Prijava na e-nasvete

Tutorski sistem in tutorji Univerze v Ljubljani

Tutorji Univerze v Ljubljani so razdeljeni glede na študijski program, smer in tudi predmete. Obstajajo različne oblike tutorstva na posameznih fakultetah, od uvajalnega, predmetnega, za tuje študente, za študente s posebnimi potrebami.

Tutorji Univerze v Ljubljani podajo svoje mnenje

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: Klara Klemenčič

»Imamo dve obliki tutorstva profesorsko ter študentsko. Študenti se lahko preizkusijo v štirih različnih vlogah tutorstva. Ekipa je sestavljena iz uvajalnih, nadaljevalnih tutorjev ter iz tutorjev za tuje in Erasmus študente. Tutorji so določeni za vsako smer posebej. Enako velja za profesorsko tutorstvo – vsak letnik dobi svojega učitelja tutorja. Bruce ekipa tutorjev sprejme že na prvem študijskem dnevu skupaj s Študentskim svetom na Sprejemu brucev.

Vsak tutor se svojim tutorantom predstavi vsaj en teden pred začetkom študijskega leta preko elektronske pošte oziroma socialnih omrežij in jim v pisni obliki predstavi študij in poda ključne informacije. Sledijo še skupni sestanki pred vsakim začetkom semestra, da jim bolje predstavijo predmetnik in študijske obveznosti. Nekateri tutorji pripravijo tudi neformalne oblike srečanja. Ko sem bila brucka so bile najbolj uporabne informacije zame glede izpitnega obdobja – kot novopečeni študenti nimamo veliko izkušenj in pravega pogleda na izpitno obdobje. Predvsem je bil koristen nasvet, da si naj izpite sistematično razporedimo v izpitnem obdobju. Tutor sem, ker me veseli delo s študenti in rada pomagam pri problematikah in vprašanjih, ki se pojavijo tekom študija.«

Pravna fakulteta, Matej Igličar

»Imamo 3 oblike tutorstva: uvajalno tutorstvo namenjeno splošnejši predstavitvi študijskega procesa na fakulteti in podajanju osnovnih napotkov za študij v prvem letniku; predmetna tutorstva, ki so organizirana za posamezen predmet, so namenjena utrjevanju in dodatni razlagi študijske materije; tutorstva za študente s posebnimi potrebami, športnike in tuje študente za študente, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo dodatno pomoč. Prvo srečanje tutorjev z bruci je namenjeno predstavitvi načina dela in tutorjev ter vprašanjem, ki jih imajo bruci glede predmeta in samega tutorstva. V nadaljevanju se že začne z obravnavanjem prvega sklopa snovi.

Nadaljnja srečanja pri predmetnih tutorstvih potekajo v formalni skupinski obliki. Tutorji predhodno objavijo kdaj in kje bo tutorstvo potekalo, katero snov se bo obravnavala ter morebitno gradivo, ki so ga pripravili za študente. Kljub pretežnemu »ex cathedra« slogu tutorstev je poudarek na odprtosti in sproščenosti, študentje se tako s snovjo spoznavajo v prijetnejšem okolju. Tutorji na Pravni fakulteti združujejo odlično znanje s prijaznim in odprtim nastopom. Na prvih tutorstvih sem prejel sila uporabne informacije glede načina dela pri predmetu, različnih metod študija in priprave na izpit. Tutorji posredujejo na podlagi lastnih izkušenj pridobljene informacije, ki sicer morda študentom niso dostopne. Tutor sem postal, ker sem imel željo po novih izkušnjah in utrjevanju znanja. Privlačila me je tudi medgeneracijska študentska solidarnost, ki krepi in bliža skupnost študentov.«

Filozofska fakulteta, Haris Ljubijankić

»Imamo tri veje tutorstva, uvajalno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente s posebnim statusom (za študente s posebnimi potrebami ter študente s statusom športnika, kulturnika, starša). Na fakulteti je 21 oddelkov, znotraj katerih je 122 študijskih programov. Prizadevamo si, da bi na vsaki študijski smeri imeli vsaj enega uvajalnega tutorja. Tutor je dodeljen po določeni smeri študija, pri čemer imajo dvopredmetni študentje dva tutorja. Tuji študentje ali študenti s posebnim statusom imajo lahko poleg uvajalnega tutorja še tutorja za tuje študente ali tutorja za študente s posebnim statusom. Tutorji so le študentje višjih letnikov, imamo pa tudi učitelje tutorje znotraj vsakega oddelka.

Nekaj dni pred začetkom študijskega leta tutorji brucem napišejo uvodno e-sporočilo, kjer se jim predstavijo in podajo prve informacije (ura in predavalnica sprejema brucev, informacije  glede urnikov, urejanja študentskih bonov, vozovnic). Prvi stik z bruci po oddelkih sledi po sprejemu na fakulteti, ko jim razkažemo prostore fakultete. Nadaljnja srečanja so neformalna, skupinska ali individualna. Uporabne informacije, ki sem jih prejel od svojega tutorja, so bile, kako se uspešno pripraviti na določen izpit, kje dobiti specifično literaturo, če ni na voljo v oddelčni knjižnici, in kako rešiti prekrivanje urnikov, saj je to ena izmed večnih težav dvopredmetnih študentov. 

Tutor sem postal, ker prehod ni enostaven in potrebuješ nekoga, na kogar se lahko obrneš. Drugi razlog je odličen tutorski sistem na naši fakulteti. (Tutor je lahko vsak študent, ki je končal prvi letnik dodiplomskega študija; imamo brezplačno usposabljanje za bodoče tutorje; ponujamo možnost uveljavljanja zunanjega izbirnega predmeta Študentsko tutorstvo; vsak oddelek ima svojo tutorsko ekipo; na koncu študijskega leta tutorjem podelimo potrdila o opravljanju funkcije tutor.)«

Pedagoška fakulteta, Katarina Novak

»Imamo tutorje za vsako smer in letnik posebej. Bruci imajo za tutorje eno leto starejše študente. Poleg tega imamo tudi tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente, ki se odpravljajo na Erasmus izmenjavo. Prvo srečanje je navadno skupinsko, da se tutorji predstavijo. Nato je največ komunikacije preko Facebooka, pred vsakim izpitnim obdobjem pa je navadno skupinsko srečanje, ki je neformalno.

Tutorji dobimo najpogosteje vprašanja, kot sta: »Kdaj se lahko prijavim na izpite in do kdaj se lahko odjavim?« ter »Koliko izpitnih rokov je v študijskem letu oz. kolikokrat lahko opravljam posamezen izpit?« Moje izkušnje kot tutorandka so zelo dobre, kot brucka sem imela kar tri tutorke. Tako sem lahko dobila več informacij in več pogledov na določeno situacijo. Sama sem postala tutorka, ker rada pomagam. Vedela sem, kako se bruci počutijo v prvem letniku, zato sem želela predati naprej svoje izkušnje. Ni mi žal za odločitev, saj sem prek tutorstva spoznala veliko novih ljudi, ki jih drugače ne bi.«

Biotehniška fakulteta, Vid Savnik

»V zadnjih dveh letih delamo na prenovi tutorskega sistem na celi fakulteti. Poteka več oblik tutorstva: učiteljsko tutorstvo, vsak letnik dobi svojega učitelja mentorja; uvajalno tutorstvo, ki je namenjeno predvsem študentom 1. letnika; tutorstvo za tuje študente in Erasmus+ študente in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. S tutorji se bruci na hitro srečajo že prvi dan na Pozdravu brucem, kjer se predstavimo in jim razkažemo fakulteto. Prvi sestanek s tutorji je navadno v prvem ali drugem tednu oktobra in je skupinsko srečanje. V neformalnem okolju jim podamo nasvete glede začetka študija, o pripravi na izpite in glede študijske literature ter odgovorimo na vprašanja. Kasneje organiziramo tudi delavnice, vedno smo jim na voljo tudi individualno preko spletnih omrežji.

Izdajamo mesečnik z relevantnimi informacijami. Lahko podamo nasvet: fakulteta je novo okolje, ki je precej drugačno od gimnazije in se tudi način učenja in izdelave zapiskov lahko precej razlikuje od tega, ki ste ga vajeni. Poskusite več metod, ni nujno, da to kar najbolj sede vašemu sošolcu, ustreza tudi vam. Ko sem začel s faksom 4 leta nazaj, sploh nisem vedel, da poleg mentorja letnika obstajajo tudi tutorji. Vendar se v zadnjih letih močno dela na tem področju, organizira več srečanj in poteka več komunikacije. Tako da lahko rečem, da se rezultati našega dela kažejo. Za tutorstvo sem se odločil, ker sem želel mlajšim generacijam olajšati prehod na študij in ker sem že sodeloval s Študentsko organizacijo in svetom. Tako sem lahko svojo razgledanost uporabil še za nekaj dobrega.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ