Prijava na e-nasvete

Pravne pasti najema in nakupa stanovanja

PREDNOSTIPOMANJKLJIVOSTI
NAJEM – fleksibilnost
– enostavnejše selitve v primeru menjave službe, povečanja družine
– vzdrževanje ni vaša odgovornost
– dobra zaščita po slovenski zakonodaji
– občutek življenja pod tujo streho
– stalno mesečno plačevanje najemnine
NAKUP – občutek, da živite na svojem
– po odplačanem posojilu je stanovanje vaše
– kasneje lahko prodate nepremičnino
– plačevanje stroškov za vzdrževanje
– dolgotrajno odplačevanje kredita

Pri ogledih različnih stanovanj morate biti pozorni, da si ogledate razporeditev prostorov ter ohranjenost stanovanja, kot je možno odpadanje ometa, kakšno je prezračevanje kopalnice, vlaga namreč povzroča plesen na stropu, poglejte, kje so stikala, če okna dobro tesnijo, imajo rolete ali žaluzije, so na sončni ali senčni strani. Pametno je pogledati tudi, kakšni so radiatorji, saj so pri starejših radiatorjih zaradi števcev porabe stroški precej višji. Vprašajte tudi, kako je s telekomunikacijsko opremljenostjo stanovanja, ali ima to telefon, televizijo in internet ter pri katerem podjetju imajo to pogodbo. Če najemate stanovanje, se pozanimajte tudi, ali bo pohištvo ostalo notri ali boste tudi tukaj imeli dodatne stroške. Oglejte si okolico, če imate svoj avto, se prepričajte, da je dovolj parkirnih mest, kako je z bližino javnih prevoznih sredstev, trgovin, lekarn, pošte in ekoloških otočkov za ločeno zbiranje odpadkov. Trenutne lastnike stanovanja vprašajte tudi, kakšni so sosedje, saj mnogi povzročajo nepotrebne probleme zaradi preteklih sporov, ki niti nimajo opravka z vami. Če je bilo stanovanje že prej v najemu, pa lahko vprašate tudi, kakšne so izkušnje preteklih najemnikov.

Na koncu se morate le še odločiti, katero je pravo stanovanje za vas. Vončina pri izbiri pravega stanovanja izpostavlja lokacijo ter vaše finančne zmožnosti, dodaja pa tudi: »Predvsem pa je pomembno, da se v stanovanju dobro in varno počutimo. Pametno se je pozanimati o vseh stroških, ki so povezani s stanovanjem: obratovalni stroški, stroški rezervnega sklada, davčne obveznosti ter morebitni drugi stroški.«

Dokumentacija, zemljiška knjiga in are

Pred sklepanjem kakršnekoli pogodbe o najemu ali nakupu stanovanja je treba skrbno preveriti njegovo pravno stanje. To pomeni preučiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ali je stanovanje vpisano v zemljiško knjigo, kdo je lastnik, ali je stanovanje obremenjeno s hipoteko ali s kakšnim drugim bremenom, ter ali v zvezi s stanovanjem potekajo kakšni sodni postopki. Te podatke lahko dobite na zemljiškoknjižnem izpisku za stanovanje, uveljavljena pa je tudi elektronska zemljiška knjiga, vpogled vanjo je mogoč na portalu E-sodstvo. Za dostop in enostavni vpogled v zemljiškoknjižni izpisek zadostuje zgolj registracija, sam vpogled pa je v celoti brezplačen. Če pa stanovanje še ni vpisano v zemljiško knjigo, preverite druge dostopne dokumente oz. sklenjene pogodbe. »Strokovno napisana pogodba, ki upošteva vse vidike pravnega posla, je pogoj, da so pravice najemnika ali kupca dobro zavarovane, zato priporočam, da se za nasvet in pomoč obrnete na nepremičninskega strokovnjaka,«  svetuje Boris Vončina iz nepremičninske agencije TA-BU.

Ko pridemo do pregleda dokumentacije, je treba preveriti:
– ali je oseba, ki nepremičnino prodaja, tudi lastnik nepremičnine,
– ali ima nepremičnina gradbeno dovoljenje,
– ali je nepremičnina, ki se oddaja, obremenjena s hipoteko, kar vidimo s pogledom v zemljiškoknjižni izpisek. V kolikor je nepremičnina obremenjena, se mora s strani banke upnice pridobiti izbrisno dovoljenje, da se po plačilu kredita hipoteka izbriše.

Pri pregledu zemljiškoknjižnega izpiska je pomembno:
– da se morebitna bremena, ki so na nepremičnini, z izbrisnim dovoljenjem banke pobrišejo,
– da ni vpisanih plomb, oziroma da ugotovimo, na kaj se nanašajo
– da se po podpisu pogodbe naredi predznamba, če se bo nepremičnina poplačala v roku 1 meseca, drugače pa zaznamba, ki se mora opravičiti v roku 1 leta (predznamba in zaznamba pravice se opraviči tako, da se predlaga vknjižba te pravice z učinkom od trenutka, od katerega učinkuje predznamba te pravice).

Ara ob nakupu stanovanja: Ob podpisu pogodbe se izroči ara do 10 % od vrednosti nepremičnine. Prodajalec potrdi prejem are s podpisom na pogodbi. V primeru, da ne pride do izpeljave pravnega posla po krivdi kupca, prodajalec zadrži aro, če pa ne pride do izpeljave po krivdi prodajalca, pa je prodajalec zavezan vrniti kupcu dvojno aro.

Ara ob najemu stanovanja: Zaradi slabih izkušenj najemodajalci od najemnikov v zadnjem času pri podpisu najemne pogodbe zahtevajo varščino v znesku od dveh do treh najemnin. V kolikor se najemnik izseli iz stanovanja in ne plača najemnine, vzdrževalnih stroškov ali poškoduje stanovanje, lahko najemodajalec z varščino pokrije nastale stroške.

Kaj mora pogodba vsebovati?

Prodajna in najemna pogodba morata biti sklenjeni v pisni obliki, bistveni sestavini prodajne pogodbe za nepremičnino pa sta predmet in cena. Vončina pravi, da je pametno tudi, da se prodajalec in kupec sporazumeta še o drugih sestavinah prodajne pogodbe, kot so čas prevzema nepremičnine, načine in roke plačila kupnine, posledice neizpolnitve pogodbenih obveznosti, prehod rizika ter stroškov, plačilo davščin. Pri najemu stanovanja pa morata biti v pogodbi, ki jo uzakonja Stanovanjski zakon, prav tako opredeljena predmet najema in višina najemnine skupaj z načinom in rokom plačevanja. Vončina dodaja, da je treba navesti še odpovedne razloge, vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj, določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov (več)stanovanjske stavbe, način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini, določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja, čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas, ter način predaje stanovanja.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ