Obdobje študija predstavlja tesno obdobje na poti do profesionalne karierne poti. Komunikacija je veščina, ki jo razvijte že v času študija, tako osebno komunikacijo kot komunikacijo preko elektronske pošte. Vložite kakšno minuto več v pisanje elektronskega sporočila in izkažite spoštovanje. Nekateri profesorji in asistenti sicer sprejmejo tudi bolj pogovorne maile študentov, vendar še vseeno prevladujejo tisti, ki pričakujejo udarnejše strukturirano elektronsko sporočilo.

Pogovor s profesorjem v predavalnici ali na konzultacijah

Profesorja sprašujte, kar vas zanima. Naj vam ne bo nerodno, saj ste pri predmetu zato, da se o snovi nekaj naučite, in niste tam, ker že vse veste in znate. Izkoristite ne le predavanja, ampak tudi konzultacije. S postavljanjem vprašanj profesorju pokažete, da vas snov zanima in se zares želite nekaj naučiti. To profesorjem veliko pomeni, saj jim s sodelovanjem izkažete spoštovanje in pokažete, da ste jim prisluhnili. Profesorjem se približajte s spoštovanjem in komunicirajte na nivoju, tako se bodo tudi sami spoštljivo odzivali.

5 osnovnih pravil pogovora s profesorji in asistenti

V kontakt stopite pravočasno. Pol poti tiči v pravočasnem dogovoru. Že pred izostankom ali pred rokom za oddajo naloge se pogovorite s profesorjem, ali lahko zamujeno kako nadoknadite. Na pustite teh dogovorov za konec semestra ali celo konec študijskega leta, takrat ne le da boste težje nadoknadili, so tudi zaradi natrpanega urnika in številnih prošenj študentov navadno profesorji manj naklonjeni odobravanju želja posameznih študentov. 

Naslovite jih s pravim nazivom. Nekaterim je to pomembno, drugim ne. Vendar dokler jih ne spoznate bolje, je vseeno rezerviran pristop spoštljivejši. Tudi »profesor« je običajno primerna naslovitev, razen če vam niso že npr. na uvodnem predavanju povedali drugače.

Povejte po resnici. Naj vas profesor ne ujame na laži. Navajeni so vsakršnih izgovorov in študente z leti začnejo jemati tudi z rezervo. Če profesor začuti, da ga skušate izigrati, se ne bo dobro odzval na vašo zahtevo, zato je bolje da ste že od začetka iskreni. Vendar bodite pripravljeni, da če ugodi vaši prošnji, bo postavil kratek rok za opravljanje naloge. Nalogo do tega roka tudi opravite..

Bodite pripravljeni na »ne«. Včasih profesor morda ne more storiti ničesar, da je še vedno pošten do ostalih svojih študentov. Študentje večkrat poskušajo opravljanje obveznosti prestaviti na kasnejši čas,  na koncu semestra ali študijskega leta pa želijo izsiliti, da bi nalogo vseeno izpolnili. Posamično dogovarjanje za opravljanje obveznosti ni vedno izvedljivo glede na njegov urnik.

Na konzultacije se pripravite. Profesorji in asistenti imajo razpisane konzultacijske ure, v okviru katerih so na voljo za vprašanja in posvete študentov. Na nekaterih fakultetah so objavljene ure na spletni strani. Vendar preden se odpravite na konzultacije, preverite pri profesorju, ali bo tisti dan tudi na voljo. Za pogovor oz. konzultacije si pripravite seznam. Tudi občutek tesnobe pred pogovorom si lahko zmanjšate, če se boste že vnaprej organizirali. Zapišite si vsa vprašanja ali pomisleke. Med pogovorom si delajte zapiske, izogibajte  se uporabi zapisovanja v pametni telefon ali prenosni računalnik.

Bonton preko elektronske pošte

Bonton pošiljanja elektronske pošte odraža vašo osebnost. Vključuje premišljeno uporabo ustreznega jezika, besednih zvez, strukture in drugih formalnosti pri dopisovanju. Način pisanja elektronskih sporočil veliko razkrije o vaši izobrazbi, vedenju in pozornosti do podrobnosti. Primerno strukturirano elektronsko sporočilo lahko profesorje in asistente navduši in tako se mu pozitivno zapišete v spomin.

 • Profesionalnost. Biti študent pomeni, da ste bodoči profesionalec. Na preprost način bralca prepričate, da ste odgovorni, sposobni in kot nalašč za npr. pripravništvo, štipendijo. Sledite standardom komunikacije in pokažite, da ste pripravljeni na svojo prihodnjo kariero.
 • Učinkovitost. Na splošno je dobro elektronsko sporočilo kratko. Ko vaša sporočila jedrnato zajamejo bistvo, izkazujete vašo učinkovitost. Zadeva sporočila naj bo kratka in informativna. Profesorju ali asistentu že v zadevi zapišite svoje ime in naziv ali kratico predmeta ter vsebino sporočila v 2–3 besedah. V kolikor pišete v imenu razreda, prav tako zapišite letnik, smer, predmet in program. Pri daljših sporočilih uporabljajte odstavke (4–5 vrstic v posameznem odstavku) in na koncu v zadnjem odstavku povzamete bistvo sporočila.
 • Spoštovanje. Izogibajte se nepotrebnim okrasjem in vljudnostnemu klepetu. To bo bralcu pokazalo, da cenite njihov čas.

Top email »check lista«

 • Ali ste navedli naslov prejemnika?
 • Ali je to pravi e-poštni naslov?
 • Če ste vključili so-prejemnike sporočila, ali so v pravilni vrstici (CC/BCC)?
 • Ali je tema jasna, kratka in informativna?
 • Ali se bistveni podatki prikažejo na vrhu vašega sporočila?
 • Ali ima besedilo jasno strukturo?
 • Ali lahko skrajšate vsebino sporočila? Če da, naredite tako.
 • Ali je vaš podpis primeren za prejemnika? Ali podpis vsebuje vse potrebne podatke? (Vaše ime in priimek, letnik, smer, predmet, kontakt.)
 • Ali je vaše poslovilo primerno za prejemnika?
 • Ste omenili priloge v telesu sporočila?
 • Ste priložili potrebne datoteke? Ali sta njihova velikost in oblika ustrezna?

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR