Prijava na e-nasvete

Zahtevajte popolno zdravniško storitev


Katere pravice imate kot pacient?

 • Pravica do proste izbire zdravnika: Osebnega zdravnika si izberete sami. Po enem letu (v izjemnih primerih tudi prej) ga lahko spet zamenjate, ne da bi navedli razlog. Če imate kakršne koli zdravstvene težave se obrnite neposredno nanj in po potrebi vas bo napotil k specialistu.
 • Zdravnika si lahko izberete v domačem kraju ali v zdravstvenem domu za študente.
 • Če imate osebnega zdravnika v svojem kraju, vam bodo v študentskem ZD nudili le nujno zdravljenje. Veliko koristnih informacij najdeš tudi na http://med.over.net.
 • Pravica zahtevati premestitev se nanaša na zdravljenje v primeru hospitalizacije, če je npr. bolnik nezadovoljen s storitvami. Pravica je v praksi težko uresničljiva zaradi dolgih čakalnih dob v bolnišnicah.
 • Pravico do posvetovanja z ustreznimi specialisti lahko uveljavljate le na podlagi napotnice, ki jo izda vaš osebni zdravnik, ki oceni smiselnost pregleda. Če vseeno vztrajate, ste samoplačniki. Pravico lahko uveljavljate v upravnem postopku pri ZZZS.
 • Pravica izvedeti diagnozo svoje bolezni, obsega, načina, kakovosti in predvideno trajanje zdravljenja: Nanjo se veže zdravnikova pojasnilna dolžnost. Zdravnik mora obvestiti pacienta o metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih. Podatke lahko zdravnik zamolči le, če bi vplivali na poslabšanje psihičnega in s tem tudi zdravstvenega stanja.
 • Pravica dati soglasje k zdravstvenemu posegu: Brez predhodnega soglasja se lahko opravi le nujni medicinski poseg. Prisilno zdravljenje je predvideno le v primeru nalezljivih bolezni in prisilne hospitalizacije pri duševnih bolnikih, ki ogrožajo sebe in druge.
 • Pravica do odklonitve posega: Poseg lahko zavrnete brez kakršnega koli pojasnjevanja vzrokov.
 • Pravica vpogleda v zdravstveno dokumentacijo: Zdravnik lahko vpogled odreče le, če bi s tem škodljivo vplival na bolnikovo zdravstveno stanje.
 • Pravica prepovedi posredovanja podatkov: Od zdravstvenega zavoda lahko zahtevate, da brez vašega izrecnega privoljenja nikomur ne posreduje podatkov o vašem zdravstvenem stanju.
 • Pravica do povračila škode: Povrnitev škode, ki jo povzroči zdravstveni delavec, se zahteva od zdravstvenega zavoda, kjer je ta zaposlen.
 • Pravica biti seznanjen s stroški zdravljenja: Za storitve, ki so izven obveznega zdravstvenega zavarovanja, mora pacient dobiti račun, iz katerega morajo biti razvidni vsi stroški. Za delež vrednosti storitev iz obveznega zavarovanja vam ne smejo zaračunati doplačil. Če niste vnaprej opozorjeni, da je storitev nadstandardna, vam je ni treba plačati. Pri zoboprotetičnih delih zobozdravnik sestavi finančno in funkcionalno najprimernejši načrt zobne rehabilitacije, ki ga mora predložiti Zavodu. Pacient ima pravico, da se seznani z načrtom in odgovorom. Za samoplačniške storitve mora biti na vidnem mestu izobešen cenik
 • Pravica do ugovora: Če menite, da so bile v postopku zdravljenja kršene vaše pravice ali etična načela, čimprej ali najkasneje v 30. dneh od kršitve vložite pisno pritožbo na vodstvo zdravstvenega zavoda.V primeru kršitve pravice iz obveznega zavarovanja pa pritožbo naslovite na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Na zdravniško komisijo ZZZS lahko naslovite tudi zahtevek za presojo mnenja osebnega zdravnika. Zahtevo je treba vložiti v treh dneh od dne, ko je bilo sporočeno mnenje. Zdravniška zbornica Slovenije je pravi naslov za tiste, ki menijo, da je prišlo do napake pri zdravljenju ali druge kršitve stanovskih pravil. Ministrstvo za zdravje vrši upravni nadzor nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in zasebnikov in v primeru utemeljenosti uvede upravni postopek. Sodno varstvo priporočamo kot zadnje, ko izkoristite vse ostale poti, saj so postopki dolgotrajni in dragi.


Kako je z zdravili?

Z receptom in zdravstveno kartico jih lahko dvignete v kateri koli lekarni. Zdravila, napisana na »zelenem« receptu krije obvezno zdravstveno zavarovanje, ostala, zapisana na »belem« receptu pa je treba (do)plačati. Zdravnik vas mora na (do)plačilo opozoriti. Lahko imate tudi zdravila na obnovljivem receptu, za največ tri mesece, recept pa velja največ eno leto.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ