Prijava na e-nasvete

Tutorska pomoč za nove študente

Tutorstvo je sistem pomoči, ki jo študenti (predvsem bruci) prejmejo od starejših kolegov ali profesorjev. Uporabljeni so različni pristopi, ki se med fakultetami razlikujejo. Poznamo klasično oz. uvajalno tutorstvo, namenjeno brucem, oddelčno oz. predmetno tutorstvo, tuturstvo za tuje študente, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo za informacijske vire  …). Prav tako je tu še študentsko tutorstvo, kjer starejši študenti pomagajo mlajšim, in učiteljsko tutorstvo, kjer študentom pomagajo profesorji.

Študentsko tutorstvo

Študentje tutorji so prostovoljci, ki delo tutorja brezplačno opravljajo poleg svojih študijskih obveznosti. Tutor je lahko študent višjega letnika, funkcija ponavadi traja eno leto in je prostovoljna. Na fakultetah, na katerih izvajajo predmetno tutorstvo, so tutorji predmetov študenti, ki so med najboljšimi v letniku. Glavna naloga tutorjev je, da študentom (predvsem brucem) omogočijo čim bolj sproščeno študentsko življenje, ne samo študij. Na začetku študijskega leta brucem med drugim sporočijo:

• kje in kdaj lahko dvignejo študentsko izkaznico,
• kako naj si uredijo študentsko prehrano,
• kako deluje spletni referat,
• kako naj si uredijo mesečno vozovnico za avtobus/vlak,
• kako dostopati do knjižničnega gradiva …

Študentje pa so dobrodošli, da tutorje vprašajo za nasvete glede kakršnihkoli drugih nejasnosti v zvezi s študentskim življenjem.

Med študenti prihaja včasih do napačne predstave, da je tutorstvo enako inštrukcijam – posebej je treba poudariti, da to ni res. Nina Savarin, koordinatorka tutorjev na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pravi, da »tutorji niso inštruktorji«. »Torej ne nudimo inštrukcij, ne posojamo zapiskov … Pač pa študente samo usmerjamo. Naš glavni cilj je, da olajšamo študentom prehod iz srednje šole v univerzitetno okolje, ne podpiramo pa pasivnosti!« Tutorji pa študentom lahko pomagajo tudi pri izbiri izbirnih predmetov: »Če kdaj kdo vpraša, kateri izbirni predmet naj si v prihodnjem letu izbere, mu boš, glede na svoje izkušnje, seveda svetoval oz. povedal, kako kje izgledajo predavanja, vaje, način dela, izpit,« dodaja Savarinova.

Kako potekajo tutorska srečanja

Sebastian Pepelnak, tutor na Fakulteti za družbene vede, pojasnjuje, »da je prvo srečanje hkrati formalne in neformalne oblike. V predavalnico bruce sprejmejo predstavnik Katedre izbranega študija in tutor učitelj, ki predstavita formalen vidik študijskega programa, dva tutorja študenta in predstavniki društva študentov izbrane smeri, ki predstavijo študentski vidik študija in obštudijske dejavnosti. Srečanje je sicer formalno, a po uvodnem delu sledi povabilo vseh prisotnih brucev na kavo, kjer se vzdušje znatno spremeni in kakršen koli predhoden strah oveni. Nadaljnja srečanja potekajo individualno in predvsem potekajo prek družbenih omrežij in e-pošte, ker je to najbolj dostopen in efektiven komunikacijski kanal.«

Pri študentskem tutorstvu velja omeniti še pritožbe študentov zoper profesorje. Reševanje tovrstnih pritožb ni v pristojnosti tutorjev, Sara Zahar, tutorka na Fakulteti za humanistične študije Koper, je pojasnila postopek na njihovi fakulteti: »V primeru pritožbe z ene ali druge strani se je treba pogovoriti in soočiti s težavami. Najprej nepristransko preverimo zgodbo na obeh straneh. V primeru, da profesor noče sodelovati pri pogovoru, tutorji kontaktiramo predstojnika oddelka in vsekakor poročamo o nastali situaciji.«

Učiteljsko tutorstvo

Gre za pomoč študentom s strani profesorjev, saj vse štiri univerze zaposlene pedagoge spodbujajo k učiteljskem tutorstvu. Dr. Hotimir Tivadar, predsednik Komisije za tutorstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vidi bistvo učiteljskega tutorstva v tem, da »so učitelji podpora študentom in tista dodatna pomoč tutorjem študentom pri urejanju študijskih stvari, kar bi pomenilo tudi sodelovanje pri kakovostnem predmetnem tutorstvu.« Zopet je treba poudariti, da učitelji učencem ne nudijo zasebnih inštrukcij. Učiteljsko tutorstvo pomeni predvsem razlago nejasnosti glede snovi takoj po predavanjih, seveda pa lahko profesorji tutorstvo izvajajo tudi drugače. Dr. Tivadar pravi: »Sam imam prakso, da študijske stvari s študenti rešujem takoj po predavanjih, saj je nesmiselno drobiti ure, ki so namenjene tutorstvu. Zadnji dve uri pred izpitom pa posvetim samo pripravi na izpit, kjer predebatiramo vprašanja, če je potrebno, pa določeno snov še enkrat razložim.«

Povprašali pa smo tudi tutorje, kako oni vidijo svojo nalogo in kaj želijo brucem na njihovi študijski poti:

Nina Savarin, koordinatorka tutorjev študentov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani:

»Brucom želim, da bi bila ta prelomnica v njihovem življenju čim manj boleča in da bi se hitro privadili na življenje v Ljubljani. Vsak začetek je težak, zato naj ne obupajo, pač pa vztrajajo in če potrebujejo pomoč, nasvet ali karkoli, naj si upajo vprašati, tudi, če se jim zdi kdaj kaj butasto. Tutorji smo zato tukaj. In, da bo študij res tisto pravo, naj ne hodijo samo na predavanja in domov, pač pa naj se čimprej in čimbolj aktivno vključijo v obštudijsko dogajanje. Poleg tega jim želim, da bi navezali kup novih poznanstev, uživali na žurih, skratka, da bi čimbolj produktivno izkoristili ta leta … ker gredo še prehitro mimo.«

Rok Rus, koordinator tutorjev, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

»Ena izmed glavnih nalog tutorjev je ta, da poskušamo študentom olajšati vključevanje v univerzitetno okolje, jim nuditi ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študent tutor svetuje in pomaga brucem s posredovanjem zanje potrebnih informacij. V primeru, da problem presega tutorjeve zmožnosti, tutor poskrbi za ustrezno strokovno pomoč.«

Sara Zahar, tutorka Fakultete za humanistične študije Koper

»Študentom svetujem, da če že imajo možnost imeti tutorja študenta, naj to možnost tudi izkoristijo! Veliko je študentov, ki hitro obupajo nad določenimi zadevami, brez da bi se s kom posvetovali o tem ali onem. Mi nismo profesorji, ampak smo lahko dobri prijatelji, ki lajšajo študijsko življenje. Študij je najbolj zahtevna ampak tudi najbolj dragocena izkušnja, tutorji pa samo pomagamo prebroditi težave in tako omogočiti nemoten potek študija.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ