Prijava na e-nasvete

Slovar študentskega jezika

Od A do Z najdete največkrat uporabljene izraze med študenti. Preverite slovar študentskega jezika.

A ASISTENT – Pomočnik profesorja, ki ga boste večinoma srečevali na vajah ali govorilnih urah.

ABSOLVENTSKI STAŽ – Obdobje enega leta po zaključku zadnjega semestra študija. V tem času opravljate vse študijske obveznosti in napišete diplomsko ali zaključno nalogo.

B BRUC – Študent prvega letnika na fakulteti.

BRUCOVANJE – Zabava za bruce, ki se odvija predvidoma ob začetku študijskega leta.

D DEKAN – Strokovni vodja posamezne fakultete.

DIPLOMANT – Oseba, ki je uspešno zaključila študij na fakulteti.

F FAKULTETA – Enota katere izmed Univerz (npr. Ekonomska, Zdravstvena, Pravna itd.)

G GOVORILNE URE – Pogovor med študentom in profesorjem v kabinetu o vsem, kar je vezano na študij. Govorilne ure niso za starše!

I INDEKS – Dokumet, v katerega se vpisujejo predmeti, izpiti, ocene in druge opravljene obveznosti. Z njim lahko izkazujete status študenta, vanj pa se podpišejo tudi profesorji. Določene fakultete imajo indeks samo v elektronski obliki.

IZPIT – Preverjanje znanja, ki je lahko v pisni ali ustni obliki. Običajno se pišejo po zaključenih predavanjih in v primeru uspešnega opravljanja se vam ocena vpiše v indeks.

IZPITNO OBDOBJE – Obdobje, v katerem se opravljajo študijske obveznosti. Poznamo tri izpitna obdobja, in sicer potekajo v januarju, juniju in avgustu.

IZREDNI ŠTUDIJ – Oblika študija, kjer študent študij plača. Predavanja so skrčena, včasih v popoldanskem času ali ob vikendih.

K KARIERNI CENTER – Svetovalni center na določenih fakultetah, v okviru katerega vam svetovalci nudijo podporo in informacije na vaši študijski in karierni poti.

KOLOKVIJ – Delni izpit ali test, s katerim sredi leta preverjajo znanje študentov. Več kolokvijev skupaj lahko pomeni opravljen izpit, lahko pa je samo predpogoj za pristop k izpitu.

KONZULTACIJA – pogovor med profesorjem/asistentom in študentom o določeni temi, kjer študent dobi različne napotke, usmeritev in informacije. Konzultacije običajno potekajo pri seminarskih ali projektnih nalogah, lahko pa so tudi skupinske.

N NEFIKS – Modra knjižica oz. neformalni indeks. Vanj lahko vpišete študentska ali prostovoljna dela, obiskane tečaje itd.

P PREDAVANJA IN VAJE – Obiskovanje predavanj ni povsod obvezno, je pa zelo zaželeno, ker utrdijo tvoje znanje. Vaje so večinoma obvezne in tam se navadno preverja tudi prisotnost.

PONAVLJANJE – V primeru neopravljenih študijskih obveznosti lahko študent ponavlja letnik. Takrat nima ugodnosti statusa študenta, letnik pa se lahko ponavlja le enkrat v času študija. Študent ima ponavljanje ali prepis na izbiro samo enkrat.

PRODEKAN – Namestnik strokovnega vodje posamezne fakultete.

PROREKTOR – Namestnik strokovnega vodja posamezne univerze.

R REFERAT – Oddelek fakultete, kamor se lahko obrnete za vsa vprašanja, vezana na študij, z njim tudi urejate vse formalne zadeve, ki se tičejo potrdil, vpisa itd.

REKTOR – Strokovni vodja posamezne univerze.

S SEMESTER – Obdobje, v katerem se izvajajo študijske obveznosti v obliki predavanj in vaj polovice predmetov. Poznamo dva, in sicer zimskega in letnega.

SEMINAR – Podobna študijska obveznost, kot so predavanja ali vaje.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA – Ena izmed ugodnosti študentov. V okviru subvencionirane študentske prehrane je cena obrokov nižja, saj subvencija znaša 2,63 evrov.

Š ŠTUDENT – Oseba, ki je vpisana na visokošolski zavod, ima študentski status in se izobražuje po študijskem programu.

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA – Identifikacijski dokument z nalepko za tekoče študijsko leto. Z njo izkazuješ status študenta.

T TUTOR – Študent tutor je prostovoljec, ki poleg svojih študijskih obveznosti brezplačno opravlja delo tutorja. Glavna naloga tutorjev je, da študentom omogočijo čim bolj sproščeno študentsko življenje, ne samo študij.

U UNIVERZA – Mati vseh fakultet. V Sloveniji imamo štiri: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – študij, na katerega se lahko vpišete samo s splošno maturo.

V VIŠJA ŠOLA – programi na višjih šolah so dvoletni. Po zaključku šolanja pridobite višjo strokovno izobrazbo stopnje 6/1.

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – študij, na katerega se lahko vpišete s poklicno ali splošno maturo.

Z ZAGOVOR – poteka v obliki predstavitve svojega dela (seminarske, projekta, diplome …) posameznim profesorjem ali komisiji. Običajno po predstavitvi odgovarjate na vprašanja članov komisije, profesorja … in z dobrimi odgovori lahko tako potrdite, da dobro poznate svoje delo.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ