Prijava na e-nasvete

Pravice in pravila najemnikov študentov

Zato je pomembno, da se z lastnikom čim bolje dogovorite o pravicah in obveznostih. Kadarkoli se lahko obrnete na nacionalni svet za varstvo pravic najemnikov, ki zastopa vaše pravice pred državnimi organi.

Dolžnosti in pravice lastnika stanovanja

 • z najemnikom (študentom) mora skleniti najemno pogodbo (ni pomembno ali odda stanovanje ali del svojega stanovanja),
 • prijaviti mora oddajo stanovanja,
 • lahko odpove najemno razmerje v skladu z zakonom in pogodbo,
 • stanovanje mora vzdrževati tako, da ga lahko najemnik nemoteno uporablja,
 • dolžan vam je prostor predati v stanju, ki omogoča normalno uporabo,
 • lastniki imajo pravico v skladu z zakonom pobirati najemnino in odločati o prenehanju najemnega razmerja,
 • lastnik lahko brez pojasnil preneha najemno razmerje, če vas o dejanju pisno obvesti vsaj 90 dni pred odpovednim rokom,
 • če lastnik ne izvede določenih del, jih lahko na njegove stroške izvede najemnik.

Kdaj lahko lastnik prekine najemno pogodbo?

 • če najemnik povzroča večjo škodo na stanovanju ali sobi,
 • če ne plačuje najemnine in stroškov v roku,
 • če najemniki razgrajajo, kršijo hišni red in motijo druge stanovalce ali sosesko,
 • če odda stanovanje v podnajem brez pisnega soglasja lastnika.

Dolžnosti in pravice najemnika

 • stanovanje lahko uporablja v skladu s pogodbo,
 • največ 2 x letno dovoliti vstop lastniku v stanovanje, da preveri uporabo (če lastnik vstopa v vaše stanovanje brez vaše vednosti ali večkrat, krši zakon),
 • da omogoči popravila in izboljšave stanovanja,
 • odgovarjati za škodo, ki jo povzroči z nepravilno uporabo in poravnati stroške popravil,
 • pridobiti pisno soglasje lastnika, če biva v sobi dodatna oseba v obdobju 3 mesecev vsaj 60 dni,
 • ne sme se spreminjati prostorov in obstoječe opreme brez pisnega soglasja lastnika,
 • ne sme oddati stanovanje v podnajem brez lastnikovega soglasja,
 • če se število oseb, ki stanovanje uporabljajo, spremeni, morate predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi,
 • zahtevate lahko povrnitev škode, ki je nastala zaradi opustitve obveznosti lastnika,
 • zahtevate lahko vračilo previsoko zaračunane najemnine ali njeno zmanjšanje za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati,
 • po prenehanju pogodbe morate izročiti lastniku stanovanje v stanju, kot ste ga prevzeli, pri čemer se upoštevajo spremembe, ki ste jih opravili v soglasju z lastnikom.
Kot najemnik imate pravico zahtevati, da občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, preveri višino najemnine. Najemnina je oderuška, ko za več kot 50 % presega povprečno najemnino.

Vira:  www.sou-lj.si, www.uradni-list.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ