Prijava na e-nasvete

Slovar brucev

 • BRUC – Študent prvega letnika.
 • ŠTUDENT – Kdor ima študentski status in opravlja obveznosti na fakulteti.
 • DIPLOMANT – Kdor je že diplomiral na kateri od fakultet.
 • UNIVERZA – Mati vseh fakultet. V Sloveniji imamo štiri: ljubljansko, mariborsko, primorsko in v Novi Gorici.
 • FAKULTETA – Enota univerze (npr. filozofska, pravna, pedagoška ipd.).
 • REKTOR – Predstojnik univerze.
 • PROREKTOR – Namestnik predstojnika univerze.
 • DEKAN – Predstojnik posamezne fakultete.
 • PRODEKAN – Namestnik predstojnika fakultete.
 • ASISTENT – Profesorjev pomočnik (srečevali jih boste predvsem pri vajah in na govorilnih urah).
 • REFERAT – Oddelek fakultete, kjer dobite informacije, potrdila o šolanju, se lahko prijavite na izpit, potrdite indeks ipd.
 • INDEKS – Dokument, s katerim izkazuješ status študenta. Vanj se vpisujejo predavanja in podpisi profesorjev ter seveda ocene izpitov in ostale opravljene obveznosti. Nekatere fakultete fizično indeksov ne uporabljajo več, ampak v elektronski obliki.
 • INSKRIPCIJA – Profesorjev podpis v indeksu ob začetku semestra.
 • FREKVENCA – Profesorjev podpis v indeksu ob koncu semestra.
 • NEFIKS – Neformalni indeks, v katerega lahko vpisuješ tečaje, ki si jih obiskoval, dela, ki si jih opravljal prek študentskega servisa, prostovoljno delo …
 • ŠTUDENTSKA IZKAZNICA – Identifikacijski dokument z nalepko za tekoče leto, s katerim izkazuješ status študenta.
 • KOLOKVIJ – Test, s katerim sredi leta preverjajo tvoje znanje. Lahko je predpogoj za pristop k izpitu, več kolokvijev skupaj lahko pomeni opravljen izpit. Lahko služijo le temu, da vidiš, koliko znanja imaš.
 • IZPIT – Preverjanje znanja, ki se opravlja po zaključenih predavanjih. Po uspešno opravljenem izpitu se v indeks vpiše ocena. Negativnih ocen se ne vpisuje, čeprav se tega na nekaterih fakultetah ne držijo.
 • IZPITNO OBDOBJE – Poznamo dve redni izpitni obdobji. Eno je v januarju, drugo v juniju. Vmes so še izredni izpitni roki.
 • PREDAVANJA – Obiskovanje predavanj je študentova »neobvezna dolžnost«, vendar se jih je dobro udeleževati, ker utrdijo tvoje znanje. Pri vajah se navadno preverja prisotnost.
 • GOVORILNE URE – Študent se v kabinetu pogovori s profesorjem o težavah pri študiju. Govorilne ure niso za starše!
 • VZPOREDNI ŠTUDIJ – Po opravljenem prvem letniku lahko vpišeš še en študijski program, ki je popolnoma ločen od prvega. Zanj se lahko odločiš po uspešno opravljenem prvem letniku, če seveda izpolnjuješ pogoje. Ob koncu študija imaš tako dve diplomi in dva strokovna naziva.
 • ZAPOREDNI ŠTUDIJ – Po zaključku študija in pridobljeni diplomi se lahko vpišeš v prvi letnik drugega študija. Vsako leto ima fakulteta nekaj mest namenjenih prav zaporednim študentom, večinoma je zaporedni študij izredni.
 • IZREDNI ŠTUDIJ – Študent svoj študij plačuje, ker npr. ni bil sprejet na redni študij, ali pa študira ob delu. Predavanja so skrčena. Na voljo je več izpitnih rokov.
 • PAVZIRANJE – Med pavziranjem si brez statusa študenta, vendar ohraniš pravico do opravljanja izpitov in obiskovanja predavanj. Izgubiš pa pravice iz naslova statusa študenta (boni, študentski dom, otroški dodatek ipd.).
 • PONAVLJANJE – Kdor ni opravil vseh študijskih obveznosti, lahko ponavlja letnik; v tem letu ima status študenta in s tem vse ugodnosti. V času študija lahko ponavljaš letnik le enkrat.
 • POGOJNI VPIS – V višji letnik lahko napreduješ tudi v primeru, ko nisi opravil vseh obveznosti, in sicer iz naslednjih razlogov: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih, strokovnih in kulturnih prireditvah ter aktivno sodelovanje z organi univerze. Prošnjo za napredovanje moraš s potrebno dokumentacijo oddati Komisiji za študijske zadeve na fakulteti.
 • PREPIS – Vpis v prvi letnik drugega programa. Med študijem je možen le enkrat.
 • ABSOLVENTSKI STAŽ – Obdobje enega leta po zaključku zadnjega semestra študija. Lahko se podaljša, vendar za največ eno leto. V tem letu opraviš vse študijske obveznosti in napišeš diplomsko nalogo. Uraden izraz je dodatno leto.
 • ŠTUDENTSKI BON – Pogovorni izraz za koriščenje subvencionirane prehrane (včasih so obstajali boni, natisnjeni odrezki, s katerimi si plačal kosil). Kljub temu da fizičnih bonov ni več, še vedno pogosto slišite, da se gre jest na bone ali da ima kakšna restavracija bone.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ