Prijava na e-nasvete

Študij in izmenjave v tujini

Študentom in mladim diplomantom, ki želite del svojih študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje opraviti v drugi državi, so na voljo različni programi in sheme, ki nudijo tudi sofinanciranje izmenjav: poleg najbolj poznanega in razširjenega Erasmus+ in malo manj poznanega Erasmus Mundusa, so tu še shema CEEPUS in različne bilateralne štipendije.

Kam po informacije

Za informacije o študijskih izmenjavah v tujini se obrnite na Erasmus+ koordinatorja na vaši fakulteti oziroma univerzi ali višji strokovni šoli. Vsaka organizacija ima svoja interna pravila in razpis, na podlagi katerega izbere študente. Z nasveti vam lahko pomagajo tudi vaši profesorji, ki imajo veliko osebnih izkušenj, tako z izobraževanjem kot s predavanji na tujih ustanovah. Obrnete se lahko na mednarodno pisarno fakultete oziroma univerze v tujini. Koristne informacije lahko pridobite tudi pri tutorjih za tuje študente, tujih študentih, ki študirajo na vaši fakulteti ali kolegih, ki so že bili na kakšni mednarodni izmenjavi. Pomagajo vam lahko na resorju za mednarodno sodelovanje na ŠOU, ŠOUM, ŠOUP ali Zvezi Škis, kjer lahko najdete vse potrebne informacije o izmenjavi. Preverite tudi spletne portale npr. ESN (http://esn.org), ESAA (www.esaa-eu.org). Če se odločite za izmenjavo v okviru programa Erasmus+, lahko več o svojih pravicah in dolžnostih preberete tudi v Erasmus+ študentski listini.

Na kaj bodite pozorni

Zberite informacije o prijavi in poteku celotne izmenjave. Predvsem se pozanimajte o pogojih za uspešen študij na posamezni fakulteti, katere opravljene obveznosti vam bodo priznali na matični fakulteti in v katerem jeziku poteka študij. V okviru programa Erasmus+ je pred odhodom na mobilnost obvezno spletno jezikovno preverjanje OLS znanja tujega jezika in po potrebi tudi spletni jezikovni tečaj OLS. Poleg informacij o študiju se pozanimajte tudi glede nastanitve (študentski dom, zasebna nastanitev), kako je s finančno pomočjo, kako je glede študijske literature, kateri predmeti so bolj zanimivi in kako je s prehrano in zdravstvenim zavarovanjem.

Pogoji in omejitve programa Erasmus+

Osnovni pogoj je, da je vaša matična fakulteta oziroma univerza nosilka Erasmus+ univerzitetne listine za kakovost (ECHE). Običajno so pomembne tudi vaše ocene in obštudijske dejavnosti ter nivo znanja jezika, kar pa lahko vsaka institucija gostiteljica določa sama. Pred odhodom v tujino je potrebno podpisati Študijski sporazum (Learning Agreement). Velja pravilo, da ima vsak študent možnost, da na vsaki od treh stopenj študija (torej dodiplomski, magistrski in doktorski) odide na Erasmus+ izmenjavo za 12 mesecev (skupno na izmenjavo za študij in prakso); študenti t. i. enovitih programov pa za 24 mesecev. Omejitve za študente podiplomskega študija so odvisne od posamične fakultete. Če se prijavljate na težje in bolj priznane univerze, bodo kriteriji za sprejem višji (visoke ocene in obštudijske dejavnosti).

V letih 2014–2020 program Erasmus+ predvideva 200.000 posojil za magistrski študij in 25.000 nepovratnih sredstev za študij v skupnih magistrskih študijskih programih. Več informacij najdete na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en.

Roki za prijavo na izmenjavo

V okviru izmenjave Erasmus+, rok za prijave za študijsko leto določi matična fakulteta študenta. Vašo prijavo bodo obdelali in vas obvestili, ali ste prejemnik Erasmus+ nepovratnih sredstev ali ne. V primeru, da jih boste prejeli, si boste lahko krili del stroškov bivanja v tujini, zelo verjetno pa boste potrebovali tudi lastne vire financiranja.

Po podatkih nacionalne agencije CMEPIUS se je izmenjave od junija 2018 do konca februarja 2019 udeležilo 1.243 študentov druge  stopnje (46,5 % vseh študentov, ki so odšli na izmenjavo v tem času). Največ jih je odšlo v Nemčijo (203), sledita pa Avstrija (164) in Španija (112).

Istočasna prijava na več fakultet v tujini

Če je za vas pomembno dejstvo, da odidete na študijsko izmenjavo, je smiselno, da se istočasno prijavite na več fakultet v tujini. V kolikor pa vas zanima konkretna fakulteta, pa se prijavite le na izbrano fakulteto. Navadno je za izmenjavo Erasmus+ omogočena prijava na tri različne fakultete, študent pa je izbran na tisto fakulteti, za katero izpolnjuje pogoje.

Pisanje diplomske naloge na izmenjavi

Na Erasmus+ izmenjavi je možno pisati diplomsko nalogo, kar mora biti zapisano v Študijskem sporazumu (Learning Agreement). V času izmenjave pa si morate v tujini, kjer želite pisati nalogo, poiskati nadzornega mentorja.

Opravljanje prakse v tujini

V okviru programa Erasmus+ je možno opravljati tudi prakso v tujini. Obrnite se na mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s področjem, ki ga študirate, in spremljajte spletne strani mednarodnih organizacij, kjer ponujajo prakse. Bazo prostih mest, ki jih nudijo različne evropske organizacije za Erasmus+ praktikante, lahko najdete tudi na spletni strani, sofinancirani s strani Evropske komisije ERASMUSINTERN (https://erasmusintern.org), ki jo koordinira Erasmus Student Network (ESN). Tu boste tudi dobili največ informacij o trajanju prakse in znanjih, ki se zahtevajo. V primeru prakse lahko prejmete ali Erasmus+ dodatek za prakso ali pa, če izpolnjujete pogoje, dodatek za prakso za študente iz okolij z manj možnostmi (razpis MIZŠ). Več informacij dobite na kariernih centrih univerz oziroma pri koordinatorjih na fakultetah.

Ne spreglejte možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja Erasmus+ po zaključku študija

Erasmus+ od leta 2014 naprej nudi možnost opravljanje praktičnega usposabljana tudi po zaključku študija (po diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju). Nanj se morate prijaviti še v času, ko ste študent (v zadnjem letu študija), vaša matična univerza/fakulteta/visoka ali višja šola mora prijavo še v času študija odobriti. Takrat pridobite v okviru programa Erasmus+ status diplomanta. Na prakso Erasmus+ lahko odidete in jo zaključite v roku enega leta od datuma diplomiranja. Minimalno trajanje prakse je 2 meseca, najdlje pa lahko na praksi ostanete 12 mesecev.  Ob tem upoštevajte, da ste na eni stopnji študija upravičeni, vključno z obdobjem prakse Erasmus po zaključku študija, do največ 12 mesecev izmenjave. Kot Erasmus+ diplomant/magistrant/doktorant ste upravičeni podobno kot študentje, ki odhajajo na Erasmus+ izmenjavo, do Erasmus+ mesečnih nepovratnih sredstev in dodatka za Erasmus+ praktično usposabljanje.

Nepovratna sredstva, pomoči in štipendije za spodbujanje mednarodne mobilnosti in študija v tujini

– štipendija Erasmus+;

– dodatek za študente iz okolja z manj možnostmi (razpis MIZŠ);

– programi Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklad RS;

– CEEPUS štipendije (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev);

– dodatek pri Zoisovi, kadrovski ali državni štipendiji;

– štipendije različnih državnih organov, različni javni in zasebni viri;

– portali, sofinancirani s sredstvi Evropske komisije, npr. European Funding Guide (www.european-funding-guide.eu); Study Portals (www.studyportals.com); Study in Europe (http://ec.europa.eu/education/study-in-europe).

Kaj pa študij v tujini

Če želite podiplomski študij v celoti opraviti v tujini, pa bo prijava od vas zahtevala kar nekaj priprav. Največ informacij o vpisu na želeno univerzo boste dobili v njihovi mednarodni pisarni. Če ne veste, kje točno bi študirali, veste samo, v kateri državi, v brskalnik vpišite Study in Croatia/Romania/UK in našli boste spletno stran z informacijami za tuje študente v izbrani državi. Za evropske države lahko uporabite spletno stran http://ec.europa.eu/education/study-in-europe, na kateri so zbrane najpomembnejše informacije o visokošolskem izobraževanju v vseh evropskih državah. Pomembno je preveriti: vpisne roke, višino šolnine, možnost štipendij, prijavne postopke in pogoje vpisa (najpogosteje potrebujete certifikat o znanju jezika, priporočilna pisma, priznavanje predhodno pridobljene diplome itd.).

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ