠDM razložijo, da študenti, ki med letom izgubijo status (npr. diplomirajo), lahko ostanejo v študentskih domovih, vendar  v času od izgube do ponovne uveljavitve statusa plačujejo ekonomsko stanarino, povišano za znesek subvencije (doplačajo 19,50 €). Oddati morajo prošnjo za sprejem.

Študentski dom

S cimrom/cimro se nikakor ne ujamem. Ali se lahko preselim/zamenjam sobo med letom?

Vsak študentski dom ima svoja pravila. V Študentskem domu Ljubljana lahko stanovalci zamenjate sobo kadarkoli med letom, če so na razpolago primerne kapacitete. Izjema je čas, ko poteka intenzivno vseljevanje novincev. Štiri preselitvene roke imajo tudi v Kranju (praviloma november, januar, marec in maj). O poteku preselitve v Mariboru pa pravi Lidija Divjak Mirnik: »Študent, ki se med letom želi preseliti, mora oddati prošnjo za preselitev (obrazec je v referatu in na spletni strani), in sicer do 25. v mesecu, preselitve v Mariboru so vsak mesec okrog prvega v mesecu; študenti se lahko preselijo enkrat v študijskem letu.« Obstaja tudi možnost izredne preselitve izven rednih preselitvenih rokov, vendar mora študent vložiti prošnjo, s katero izkazuje upravičene razloge za preselitev.

Ali lahko »zamrznem« sobo, če odhajam na izmenjavo v tujino?

Če se odpravite na študijsko izmenjavo v tujino za več kot dva meseca, ste dolžni podpisati sporazum o začasni izselitvi in mirovanju pravice bivanja. V ŠDL in ŠDM morate vložiti prošnjo za začasno izselitev z dokazilom o študiju v tujini (priporoča se learning agreement) pred začasno izselitvijo. Začasno izselitev uredite v sprejemni pisarni. Ko se vrnete in izpolnjujete pogoje za podaljšanje bivanja, se lahko ponovno vselite, v ŠDL in ŠDM vas vselijo na eno izmed prostih ležišč.

Kako podaljšam bivanje v študentskem domu?

Rok za podaljšanje bivanja v študentskem domu je ponavadi od junija do druge polovice avgusta, točen datum je določen v razpisu, ki praviloma izide konec maja ali v začetku junija. Za podaljšanje morate oddati prošnjo, ki se jo izpolni elektronsko preko eVŠ-ja http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Prošnji se priloži vsa potrebna dokazila, oddaja pa se elektronsko in priporočeno po pošti. Študent se lahko prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), skladno z določili razpisa, kjer je opredeljen tudi način posredovanja potrebnih prilog. Prej pa si seveda natančno preberite razpis.

Koliko časa lahko živim v študentskem domu?

Oseba, ki ima status študenta, lahko pridobi pravico za bivanje v študentskem domu za vsako posamezno leto študija. To pomeni, da v primeru, če ste se za bivanje v študentskem domu odločili v drugem letniku fakultete, nimate pravice bivanja podaljšati še za prvo leto, ko ste bivali drugje. Možno pa je tudi bivanje v času dodatnega (absolventskega) leta.

Kaj narediti, če želim med letom iti iz doma?

Iz doma se lahko izselite kadarkoli. Če se želite nato ponovno vseliti, morate počakati na razpis in vložiti prošnjo za sprejem – kot novinec. To velja za vse študentske domove.

Študentski dom

Kaj lahko storim, če ugotovim po enem mesecu, da bi subvencijo za študentski dom raje zamenjal za subvencijo pri zasebniku ali obratno? Ali je možna menjava in kakšen je postopek?

Če želite zamenjati subvencijo v študentskem domu za subvencijo pri zasebniku, se oglasite v Pisarni za študentske domove, kjer vam bodo dali vsa navodila in zadevo uredili. Za obraten primer, torej želite od zasebnika v študentski dom, pa v ŠDL pravijo, da morate najprej odstopiti od pogodbe pri zasebniku (obrazec je dosegljiv na spletni strani ŠDL, pošljete ga v Pisarno za zasebnike). Subvencija pri zasebniku vam preneha ob koncu tekočega meseca, ko Pisarna prejme obrazec s sporazumnim odstopom od pogodbe, na katerem sta podpisana tako študent kot najemodajalec. V primeru, da je odstop enostranski, stopi v veljavo šele s koncem naslednjega celega meseca po mesecu v katerem zavod prejeme odstop od pogodbe pri zasebniku. »S potrdilom, ki vam ga izda Pisarna za zasebnike, da je odstop potrjen, se potem zglasite v Pisarni za študentske domove.« pravijo v ŠDL. V Mariboru ni subvencij za bivanje pri zasebniku, lahko pa menjate subvencijo za študentski dom za bivanje v zasebnem ali pa v dijaškem domu. V tem primeru spremembo napoveste v Pisarni za študentske domove, kjer prejmete vsa navodila. Menjava je možna s 1. v mesecu, odpovednega roka za izselitev ni.

Ali si moram začasno bivališče urediti sam?

V študentskih domovih prijavijo vaše začasno bivališče na ustrezni upravni enoti. Prijava začasnega bivališča velja dve leti, obnavljajo jo na vsaki dve leti do izselitve. Potrdilo o začasnem prebivališču dobite na Upravni enoti.Ob izselitvi začasno bivališče odjavijo. Če bivate pri zasebniku, morate prijavo začasnega bivališča urediti sami.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR