Brezposelnost mladih je kljub okrevanju gospodarstva še vedno visoka, prav zato Zavod RS za zaposlovanje namenja tej skupini posebno pozornost. Poleg tega, da mladim brezposelnim, prijavljenim na Zavodu, svetujejo posebni svetovalci, imajo mladi tudi prednost pri vključitvi v številne programe aktivne politike zaposlovanja, s katerimi si izboljšujejo zaposlitvene možnosti na trgu dela. Spoznajte spodbude za usposabljanje in zaposlovanje mladih, ki so na voljo pri Zavodu.

Št. brezposelnih decembra

Decembra 2018 je bila stopnja registrirane brezposelnosti mladih (15 do 24 let) 14,3 %, stopnja vseh brezposelnih pa 8,1 %.

Spodbude za zaposlovanje

Trajno zaposlovanje mladih

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas, če ste mlajši od 30 let, prijavljeni med brezposelnimi in imate stalno prebivališče v zahodni Sloveniji. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo 5.000 EUR.

Oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene

Samozaposlene osebe so ob prvem vpisu v poslovni register oproščene plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, in sicer v prvem letu v višini 50 % in v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Ukrep velja za mlade do 26. leta, ki se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu neprekinjeno vsaj 2 leti. Delodajalec dobi vrnjeno za prvo leto vaše zaposlitve 50 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za drugo leto pa 30 %.

Davčna olajšava za zaposlitev brezposelne osebe

Za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki je mlajša od 26 let in je najmanj 6 mesecev na zavodu, lahko delodajalci uveljavljajo znižanje davčne osnove v višini 45 % plače novo zaposlene osebe za 24 mesecev zaposlitve.

Povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih na območjih z visoko brezposelnostjo

Povrnitev plačanih prispevkov za zaposlitev brezposelne osebe, ki so stare od 15 od 24 let, je lahko priznana podjetjem, ki so registrirana v območju občin Pokolpja ter občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, če osebo zaposlijo neprekinjeno za čas vsaj 1 leta.

Zaposlimo mlade

Če ste mlajši od 30 let, brezposelni in ste zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje, se s pomočjo programa Zaposlimo mlade lahko zaposlite za najmanj 1 leto. Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo 5.000 EUR.

št. brezposelnih februarja
Februarja 2019 je bilo pri zavodu za zaposlovanje prijavljenih 6.789 mladih, starih do 24 let, kar predstavlja 8,4 % vseh registriranih brezposelnih oseb.

Usposabljanje za mlade

Delovni preizkus

Program je namenjen vsem brezposelnim, ne glede na starost, izobrazbo ali čas prijave v evidenci brezposelnih. Omogoča vam, da preizkusite svoja znanja in spretnosti na delovnem mestu in se izkažete pri delodajalcih. Tako pridobite nove izkušnje in si povečate zaposlitvene možnosti. Pod strokovnim vodstvom mentorja traja delovni preizkus največ mesec dni, pri čemer dobite povrnjen dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Skozi program spoznate delovne postopke, naloge in opravila na delovnem mestu, vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade

V program se lahko vključite mlajši od 30 let, ki ste brezposelni najmanj 3 mesece. Usposabljate se pri delodajalcu na konkretnem delovnem mestu in pod strokovnim vodstvom mentorja. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece, pri čemer dobite povrnjen dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. S programom pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje ter si tako izboljšate zaposlitvene možnosti.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo osebe mlajše od 30 let in ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu lahko prejmejo subvencijo v višini 5.000 €. Delodajalci oddajo ponudbo na javno povabilo, ki je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.

Inovativni projekti za mlade

Mlajši od 28. oz. 29. let se lahko s pomočjo inovativnih projektov za mlade vključite v usposabljanje pri delodajalcu ter ga dodobra spoznate, ob tem pa pridobite dodatne veščine, znanje, izkušnje. Po zaključku usposabljanja vas lahko delodajalec zaposli za najmanj 1 leto s pomočjo subvencije 5.000 EUR, ki jo ima možnost pridobiti z oddajo ponudbe na javno povabilo Zaposli.me.

Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja

Če ste mlajši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi, se lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih delodajalci največ povprašujejo. Z vključitvijo v te programe pridobite nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na konkretnem delovnem mestu, s čimer si izboljšate zaposlitvene priložnosti.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Če ste prijavljeni med brezposelnimi, se lahko vključite v program preverjanja in potrjevanja vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje, pridobite javno veljavno potrdilo (Nacionalna poklicna kvalifikacija) ali spričevalo (Temeljna kvalifikacija).

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR