Prijava na e-nasvete

Tutorski sistem in tutorji Univerze v Mariboru

Tutorji Univerze v Mariboru so razdeljeni glede na študijski program, smer in tudi predmete. Obstajajo različne oblike tutorstva na posameznih fakultetah, od uvajalnega, predmetnega, za tuje študente, za študente s posebnimi potrebami.

Tutorji Univerze v Mariboru podajo svoje mnenje

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Darin Lah

»Tutorji Univerze v Mariboru so dodeljeni glede na določeno študijsko smer. Torej vsi, ki so npr. tutorji fizike, bodo delovali znotraj oddelka za fiziko in pomagali pri fizikalnih predmetih vseh študijskih smeri. Sodelujemo s študentskim svetom in skupaj organiziramo dogodke, srečanja, predavanja. Bodočim študentom se predstavimo že na informativnih dnevih formalno, nato organiziramo neformalno srečanje brez profesorjev. Predstavimo se tudi na pozdravu brucev na bolj formalen način. Kasneje (novembra) v vsakem posameznem študijskem programu organiziramo spoznavne večere, katerih se udeležijo vsi študenti in profesorji, na njih se bruci pomerijo v izzivih, ki jih organizirajo drugi študenti. Sledi še neformalno druženje, kjer se z bruci bolje spoznamo na osebni ravni. Nadaljnja srečanja potekajo po dogovoru.

Če študent potrebuje pomoč, smo jim vedno na voljo in se dogovorimo za tutorske ure. Bruci nas najpogosteje vprašajo po starih kolokvijih in zapiskih. Naredili smo skupino v MS Teams, kamor smo naložili stare kolokvije in zapiske. Sprašujejo tudi, kako postanejo člani študentskega sveta ali tutor. Za ŠS potekajo volitve, tako da vložiš kandidaturo in moraš biti izvoljen. Tutor postaneš, da oddaš kandidaturo, vendar najhitreje v drugem letniku. Moja izkušnja o tutorstvu sega v prvi letnik, imeli smo stike s tutorji, nekajkrat smo se skupaj učili za kolokvije in reševali naloge. Večinoma smo imeli skupinske tutorske ure. Odločil sem se, da postanem tutor, ker sem bil dober študent z dobrim povprečjem in sem se želel vključiti v več študentskih dejavnosti in pomagati novim študentom.«

Fakulteta za zdravstvene vede, Gregor Romih

»Izvaja se vstopno, vsebinsko, izstopno in individualno tutorstvo. Prvo srečanje študentov s tutorji poteka na skupinskem uvajalnem dnevu za bruce, kjer se tutorji predstavimo novi generaciji študentov in jim podamo vse potrebne informacije za študij zdravstvene nege in kontakte tutorjev. Razdeljeni smo glede na študijski program in predmete, seznam s kontakti je objavljen na spletni strani fakultete. Praksa je pokazala, da se študenti raje poslužujejo individualnega tutorstva.

Tutorji smo dostopni študentov preko socialnih omrežij, elektronskih naslovov, MS Teams itd. Najpogostejša vprašanja se nanašajo na literaturo za študij, kako izgledajo izpiti, predmetno-specifične teme, ki potrebujejo dodatno razlago, svetovanje glede kliničnih vaj in organizacije le-te. Da postanem tutor, sem se odločil, ker na podlagi lastnih izkušenj vem, kako je biti zmeden bruc, imeti polno glavo informacij glede študija, kliničnih vaj, nepoznavanje visokošolskega sistema, povečan je obseg literature za študij, ne vedo kako potekajo izpiti, kaj potrebujejo za klinične vaje, kako potekajo vpisi v višje letnike. Vse te informacije so pomembne za študente prvih letnikov, saj pomembno olajšajo študij in organizacijski vidik življenja na fakulteti.«

Pedagoška fakulteta, Kristjan Veber

»Tutorstvo je urejeno tako, da ima vsaka smer svojega tutorja, po navadi ekipo treh tutorjev, ki skrbijo, da se študentje dobro počutijo na naši fakulteti in jim pomagajo pri prestopu iz srednje šole na faks. Veseli nas tudi dejstvo, da tutorji na nek način obstanejo zraven svojih varovancev, kar do konca šolanja, kar pomeni, da je sistem dobro vzpostavljen. Po navadi nas spoznajo v predavalnici na uvodnih srečanjih, kjer se predstavijo in navežejo stike s predstavnikom 1. letnika. Večina nadaljnjih srečanj je neformalnih, se pravi ob kakšni kavi, lahko tudi preko spleta, kjer so bili naši tutorji študentom dostopni skozi celoten dan.

Eno izmed najpogostejših vprašanj je, ali je faks težak. Moj odgovor je, da ne, če delaš tisto, kar te res veseli in če delaš učno snov tako, kot ti želiš. Se pravi, če ti ne leži sprotno učenje, ga ne prakticiraj. Če veš, da si dan pred izpitom lažje učiš, se uči dan pred izpitom. Lažje ti bo, če boš ubral sistem, ki tebi bolj odgovarja. Sam sem tutor postal že na polovici svojega 1. letnika. Program tutorstvo sem že vodil na srednji šoli, tako da so mi izkušnje pomagale pri sooblikovanju programa na fakulteti. V 1. letniku sem imel super tutorke, ki so nam bile vedno na voljo. Zato vsako leto spodbujam naše študente, da se odločijo za program tutorstvo, ker s tem pridobiš ogromno kompetenc, hkrati pa pomagaš vsem, ki potrebujejo pomoč. Večkrat rečem prijetno s koristnim – druženje in hkrati pomoč.«

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Nejc Fir

»Imamo trdno uveljavljen sistem tutorstva 11 študentov tutorjev, ki je usmerjen predvsem k pomoči brucem. Vsak študent tutor ima dodeljeno svojo skupino brucev. Dodelitev skupine je naključna, saj študijski progam v 1. letniku vključuje splošne ekonomske predmete. Trudimo se poskrbeti za čim večjo pokritost tutorjev glede na študijske usmeritve. Na ta način lahko nudimo primerno študijsko podporo tudi v višjih letnikih. Vsak študent tutor ima enkrat tedensko tutorsko uro, ki poteka v tutorskih prostorih v avli fakultete. Vendar so tutorji na voljo za vprašanja tudi izven tega termina.

Ob koncu semestra oz. pred začetkom izpitnega obdobja izvajamo tutorske priprave na izpite, da omogočimo boljšo pripravljenost študentov za opravljanje izpitov. Prvo večje formalno srečanje študentov tutorjev z bruci poteka na uvodnih dnevih. Nato študentje tutorji v prvih dveh tednih obiščejo svoje skupine brucev v predavalnicah, kjer se jim predstavijo in posredujejo svoje kontaktne podatke. Ključno vprašanje študentov se navezuje na izbiro študijske usmeritve. Saj je študij bistveno lažji, če študenta študijski predmeti in snovi zanimajo.

Ker se študentje v 1. letniku seznanijo z osnovnimi tematikami posamezne ekonomske in poslovne vede/discipline, je lahko brucu pri izbiri študijske usmeritve v pomoč snov posameznega predmeta. Pri tem je izrednega pomena zagnanost študenta, da izčrpa čim več študijskih vsebin. Tutor, ki je skrbel za mojo skupino, nam je predstavljal odlično podporo in naslov za vsa vprašanja. Pogosto nas je kontaktiral in se pozanimal o morebitnih težavah ter nas obveščal o dogodkih na fakulteti. Najkoristnejše so se mi zdele informacije glede poteka študija. (Uporaba spletne učilnice, sistema AIPS, pravila glede prijav in odjav na izpite, pogoji napredovanja, pristopi do profesorjev v času pogovornih ur, posamezni nasveti glede priprave na kolokvije in izpite.) Delo študenta tutorja mi predstavlja poslanstvo in mi ga je v čast opravljati.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ