Prijava na e-nasvete

Kako ustanoviti lastno društvo?

Kdo lahko ustanovi?

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na navedeno pa gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva. Ime mora vsebovati besedo društvo, združenje, družina ali klub, mora biti v slovenščini, v imenu pa mora biti tudi označba, ki nakazuje na dejavnost društva. Lahko pa se uporablja skrajšano ime.

Članstvo

V društvu je lahko član kdor koli, članstvo je osebno. V primeru, da želi biti član pravna oseba, jo mora zastopati pooblaščena oseba. Če se društvu želijo pridružiti osebe, ki so mlajše od 15. let, mora njihov zakonit zastopnik (ponavadi eden od staršev) podpisati pisno soglasje za vstop.

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni. Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

Kako in kje registrirati?

Zahtevo za registracijo društva se poda na upravno enoto, kjer ima društvo sedež. Priložiti je treba:

– zapisnik ustanovnega zbora,

– temeljni akt,

– seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,

– dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva,

– odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva,

– naslov sedeža društva,

– podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), načinu zastopanja ter mejah pooblastil za zastopanje,

– podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo,

– predlog za glavno dejavnost društva,

– Zahtevi za registracijo zveze društev je treba priložiti tudi odločitve zborov članov vseh društev o ustanovitvi zveze društev. Medtem pa si podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Vir: Zakon o društvih

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ