Prijava na e-nasvete

MBA študij

MBA študij je star skoraj 40 let in se je v tem času razširil že v 80 držav. Če bi hoteli ustvariti profil klasičnega MBA-študenta, bi bil to posameznik z več kot 10 leti delovnih izkušenj, star že čez 30 let. V tujini je že opazen trend nižanja starosti, kar pričakujemo tudi pri nas, saj podjetja vzpodbujajo tovrstno izobraževanje že pri mlajših zaposlenih. Študij je v preteklosti večinoma financiralo podjetje, v katerem je bil posameznik zaposlen. Danes je vedno več samoplačnikov. Nekateri od njih v ta namen najamejo tudi posojila. Šolnino za magistrski študij subvencionira država, zato se posamezniki nočejo vezati na podjetje. Specialistični študiji še vedno niso subvencionirani.

Pogoji za vpis v programe MBA

po Sloveniji, ki se izvajajo v okviru Ekonomske fakultete v Ljubljani in Mariboru ter institucij, kot so Cimba, IEDC Bled ipd., se bistveno ne razlikujejo. Kandidat za vpis mora imeti dokončan dodiplomski študij. Zahtevajo se vsaj dvoletne delovne izkušnje ali povprečna ocena 8 pri dodiplomskem študiju. Potrebno je aktivno znanje angleškega jezika. Nekateri izvajalci zahtevajo tudi uspešno opravljen test iz poslovne logike GMAT in priporočilna pisma.

Programi trajajo od enega (za študente, ki se vpišejo v program takoj po končanem dodiplomskem študiju – t. i. »full time« študente) do dveh let. Institucije, ki program MBA izvajajo v tujini, zahtevajo diplomo, test TOEFL, GMAT ali SDA, delovne izkušnje, akademski CV, ponekod pa tudi informativni razgovor. S testom TOEFL izkazujete znanje jezika. Nekatere institucije vas bodo kljub predložitvi tega certifikata še dodatno testirale. Če ne boste uspešni, bodo pričakovali, da pred študijem opravite še tečaj iz angleščine. Znanje angleškega jezika je namreč predpogoj za uspešen študij.

Način dela

Poudarek pri MBA-študiju je na aktivnem sodelovanju študentov, ki v obliki raznih debat, simulacij, iger, skupinskih in individualnih prezentacij, projektnega dela in reševanj konkretnih problemov v podjetju nadgrajujejo svoje teoretično znanje. Način dela je dinamičen in omogoča študentu, da s svojimi kvalitetami prispeva velik delež k ustvarjalnemu razmišljanju vseh. Veliko vlogo igrajo tudi izmenjave študentov in sodelovanje s priznanimi tujimi strokovnjaki z bogatimi poslovnimi izkušnjami. Nekateri slovenski programi del svojega predmetnika izvedejo na mednarodni ravni v institucijah v tujini. Udeleženci spoznavajo različna področja – od financ, splošnega, kadrovskega in mednarodnega managementa, strateškega vodenja, poslovne etike do marketinga. Magistri poslovodenja in organiziranja (MBA) predstavljajo »top management« v uglednih domačih in tujih podjetjih. Pri opravljanju nalog so posameznikom v veliko pomoč stiki, ki so jih navezali v času študija in pridobljena samozavest.

MBA-klub

V Sloveniji so leta 1994 ustanovili MBA-klub, v katerega se lahko vključijo MBA študenti in diplomanti iz Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Njihov namen je prav negovanje stikov in izmenjava spoznanj iz poslovnega sveta. Strokovnjakom (npr. inženirjem) brez ekonomskih znanj nudi študij vpogled v poslovodenje in vodenje podjetja. Embeajevci menijo, da je potrebno pridobljeno znanje čim prej prenesti v prakso, zato ga lahko bolje unovčijo tisti, ki že imajo nekaj let delovnih izkušenj.

Program je zasnovan na obravnavanju primerov, zato tisti, ki na tem področju niso podkovani z nekaj izkušnjami, ne bodo mogli sodelovati v polni meri. Kljub vsemu diplomanti ugotavljajo, da ni nujno, da naziv vpliva na dohodek in napredovanje – tu so pomembni še drugi kriteriji, kot so odgovornost, delavnost in izkušnje. MBA da posamezniku znanje, ostale kvalitete pa bo moral razviti sam.

Za konec velja omeniti še, da se prestiž naziva MBA ocenjuje tudi na podlagi šole, na kateri je bil pridobljen. Financial Times vsako leto sestavi lestvico najboljših MBA-programov (Executive MBA), nastalih s pomočjo vprašalnikov, ki jih rešujejo študenti in vodje programov. Najbolj programsko in časovno prilagodljive šole v letu 2012 so Kellog (Hong Kong), Columbia (London), Trium (Paris, New York), Tsingua (Insead), UCLA (Singapore) … (http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/emba-ranking-2012).

Za več informacij o programih MBA pobrskajte po spletnih
straneh:

www.ef.uni-lj.si/mba

www.iedc.si

www.gea-college.si

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ