Prijava na e-nasvete

Prijava v študentski dom

Prvič v študentski dom, vpis na višjo stopnjo, prepis

Za vse, ki se vpisujete prvič v študentski dom, boste naslednje študijsko leto začeli študij na višji stopnjo (2. ali 3. stopnja) ali pa zamenjali fakulteto (se boste prepisali), najprej nekaj osnovnih informacij, ki jih najdete v razpisu. Na razpis se lahko prijavite vsi državljani Republike Slovenije, ki imajo status študenta (tudi izredni študenti, če imajo študij najmanj tri dni v tednu) in niso v delovnem razmerju. Posebna pogoja pa sta tudi:

– povprečni mesečni bruto prihodek na člana družine v preteklem letu ne sme presegati 150 % povprečne bruto plače in

– stalno prebivališče mora biti od kraja študija oddaljeno najmanj 25 km (izjema za vse, ki so od najbližjega postajališča javnega prevoza oddaljeni več kot 4 km in za vse, ki živijo v težkih socialnih in zdravstvenih razmerah).

Oddaja prošnje za sprejem

Prošnjo za sprejem morate oddati vsi:

  • ki boste 1. oktobra 2023 postali študenti (tudi tisti, ki boste maturo opravljali v jesenskem roku),
  • ki v študijskem letu 2022/23 še niste bivali v študentskem domu ali sobi zasebnika s subvencijo (tudi tisti, ki ste bivali, pa ste pogodbo prekinili ali pa vam je med letom pretekla),
  • ki ste dobili pravico do bivanja v študentskem domu, vendar je do 16. avgusta 2023 niste koristili,
  • ki ste zaključili prvo ali drugo stopnjo študija in se boste vpisali na višjo stopnjo (torej na drugo ali tretjo),
  • ki boste zamenjali študijski program (prepis, prehod), tudi tisti, ki boste zamenjali visokošolsko središče.
<strong>Oddaja vloge preko eVŠ</strong>
Vlogo oddate preko elektronskega sistema eVŠ: http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Zadnji rok je 16. 8. 2023.

Oddate lahko le eno prošnjo. Če se prijavljate s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vam obrazca ni treba pošiljati po pošti, temveč pošljete le priloge. Če pa nimate kvalificiranega potrdila, pa vlogo izpolnite, natisnete in pošljete priporočeno po pošti (ali oddate osebno) skupaj s prilogami pristojni pisarni za študentske domove. Rok 23. 8. 2023 lahko zamudite le v primeru izjemnih okoliščin: (najmanj 80 % telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov. V tem primeru lahko oddate vlogo od 1. 10. 2023 dalje.

Priloge, ki jih morate oddati prošnji

– soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2022,

– dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema za leto 2022,

– dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2022,

– otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,

– potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,

– dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini. (Za študij v Sloveniji, pisarna za študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti.).

Ostale podatke (npr. uspeh na maturi, državljanstvo, status študenta, oddaljenost stalnega prebivališča …) bo pridobila pisarna sama in vam ni treba pošiljati prilog.

Letošnji cenzus znaša 3.035,88 eur bruto. Oddate lahko tudi poljubne priloge (npr. dokazilo o statusu umetnika ali pa doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju, zlati maturant … to vam prinese dodatne točke).

Podaljšanje bivanja

Vsi, ki ste v prejšnjem študijskem letu že bivali v študentskem domu oziroma sobi pri zasebniku s subvencijo, se niste med letom izselili, niste prekinili nastanitvene pogodbe in se niste izpisali iz svojega visokošolskega zavoda (tisti, ki ste se zaradi prepisa, morate oddati vlogo za sprejem), prav tako oddate vlogo preko eVŠ portala http://portal.evs.gov.si/bivanje/, in sicer do 23. 8. 2023. Tisti, ki imate digitalno kvalificirano potrdilo, obrazec izpolnite online (do 23. 8. 2023) in pošljete po pošti le priloge, ostali pa obrazec izpolnite, ga natisnete in ga skupaj s prilogami pošljete po pošti ali oddate osebno (poslati morate vse do 23.8.2023, po tem datumu se vloga šteje za zamujeno).

Obvezne priloge so:

– soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2022,

– dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema za leto 2022,

– dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2022,

– otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom.

Ostale podatke bo pisarna študentskih domov pridobila sama. Letošnji cenzus znaša 3.035,88 EUR bruto.

Obvestilo o sprejemu ali podaljšanju

15. 9. 2023 bo na spletnem portalu eVŠ objavljena informativna prednostna lista. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature (17. september 2023) do 31. oktobra 2023. Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča po 17. oktobru 2023.

Študenti, ki se ne boste vpisali do 30. septembra 2023 ali se boste vpisali na drug visokošolski zavod, kot ste ga navedli v prošnji za sprejem ali v prošnji za podaljšanje bivanja, ste dolžni o tem obvestiti pristojno pisarno za študentske domove najkasneje do 17. oktobra 2023.

Naslovi pisarn študentskih domov

1. Visokošolsko središče v Ljubljani, Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, p.p. 99, osebno pa na naslovu Svetčeva ulica 9, Dom VI; tel.: 01 242 12 64, 01242 12 65; e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si, spletna stran: www.stud-dom-lj.si.

2. Visokošolsko središče v Mariboru, Univerza v Mariboru, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, Gosposvetska cesta 83, tel.: 02 228 42 00; 02 228 42 19, e-pošta: umsd@um.si in sd.vpis@um.si, spletna stran: www.studentskidomovi.um.si.

3 . Visokošolsko središče v Kopru, Univerza na Primorskem, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, tel.: 05 611 75 07, e-pošta: studentski.domovi@upr.si, spletna stran: www.sd.upr.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ