Prijava na e-nasvete

Pomen ECTS točk

Namen ECTS točk je vrednotenje časovne obremenjenosti povprečnega študenta s študijem za dosego predvidenih učnih dosežkov.

Pomen ETS točk

Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva se je prav tako pojavila potreba po večji primerljivosti obremenjenosti študentov s študijem. V ta namen se je postavil sistem kreditnih točk, ki ocenjuje, koliko časa mora študent nameniti študiju posamezne študijske enote. ECTS točke (European Credit Transfer and Accumulation System) merijo časovno obremenjenost povprečnega študenta, zagotavljajo pa tudi, da med študijem niste preveč ali premalo obremenjeni.

ECTS zagotavlja, da študent med študijem ni preobremenjen ali premalo obremenjen. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar pomeni 1500–1800 ur študija letno. Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 leto rednega študija ustreza 60 kreditnim točkam. Tako 1 kreditna točka nosi vrednost 25–30 ur študija. V praksi to pomeni, da prva stopnja, ki večinoma traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk, druga stopnja pa 120 kreditnih točk. Kreditne točke dobite, ko uspešno opravite vse študijske obveznosti pri posameznem predmetu.

Študijsko delo zajema vse študijske aktivnosti, ki jih mora študent opraviti – predavanja, priprave seminarjev in projektov, vaje, študij literature, samostojen študij, priprave na izpite, opravljanje izpitov itd.

Vsak element študijskega programa (posamezni predmeti, prakse, pripravništva, diplomske naloge) je ovrednoten s kreditnimi točkami in odraža časovno obremenitev s tem elementom proti celotni količini študijskega dela, potrebnega za uspešen zaključek študijskega leta.

Učni dosežki in kompetence

Učni dosežki opisujejo, kaj naj bi študent znal, razumel ali bil sposoben narediti po zaključku učnega procesa. Npr. študent strojništva pozna elemente, ki tvorijo nek stroj, razume, kako ta stroj deluje in je sposoben narediti načrt za sestavo stroja.

ECTS točke torej predstavljajo okvirno oceno porabljenega časa za študij nekega predmeta. Določajo se za predmet in ne odražajo obremenjenosti posameznega študenta. Vsak študent porabi različno količino časa za učenje neke snovi, zato se za izračun ECTS točk uporabi povprečna vrednost. Ta omogoča oblikovanje racionalnih študijskih programov, ki niso ne prenatrpani ne preveč enostavno zastavljeni. Koliko ECTS točk je vreden posamezen predmet, pa se ugotavlja na osnovi rednih študentskih vprašalnikov.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ