Prijava na e-nasvete

Načini študija: od menjave in prepisa do prekinitve


Različni načini študija omogočajo študentom prilagajanje njihovih študijskih poti glede na osebne okoliščine, interese in cilje. Prehod med študijskimi programi, vzporedni študij, prepis in prekinitev študija so ključni administrativni postopki, ki omogočajo prilagodljivost in napredovanje študentov skozi študijsko pot. Vsak od teh načinov ima svoje posebnosti, pogoje in roke prijave, ki jih je pomembno razumeti in upoštevati. S pravilnim poznavanjem teh možnosti lahko študenti optimizirajo svoje izobraževalne izkušnje in dosežejo svoje študijske cilje.

Načini študija in menjave

1. Prehod med študijskimi programi

Pomeni nadaljevanje študija v istem ali višjem letniku na drugem programu (lahko je na isti fakulteti ali na drugi). Pri tem se vam pri vpisu lahko prizna del že opravljenih obveznosti na prvem programu. POZOR: V vsakem primeru morate izpolnjevati vpisne pogoje za vpis v 1. letnik drugega programa, čeprav prehajate npr. iz 2. v 3. letnik. Prijava poteka v začetku septembra, preko portala eVŠ. Pogoje za prehode objavi vsaka fakulteta posebej v razpisu, ki izide praviloma konec januarja.

POZOR: V vsakem primeru morate izpolnjevati vpisne pogoje za vpis v 1. letnik drugega programa, čeprav prehajate npr. iz 2. v 3. letnik.

Prijava poteka v začetku septembra prek portala eVŠ, pogoje za prehode pa objavi vsaka fakulteta posebej v razpisu, ki izide praviloma konec januarja.

2. Vzporedni načini študija

Pomeni, da se lahko po uspešno opravljenem 1. letniku dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija vpišete še na en študijski program na isti ali drugi fakulteti iste ali druge univerze (urejeno s statutom posamezne univerze). Prijave na vzporedni študij potekajo v rokih, določenih z razpisom za vpis. Število mest za vzporedne študente je posebej določeno. Zavodi lahko določijo tudi posebne pogoje (npr. povprečna ocena, ipd.). Vpis na vzporedni študij po končanem zadnjem letniku ni mogoč.

POZOR: Vzporedni študij ni možen na vseh fakultetah, zato morate razpisana mesta preveriti v vsakoletnem razpisu  za vpis. V času absolventskega leta vpis v vzporedni študij ni mogoč.

3. Prepis

Če boste med letom ugotovili, da vas bolj veseli neko drugo področje oziroma študij, imate možnost prepisa. Študent lahko enkrat v času študija spremeni študijski program oziroma smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu. Če še ni izkoristil pravice do ponavljanja letnika. Na drug študij se morate prijaviti skladno z razpisom za vpis. Prve prijave potekajo od februarja do marca, drugi rok je v avgustu. Konec septembra pa poteka rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest. Prijava je enaka kot takrat, ko ste se na študij prijavljali v zadnjem letniku srednje šole (sledite rokom, prijava poteka preko eVŠ!). Ko boste postali študent druge fakultete oziroma programa, se pozanimajte, ali se vam lahko prizna kateri od že opravljenih izpitov.

POZOR: Ko boste sprejeti na novo fakulteto oziroma študijski program, se morate s prve fakultete (oziroma študijskega programa) izpisati. Če se študent iz študijskega programa izpiše, ker se želi pred zaključkom študijskega leta vpisati v nov študijski program, študent obdrži status do konca študijskega leta (to je do 30. septembra), na novi fakulteti pa ga pridobi s 1. oktobrom. Za ohranitev statusa študenta do izteka študijskega leta morata v tem primeru biti izpolnjena dva pogoja: izpis in vpis v nov študijski program.

Ko pa boste postali študent druge fakultete oziroma programa, se pozanimajte, če se vam lahko prizna kateri od že narejenih izpitov.

4. Prekinitev študija (neuradno »pavziranje«)

Ko prekinete študij, izgubite vse socialne pravice in pravice do subvencij ali storitev, ki izhajajo iz študentskega statusa (postanete t. i. oseba brez statusa). Ponovno jih pridobite, ko se spet vpišete v nov študijski program ali v višji letnik (od 1. 10. dalje). Za nadaljevanje študija po več kot 2 letih morate:

  • na UL: oddati prošnjo;
  • na UM: študent mora zaprositi za nadaljevanje študija po prekinitvi. V primeru, kadar se je študijski program v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo že opravljene obveznosti in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo. Pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študija veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje;
  • na UP: oddati prošnjo na pristojni organ članice univerze. Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, se študentu določi dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.

POZOR: Med prekinitvijo študija boste morali opravljanje obveznosti in izpitov plačati (UL – v skladu s pravili univerze, UM), na UP pa, če pavzirate več kot eno leto.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ