Prijava na e-nasvete

Zoisova štipendija: pridobitev, vloga, merila

Zoisova štipendija je dodeljena dijakom in študentom. Kot motivacija za doseg izjemnih dosežkov in s tem za ustvarjanje dodatne vrednosti na področjih raziskovanja, umetnosti, razvoja in znanja. 

Zoisova štipendija: za koga

Za Zoisove štipendije zakon predpisuje izpolnjevanje naslednjih splošnih pogojev:

 • status dijaka, dijakinje (velja tudi izobraževanje za odrasle) oziroma študenta,
 • ustrezna starost: za Zoisovo štipendijo:
  • dijak ne sme biti starejši od 22 let ob prvem vpisu v 1. letnik srednješolskega izobraževanja, za katerega uveljavlja pravico do štipendije,
  • študenti ob prvem vpisu v 1. letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo ali drugo stopnjo izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, niso starejši od 27 let (pred dopolnjenim 27. letom starosti),
 • državljanstvo Republike Slovenije (tudi državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti; državljani EU, ki izkažejo vsaj petletno neprekinjeno bivanje v RS; delavci migranti EU, ki so zaposleni v RS in njihovi družinski člani; obmejni delavci, ki so državljani EU in prebivajo v drugi državi EU, vendar so zaposleni v RS in njihovi družinski člani; državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas),
 • ni zaposlen oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ter ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnih zavodov,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
 • se v primeru izobraževanja v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev ravni izobrazbe.

Merila: uspeh

Če oseba izpolnjuje pogoje, se preveri tudi izpolnjevanje meril. Meje se določijo vsako leto posebej, da pa se lahko uvrstite med kandidate morate izpolnjevati:

Preverite merila za učence in dijake na portalu DijaskiSvet.si >>

 • ŠTUDENTI, ki še niste prejemali Zoisove štipendije: imate izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) IN imate v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50, ali ste glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji (torej kombinacija izjemni dosežek + povprečna ocena 8,50 ALI izjemni dosežek + med 5 % najboljših študentov);
 • ŠTUDENTI, ki se vpisujete na podiplomski študij: imate izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) IN imate v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50, ali ste glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji (torej kombinacija izjemni dosežek + povprečna ocena 8,50 ALI izjemni dosežek + med 5 % najboljših študentov).

Razpis za Zoisovo štipendijo >>

Tekmovanja

Vloge, ki dosegajo vstopni pogoj, se razvrstijo, in sicer po vrstnem redu glede na

 • število točk za izjemne dosežke;
 • število točk pri maturi
 • ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije;
 • povprečna ocena.

Razlaga izjemnih dosežkov – štejejo se državna in mednarodna tekmovanja. Glede na doseženo mesto/priznanje, pa se podeljuje točke:

 • 1. – 3. mesto = 10 točk/20 točk, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju;
 • zlato priznanje = 5 točk/10 točk, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju;
 • srebrno priznanje = 2 točki, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju = 5 točk.

Štejejo pa se tudi:

 • izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela,
 • nagrajeno znanstvenoraziskovalno,
 • razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka,
 • umetniško ali drugo delo.

Višina Zoisove štipendije

Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov v letu 2023/2024 znaša 148,15 evrov za dijaka in 172,84 evrov za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, bo znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 296,29 evrov za dijaka in 345,68 evrov za študenta.

Dodatki:

 • dodatek za bivanje v višini 98,76 evrov, če imate prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 evrov, pri čemer vam pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno (do tega dodatka pa niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali imate sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje dijakov in študentov, ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali če uporabljate subvencionirano mesečno vozovnico);
 • dodatek za uspeh v višini od 17 do 40 evrov za povprečno oceno nad 4 oziroma 8 v preteklem šolskem/študijskem letu; do tega dodatka pa niso upravičeni dijaki in študenti 1. letnika, temveč je dodatek možno prejemati od 2. letnika dalje;
 • za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 61,73 evrov.

Več informacij in vir: www.sklad-kadri.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjaki

PODOBNE INFO

134 KOMENTARJI

 1. Mene pa zanima, če zadostuje dokazilo o odkriti nadarjenosti, ki sem ga prejel v šoli, ali moram vseeno izpolniti še obrazec Javnega sklada?

  • Živjo Vzdevek… – mimogrede, zabavno ime 😉 Glede tvojega vprašanja pa tako, sicer ne vem kako izgleda dokazilo, ki si ga prejel na šoli. Če je enako kot to, ki ga je treba priložiti, potem je ok, če pa ne, pa ti priporočamo, da izpolniš obrazec na strani Javnega sklada, ga naprintaš in neseš v šolo potrditi. Kot dokazilo pa imaš šolsko potrdilo. To ti bo vzelo najmanj časa in boš brez skrbi, če je vse ok. Držim pesti, da prejmeš štipendijo 🙂

 2. Živjo!
  Mene pa zanima, ali mora biti zlato ali srebrno priznanje nujno iz devetega razreda, ali je lahko tudi iz osmega (za pridobitev štipendije za 1. letnik, letos sem zaključila 8. razred)?

  • Zdravo!

   Za izjemne dosežke se štejejo priznanja iz zadnjih dveh let izobraževanja, torej iz 8. in 9. razreda. Tako da če že imaš srebrno ali zlato priznanje iz katerega od državnih tekmovanj (srebrno iz regijskega tu ne šteje), potem izpolnjuješ pogoje. Vendar pazi, izpolnjevati moraš tudi pogoj povprečne ocene, ki mora biti v 9. razredu najmanj 4,70. Ampak to še vedno ni zagotovilo, da boš pridobila štipendijo. Zato se v 9. razredu maksimalno potrudi in poskusi pridobiti še kakšno priznanje, saj več ko jih imaš, večjo možnost imaš da postaneš Zoisova štipendistka. Držim pesti 😉

  • Zdravo!

   V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij v 15. členu piše, da se “za izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja štejejo zlasti:
   – najvišja mesta na državnem tekmovanju;
   – priznanja za najboljše raziskovalne naloge;
   – udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti ter športa, in sicer vsaj na enem od navedenih področij;
   – nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni;
   – objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku;
   – drugi izjemni dosežki.”

   In glede na ta pravilnik, se štejejo le državna tekmovanja.

 3. zanima me ali se pri zoisovi štipendiji štejejo tudi športni dosežki. Namreč lansko leto sem bila 2. na državnem prvenstvu v dvojici. pa še nekaj ali se bolj šteje povprečje ocen ali izjemni dosežki.

  • Zdravo!

   V letu 2014 se je Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (novega najdeš tule: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115) malce spremenil in v njem ni posebej navedeno, da se za dodelitev Zoisove štipendije upoštevajo športni dosežki, saj Pravilnik govori le o tekmovanjih, ki so sofinancirana iz javnih sredstev na podlagi razpisa in izpolnjujejo posebne zahteve (5. člen):
   “Državna tekmovanja so tudi tekmovanja iz znanja ali raziskovanja na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
   – organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
   – so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
   – uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
   – so sofinancirana iz javnih sredstev in
   – tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.”

   Tako dvomimo, da boš prejela Zoisovo štipendijo na tej podlagi, saj pravilnik tega ne predvideva. Lahko pa preveriš še na Javnem skladu (tel: 01 434 10 81).

   In še odgovor na tvoje drugo vprašanje. Vloge se razvrščajo glede na
   – število točk za izjemne dosežke,
   – število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije,
   – povprečno oceno.
   Glede na to, je bolj pomembno, da imaš več točk iz izjemnih dosežkov, saj je to bolj pomembno.

   Če te še kaj zanima, pa nas kar povprašaj 🙂

 4. Zdravo!
  Zanima me kaj se zgodi v primeru, da ne izpolnjuješ pogojev na koncu šolskega leto, ko že prejemaš štipendijo, torej nimaš povprečja 4,10.

  • Zdravo!

   Če ti ne bo uspelo doseči povprečja, potem bo tvoje štipendijsko razmerje mirovalo naslednje šolsko leto. To pomeni, da je eno leto ne boš prejemala. Če po tem letu ne boš izkazala pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, ponovno mirovanje ni več možno, štipendijsko razmerje pa preneha. Z odločbo o prenehanju Zoisove štipendije pa se odloči tudi o morebitnem vračilu štipendije.
   Zato je najbolje, da se potrudiš in poskusiš doseči povprečje. Držimo pesti 🙂

 5. Pozdravljeni,
  mene pa zanima,ali šteje srebrno Cankarjevo priznanje?
  Sicer je iz regijskega,ampak srebrno lahko dobiš samo na regijskem,in zlato samo na državnem.

  • Zdravo!

   Srebrno priznanje z regijskega tekmovanja se ne upošteva, saj se pri Zoisovi štipendiji upoštevajo samo priznanja, dosežena na državnem tekmovanju ali pa na mednarodnem. Res da piše, da se točkujejo tudi srebrna priznanja, vendar to velja za tista tekmovanja, kjer se srebrno priznanje lahko pridobi tudi na državnem tekmovanju. Cankarjevo tekmovanje na žalost ni eno izmed teh.

  • Zdravo!

   Več ko imaš dosežkov, več imaš točk in posledično večjo možnost, da dobiš štipendijo, saj tekmuješ z vsemi, ki se prijavljajo na razpis. Za primer, lansko leto so morali vlagatelji na prehodu iz OŠ v SŠ izpolnjevati splošne pogoje, v 9. razredu so morali imeti povprečno oceno vsaj 4,70 in vsaj en izjemen dosežek.

   Na prehodu iz SŠ na fakulteto, pa so štipendijo prejeli tisti, ki so dosegli vsaj 2,5 točk za izjemne dosežke ali so izkazali 30 točk pri zlati maturi ali povprečno oceno vsaj 4,64.

   Merila bodo znana v decembru, takrat tudi dobite po pošti odločbo o štipendiji.

 6. na državnem tekmovanju iz prve pomoči smo bile ekipno 1. Zanima me ali st to šteje za štipendijo, saj to je državno tekmovanje?? 😀

  • Zdravo!

   V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij piše, da veljajo tista državna tekmovanja, ki so sofinancirana iz javnih sredstev (jih ministrstvo, pristojno za izobraževanje, sofinancira na podlagi javnega razpisa), veljajo pa tudi tekmovanja, kjer:
   – ima organizator javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
   – so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
   – uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
   – so sofinancirana iz javnih sredstev in
   – tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.

   Tako da ti predlagamo, da vprašaš kar direktno na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, če upoštevajo to tekmovanje. Tako boš dobila najbolj gotov odgovor.

  • Zdravo!

   Tudi za 2. letnik moraš seveda imeti izjemni dosežek, če kandidiraš kot nova štipendistka. Če pa svoje razmerje le podaljšuješ (si imela že v 1. letniku Zoisovo štipendijo), pa moraš imetipovprečno oceno najmanj 4,10 ALI pa si izkazala izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih/študijskih letih.

 7. Zdravo!
  Sem dijakinja II. letnika srednje šole in v letošnjem šolskem letu sem prejemala Zoisovo štipendijo v višini 103,95€. V letošnjem š.l. bo moja povprečna ocena nižja od 4.10, sem pa letos dosegla zlato Vegovo priznanje. Zanima me, kakšna bo višina moje štipendije v naslednjem šolskem letu.

  • Zdravo!

   Zate se upošteva še stari zakon o štipendiranju. Pogoje za nadaljnje prejemanje izpolnjuješ, saj si dosegla zlato priznanje (čestitke :)). Kar pa se tiče višine štipendije, ker velja zate še star zakon, znaša osnovna štipendija 66,05 EUR. Lahko pa pridobiš še dodatke, kot so za vrsto in področje izobraževanja v višini 30,31 EUR; za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 EUR in/ali za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 EUR. Dodatka za učni uspeh ne boš prejela, saj bi morala imeti povprečno oceno višjo od 4,10.
   Poletni pozdrav 🙂

 8. Mene pa zanima, kako lahko dokazem mojo povprecno oceno. Skeniram spricevalo, ampak s spricevala niso razvidne vse ocene ampak samo zaključne.(Pridobitev zoisove štipnedije)

  • Zdravo!

   Obvezna priloga je spričevalo zaključnega razreda/letnika. Za povprečno oceno se štejejo samo zaključne ocene, tako da bo to primerna priloga. Povprečno oceno bodo izračunali na Javnem skladu.

 9. Živjo!
  mene pa zanima , ali je nagrajen Haiku (objavljen v ” Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2015″ / zbirki Šelestenje) upoštevan kot poseben dosežek, potreben za uveljavljane pravice do Zoisove štipendije, in ali je pravilno, če ta dosežek vpišem pod točko 5.4 (Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko ali študijsko leto 2015/2016 po ZŠtip-1).
  Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovor.
  (ker ste moje zadnje upanje, roko na srce ne vem več koga bi še vprašala za pomoč, pridobitev Zoisove štipendije pa je zame izrednega pomena)

  • Zdravo!

   Takole, nismo čisto prepričani glede dosežka, zato ti predlagamo, da si prebereš pravilnik o pogojih (predvsem od 5. do 11. člena) – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115. Tu je natančno napisano, kaj mora izpolnjevati poseben dosežek, da ga upoštevajo. Tvoje delo bi štelo v sklop umetniško ali drugo delo, za kar v pravilniku piše: ” (1) Kot umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, šteje tisto delo, katerega pozitivni kritiki sta vpisani v vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Kritiki morata biti v vzajemni bazi COBISS označeni v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, ki je javno objavljena na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf, pod točko 1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika, pri čemer se upoštevajo le kritike, objavljene v tiskanih medijih. (2) Kot umetniško ali drugo delo, ki je sodelovalo na mednarodni razstavi ali mednarodnem festivalu, šteje delo, ki se je na tako razstavo ali festival uvrstilo na podlagi primerljivih meril, kot jih za udeležbo na mednarodnem tekmovanju določa 6. člen tega pravilnika.” Torej glede na napisano, dvomimo, da ti bodo upoštevali to kot poseben dosežek, razen seveda če imaš dve kritiki, ki ju moraš dodati tudi prilogo vlogi. Seveda pa ti vseeno priporočamo, da kar pokličeš na Javni sklad (01 434 58 97 ali 01 434 10 83 – so zelo prijazni in radi pomagajo) in jih povprašaš (če si iz Lj, pa se oglasi pri njih, lahko jim pošlješ tudi mail – zoisi@sklad-kadri.si), saj na koncu oni pregledujejo vloge – pri njih boš dobila najbolj zanesljivo informacijo. Povprašaj jih tudi, če mogoče tvoj dosežek spada pod točko 5.3 (teoretično si dosegla prvo mesto, tekmovanje edino ni bilo izpeljano v dveh stopnjah).
   Veliko sreče in držimo pesti, da ti uspe.

 10. katere priloge vse rabim kot bodoči dijak 1. letnika za pridobitev štioendije in ali morajo biti originalni ali pa so lahko samo fotokopirani.

  • Zdravo!

   Ker prvič prosiš za Zoisovo štipendijo, moraš vložiti naslednje:
   – vlogo (http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/Zoisi/2015_novi/Vloga_ZS_15-16__ZStip-1.pdf) – izpolniš jo lahko direktno v dokument in jo potem natisneš. Ne pozabi izpolniti tudi podatke staršev, potrebuješ pa tudi njihov lastoročni podpis.
   – dokazilo o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavljaš, vključno z dokazili o tem, da dosežek izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika (fotokopija različnih priznanj)
   – potrdilo o šolskem uspehu (fotokopija spričevala zadnjega razreda OŠ)
   – potrdilo o vpisu v izobraževalni program (original – potrdilo si prejel pri vpisu)
   – če boš uveljavljal dodatek za bivanje overjeno fotokopijo najemne pogodbe (tega ni treba, če boš bival doma ali v dijškem domu)
   – če uveljavljaš dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, overjeno fotokopijo odločbe pristojnega organa

 11. Pozdravljeni!

  Obiskujem deveti razred in me zanima, če srebrno priznanje iz področnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje šteje kot izjemen dosežek.

  • Pozdravljena!

   V pravilniku srebrna priznanja štejejo le če so pridobljena na državnem tekmovanju. Tako da se tvoj dosežek na žalost ne bo upošteval kot pogoj. Lahko pa pridobiš še letos katero drugo priznanje. Držimo pesti 🙂

 12. Lep pozdrav.

  Stvar je taka. Malo sem v dvomih kar se tiče kriterijev o povprečnih ocenah za podeljevanje Zoisovih štipendij. Razni viri, tako na internetu kot tudi drugod trdijo da je za pridobitev Zoisove štipendije na prehodu iz osnovne v 1. letnik srednje šole potrebno izkazati vsaj 1 izjemen dosežek, kar mi je že znano ter ustrezno povprečno oceno. Zdaj ne vem ali se kot povprečno oceno smatra vse ocene, pridobljene čez celotno šolsko leto v 9. razredu ali pa samo zaključne ocene vseh predmetov 9. razreda. Glede na to, da je pred uveljavitvijo štipendije potrebno vložiti tudi spričevalo 9. razreda, sklepam da se upoštevajo zaključne ocene, vseeno bi pa zelo rad dobil tudi uradno potrdilo z vaše strani.
  Za odgovor se vam iskreno zahvaljujem.

  • Pozdravljen!

   V 14. členu Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij piše: “Za dokazilo o šolskem uspehu v osnovni šoli šteje spričevalo zaključnega razreda osnovne šole. Povprečna ocena v osnovni šoli je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.” Tako kot si že sam napisal in ugotovil, upošteva se torej povprečna ocena zaključnih ocen. Poleg tega pa seveda potrebuješ še izjemen dosežek, ki je skoraj bolj pomemben, saj razvrstitev poteka bolj glede na izjemen dosežek kot povprečno oceno (npr. lansko leto je bila potrebna povprečna ocena za pridobitev štipendije 4,70 in 2,5 točk za izjemne dosežke). Good luck 🙂

 13. Pozdravljeni!
  Zanima me kakšna so merila za pridobitev Zoisove štipendije na prehodu iz 1. v 2. letnik gimnazije (v prvem letniku je ne prejemam). Imam eno srebrno Vegovo priznanje od letos (z državnega tekmovanja), od prej pa še nekaj srebrnih z regijskih. Imam pa tudi dve zlati mednarodni priznanji iz tekmovanja genius logicus, a ne vem če to šteje. Koliko pa je potrebna povprečna ocena? Zanima me tudi kaj se upošteva kot “drugo”? Nekatera moja dela so bila objavljena v šolskem zborniku. Ali to kaj šteje?
  Hvala in lep pozdrav 🙂

  • Pozdravljena!

   Če želiš pridobiti Zoisovo štipendijo, moraš imeti povprečno oceno najmanj 4,10 (pri tebi v 1. letniku) in izjemen dosežek. Tvoje srebrno Vegova priznanje z državnega tekmovanja, glede na Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (ogledaš si ga lahko tu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115) se šteje z 2 točkama. Priznanja z regijskih tekmovanj se ne upoštevajo. Kar se tiče mednarodnega tekmovanja se to priznanje šteje, če si se uvrstila na tekmovanje na podlagi predhodne uvrstitve na državnem tekmovanju, mednarodno tekmovanje pa mora izpolnjevati pogoje iz 5. člena pravilnika oziroma 6. člena (to boš sama vedela, če to tekmovanje izpolnjuje zahteve, sicer pa pokliči na Javni sklad in kar direktno povprašaj pri njih, ti bodo z veseljem pomagali). Tudi pri mednarodnih tekmovanjih je enako pravilo, za najvišja mesta se štejejo od 1. do 3. mesta, kar ti prinese 20 točk in pa priznanje priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju iz petega odstavka 5. člena, ki se točkuje z 10 točkami (da je primerljivo npr. Vegovemu).

   In pa še objava v šolskem zborniku, če se ti bo štela, je odvisno od večih dejavnikov. Najprej je to, če gre za znanstveno ali umetniško delo. Potem pa so še druge omejitve (glej 10. in 11. člen pravilnika).

   Vlogo lahko vložiš, še prej pa ti predlagamo, da pokličeš na Javni sklad – 01 434 10 81

 14. Živjo
  Ob izpolnjevanju vloge za Zoisovo štipendijo sem naletela na manjše nejasnosti in ne vem kam bi se drugam obrnila.. upam da boste lahko pomagali 😉 letos sem zaključila OŠ s povprečjem 5.0, imam pa tudi dva dosežka – srebrnega iz državnega tekmovanja o znanju sladkorne bolezni in še eno srebrno priznanje z državnega tekmovanja v Veseli šoli (ali to priznanje sploh šteje?) skratka na vlogi za ZŠtip-1 je en okvirček za dosežek na državnem tekmovanju eden pa je za dosežek na mednarodnem tekmovanju. Torej vpišem v prvi okvirček (državno tekmovanje) npr. srebrno priznanje iz sladkorne, v drugega(mednarodno tekmovanje) pa srebrno priznanje iz Vesele šole? in kje dobim točen podatek za naziv tekmovanja, naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen in naziv tekmovanja na predhodni ravni?
  hvala za kakršno koli pomoč 🙂

  • Pozdravljena!
   Najprej čestitke za visoko povprečje 🙂 Kar pa se tiče izpolnjevanja vloge in dosežkov, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni ima dve ravni – šolsko in državno, prav tako je sofinancirano s strani ministrstva, tako ti bo srebrno priznanje prineslo 2 točki. Enako je tudi z dosežkom tekmovanja iz Vesele šole. Oboje vpišeš v rubriko Izjemni dosežki na državnih tekmovanjih (5.1), na desni strani imaš gumb -> Dodaj vrstico. To ti bo dodalo še eno vrstico, kamor boš vpisala drugi dosežek – oba dosežka tako vpišeš pod isto točko.
   Vse podatke pa najdeš na spletnih straneh tekmovanj:
   Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: http://www.diabetes-zveza.si/sl/tekmovanje-2015-2016 – RAZPIS in NAVODILA ZA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Ime tekmovanja na predhodni ravni najdeš v PRAVILNIKU O TEKMOVANJU IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE – šolsko tekmovanje za bronasto priznanje.
   Vesela šola: http://www.veselasola.net/tekmovanje/tekmovanje – Pravilnik o tekmovanjih o znanju Vesele šole. Ime tekmovanja na predhodni ravni – Šolsko tekmovanje.

   Če te še kaj zanima, kar povej, smo tu da pomagamo. Tudi če česa ne boš pravilno izpolnila, ti bo sklad poslal zahtevo za dopolnitev – še bolje pa je, če je kaj nejasnega, da jih kar pokličeš po telefonu, so zelo prijazni in z veseljem pomagajo. Sicer pa ne pozabi, da se štejejo posebni dosežki za zadnji dve leti, torej 8. in 9. razred. Držimo pesti, da ti uspe pridobiti štipendijo.

 15. Pozdravljeni!

  Sem osnovnosolec in obiskujem 9. razred. Lani sem dobil 2 matematicni priznanji -matemcek, logicna posast- pa me zanima ali sploh stejeta za zoizovo stipendijo? Koliko tock je priblizno potrebnih za pridobitev stipendije? Ali se nemscina in francoscina kot izbirni in neizbirni predmet stejeta kot povprecna ocena? Kdaj je treba oddati vlogo?

  Lp.

  • Pozdravljen 🙂

   Najprej kar se tiče tekmovanj, ki jih omenjaš – Logična pošast in Matemček sta sofinancirana s strani ministrstva, zato se dosežek na tem tekmovanju lahko šteje za pridobitev Zoisove štipendije – vseeno pa ti priporočamo, da se pred oddajo vloge pokličeš na Javni sklad, da ti to potrdijo. Dosežek (štejejo se dosežki v 8. in 9. razredu) mora biti z državnega tekmovanja, torej moraš imeti zlato ali srebrno priznanje. Točkujejo se:
   – od 1. do vključno 3. mesta = 10 točk
   – zlato priznanje (ali prva nagrada) = 5 točk
   – srebrno priznanje (ali druga nagrada) = 2 točki

   Lansko leto (2015, za letošnje leto rezultati še niso znani) je bilo treba imeti povprečno oceno vsaj 4,70 v zadnjem razredu osnovne šole in doseči vsaj 2,5 točk za izjemne dosežke. Za povprečno oceno se štejejo vse številčno izražene končne ocene vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole – vendar le obvezni predmeti, kar so po predmetniku tudi izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet pa se ti ne bo štel. Držimo pesti da ti uspe 😉

 16. Živjo!
  Sem brucka, celo srednjo šolo sem prejemala Zoisovo štipendijo (po starem zakonu) in me zanima, če velja 2. mesto iz tekmovanja za Vegovo priznanje iz 1. letnika kot izjemni dosežek, ali je to predolgo časa nazaj… Potem me pa še zanima, če so kakšni podatki za lanske študente (brico leta 15/16) kakšne pogoje so morali izpolnjevati za prejem štipendije… Hvala 🙂

  • Živjo brucka,

   izjemni dosežek se na žalost ne šteje, saj veljajo le dosežki v zadnjih dveh letih. Prav tako pa se te s prehodom na višjo stopnjo izobraževanja tretira kot novo štipendistko. Pogoji za lansko leto na žalost niso objavljeni. Predlagamo, da poskusiš uveljavljati kakšen drug dosežek, ki si ga imela v zadnjih dveh letih. Držim pesti 🙂

  • Zivjo!
   Glede na pravilnik, se za izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja šteje 1. do vključno 3. mesto na tekmovanju ali podeljeno zlato oziroma srebrno priznanje. Točkovanje pa je enako, torej za prva tri mesta 10 točk, za zlato priznanje 5 točk, za srebrno pa 2 točki. Pravilnik ne ločuje točkovanja glede na vrsto srednješolskega programa.

 17. Pozdravljeni, v mesecu avgusti sem poslala prošnjo za zoisovo štipendijo. Moja popvprečna ocena v 9 razredu je bila 5.0 in dosegla sem dva dosežka: srebrno priznanje iz razvedrilne matematike in 3. mesto na državnem natečaju Pogled. Upam, da bo to dovolj za pridobitev štipendije. Zanima me kdaj bomo izvedeli ali jo dobimo ali ne? Lep pozdrav

  • Zdravo!

   Držimo pesti da ti uspe. Rezultati za dodelitev Zoisove štipendije bodo znani predvidoma v začetku decembra (lansko leto so bili znani 9.12.), prva štipendija pa bo prav tako izplačana v decembru.

  • Pozdravljena Katarina,
   Proteusovo priznanje se upošteva, in sicer, če se uvrstiš na prva tri mesta, dobiš 10 točk, če dobiš zlato priznanje 5 točk, s srebrnim pa pridobiš 2 točki. Držimo pesti, da dobiš Zoisovo štipendijo 🙂

 18. Pozdravljeni!
  Zanima me kaj se zgodi ko dopolnimo 18 let. Pri državni štipendiji naj bi tisti otroški dodatek, ki ga prej prejemajo starši, potem enak znesek prejemali mi. Ali je pri zoisovi štipendiji enako?

  • Zdravo!

   Otroški dodatek lahko tvoji starši prejemajo le do tvojega dopolnjenega 18. leta. Po tem letu nima ne starš ne otrok več pravice do dodatka – tako je informacija, da dobijo ta dodatek otroci pri državni štipendiji, napačna. Državna štipendija se izračuna glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Se pa razlikuje za mladoletne in polnoletne dijake, vendar ne na račun otroškega dodatka. Medtem pa je Zoisova štipendija fiksni znesek (možni so enaki dodatki kot pri državni štipedniji), 120 € za dijake in 140 € za študente.

 19. Spoštovani,

  letos zaključujem deveti razred osnovne šole, s povprečjem 5.0. Zlatih priznanj imam kar nekaj. Me pa zanima, če se štejejo tudi vsa srebrna priznanja (točke), ki sem jih dobila pred tem zlatim priznanjem na območnih-regijskih tekmovanjih. Imam pa zlata priznanja na področju slovenščine, geografije in sladkorne bolezni.

  Hvala za vašo informacijo in lep pozdrav, Nika.

  • Zdravo!

   Najprej čestitke za vse uspehe! Štejejo se le zlata priznanja, in sicer vsako zlato priznanje ti prinese 5 točk, če pa si bila med prvimi tremi, pa ti to prinese 10 točk. Priznanja z območnih tekmovanj ne štejejo, saj veljajo le priznanja z državnega tekmovanja, od koder pa imaš tako in tako le zlata priznanja. Lansko leto so morali kandidati, da so prejeli štipendijo, imeti povprečje najmanj 4,7 in imeti najmanj 4,5 točke s tekmovanj. Zato mislimo, da ne boš imela težave dobiti Zoisove štipendije. Držimo pesti 🙂

 20. Pozdravljeni, zaključujem 2.letnik srednje zdr. šole, imam bronasto priznanje za sladkorno bolezen vendar ni na državni ravni, imam pa tudi srebrno priznanje iz stroke na državni ravni. Zanima me če imam povprečje ocen 4,1 kar je mejno ali je sploh še kakšna verjetnost za štipendijo, in ali se z tem uspehom znesek štipendije zniža ali je enaka kot pri dijaku s povprečjem 4,7? Hvala za vašo pomoč.
  Lep pozdrav

  • Zdravo,

   na žalost nismo našli informacij o tekmovanju (spletna stran, pravilniki itd.) – predvidevamo, da si se udeležila tekmovanja iz stroke za priznanje Angele Boškin. Zato ti ne moremo potrditi, ali se to tekmovanje šteje kot poseben dosežek za Zoisovo štipendijo. Predlagamo da povprašaš kar na skladu. Kar pa se tiče povprečne ocene, lahko kandidiraš, saj ne moreš nič izgubiti. Znesek štipendije je prvo leto za vse enak, kasneje pa lahko dobiš dodatek za uspeh, če imaš povprečno oceno višjo od 4. Držimo pesti da ti uspe dobiti štipendijo 🙂

 21. Pozdravljeni!
  Ali lahko poleg Zoisove štipendije z dodatkom za bivanje dobivaš tudi subvencijo za bivanje? Ali ti v primeru, da pridobiš subvencijo, ne priznajo dodatka za bivanje potem pri Zoisovi štipendiji?
  Hvala za odgovor.
  lp

  • Živijo,

   tako kot je pri državni štipendiji, je tudi pri Zoisovi, torej “štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku.” Tako ni možno imeti dodatka in subvencije hkrati.

  • Zdravo,
   glede na Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, se kot izjemni dosežki štejejo najvišja mesta na tekmovanjih, tako da ti bo udeležbo na poletni šoli težko uspelo dokazovati kot izjemen uspešek. Razen če je bila v obliki tekmovanja. Kaj se šteje kot izjemni dosežek si oglej na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115 – od 5. pa do 12. člena.

 22. Pozdravljeni,
  pripravljamo vlogo za hčerko za Zoisovo štipendijo, gre v prvi letnik srednje šole.
  Povprečno oceno v devetem razredu ima 5, ima pa tudi kar precej priznanj iz raznih tekmovanj. Ker štejejo le ta iz državnih tekmovanj, me zanima ali veljajo vsa sledeča priznanja iz zadnjih dveh let:
  – srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenščine osvojeno na zaključnem državnem tekmovanju,
  – srebrno priznanje v geografiji osvojeno na državnem tekmovanju,
  – srebrno Proteusovo priznanje za dosežke na državnem tekmovanju iz biologije,
  – srebrno priznanje za mlade raziskovalce Slovenije 2017 pridobljeno od Zveze za tehnično kulturo Slovenije za skupinsko raziskovalno nalogo,
  – dve zlati priznanji od JSKD na državnem tekmovanju otroških folklornih skupin.

  A je morda potrebno in smiselno priložiti še kakšno drugo priznanje, pohvalo …, če je na primer več kandidatov z enakim številom točk in je potrebna dodatna selekcija.

  • Pozdravljeni,

   vaša hči ima super dosežke. Srebrna priznanja ji prinesejo vsako po 2 točki, glede zlatih priznanj pa malce dvomimo, da se ji bodo štela, saj nimajo podlage v pravilniku (dosegljiv na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115). Vseeno jih dodajte vlogi. Zoisove štipendije se podeljuje najboljšim kandidatom, dokler ne zmanjka sredstev – najprej se razvrstijo glede na izjemne dosežke, nato glede na razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije, nato pa šele glede na povprečno oceno. Kot piše v pravilniku, v kolikor pride do tega, da je več kandidatov z enakim številom točk: “Sredstva se dodelijo vlagateljem, ki izkazujejo enako (mejno) število točk za izjemne dosežke in višje razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije oziroma višjo povprečno oceno. Če vloge vlagateljev, ki izkazujejo enako vrednost uporabljenih meril v skladu s prejšnjim odstavkom, presegajo preostala razpoložljiva sredstva v posamezni skupini, se štipendije ne dodelijo, neporabljena sredstva pa se razporedijo v naslednjo skupino.” Seveda lahko dodate še dodatna priznanja, vendar v kolikor niso v skladu s pravilnikom, jih ne bodo upoštevali. In pa informacija, lansko leto so bile meje za pridobitev Zoisove štipendije za 1. letnik srednje šole povprečje najmanj 4,7 in najmanj 4,5 točke s tekmovanj. Upam da vam uspe <3

 23. Pozdravljeni,
  mene pa zanima, če lahko dobim zoisovo štipendijo, ker sem letos, v 1. letniku imela povprečje 4,7 kar pa je ravno na meji. Dosežka nimam nobenega, sem pa nekje prebrala, da se upošteva tudi to, če živiš stran od šole več kot 25 km, jaz namreč živim 32 km stran od šole, pa tudi letos nisem dobivala državne štipendije.
  Lep pozdrav

  • Zdravo,

   v kolikor nimaš nobenega dosežka na državni ravni, Zoisove štipendije ne moreš prejeti, saj je en od kriterijev ravno izjemen dosežek. Glede državne štipendije pa se v prvi vrsti upošteva cenzus. Predlagamo ti, da oddaš vlogo za državno štipendijo, saj ne moreš nič izgubiti. Več o državni štipendiji najdeš tule: https://www.mestomladih.si/dijaski-os/clanki/vse-o-drzavnih-stipendijah/. Kar se tiče oddaljenosti od šole, pa se ta upošteva pri dodatku za bivanje zunaj stalnega prebivališča. Štipenditor ti ga določi avtomatsko, v kolikor pridobiš štipendijo.

 24. Pozdravljeni, letos sem končala 9. razred, pa me zanima, kaj moraš dodati kot dokazilo, da tvoj dosežek izpolnjuje pogoje iz pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij.
  Hvala za odgovor!

  • Zdravo Brina,

   upamo da smo te prav razumeli – priložiti moraš fotokopijo priznanj, ki jih imaš. V kolikor pa gre za tekmovanje, ki ni v organizaciji ZOTK, DMFA ali Zavoda RS za šolstvo a izpolnjuje pogoje pravilnika, pa ti ni treba predložiti posebnega potrdila, saj je že vloga za pridobitev štipendije tako oblikovana, da napišeš zahtevano (stolpca naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen, naziv tekmovanja na predhodni ravni). Če imaš še kakšno vprašanje nam kar piši, z veseljem pomagamo 🙂

 25. Pozdravljeni,
  letos sem končala 9. razred in bom oddala vlogo za Zoisovo štipendijo. Zanima me, kaj moram dodati kot prilogo k vlogi, da moj dosežek izpolnjuje pogoje o dodeljevanju štipendij? In ali moram dodati dokazilo o nadarjenosti? Pa ali je potrebno k temu dokazilu in kopiji priznanj dodati še kaj?
  Hvala za odgovor!

  • Zdravo,

   odgovarjamo podobno kot smo že – priložiti moraš fotokopijo priznanj, ki jih imaš. V kolikor pa gre za tekmovanje, ki ni v organizaciji ZOTK, DMFA ali Zavoda RS za šolstvo a izpolnjuje pogoje pravilnika, pa ti ni treba predložiti posebnega potrdila, saj je že vloga za pridobitev štipendije tako oblikovana, da napišeš zahtevano (stolpca naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen, naziv tekmovanja na predhodni ravni). Če imaš še kakšno vprašanje nam kar piši, z veseljem pomagamo ?

 26. Pozdravljeni,
  Letos sem zaključila deveti razred osnovne šole…zaključno oceno sem imela 4,8 imela sem pa tudi dva izjemna dosežka…srebrno priznanje iz logične pošasti in bronasto nagrado iz glasbenega mednarodnega tekmovanja svirel-ali to priznanje sploh šteje za pridobitev zoisove štipendije?

  • Zdravo zalči,

   pri upoštevanju priznanj je pomembno, da so to najvišja mesta na državnih tekmovanjih oziroma da je zlato priznanje doseženo na državnem tekmovanju. Tekmovanje logična pošast naj bi se upoštevalo za Zoisovo štipendijo, torej ga lahko uveljavljaš, če si dosegla srebrno priznanje na državni ravni (v tem primeru ti prinese 2 točki). Medtem pa se bronasto ne.

 27. Pozdravljeni!
  Zdaj rešujem vlogo za Zoisovo štipendijo, nisem prepričana kaj naj napišem pri: 9 podatki o izjemnih dosežkih vlagatelja; naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen (dobila sem srebrno priznanje iz znanja nemškega jezika in še eno srebrno priznanje iz razvedrilne matematike) in pod kaj naj napišem mednarodno priznanje: slovakia cantant 2017, 10th international choral festival. Ter zanima me, če je zaključno spričevalo ustrezno, kot dokazilo povprečne ocene.
  Hvala za odgovor in LP!

 28. Pozdravljeni,
  zanima me ali 2. mesto na državnem tekmovanju iz gimnastike (šolska športna tekmovanja) šteje kot izjemni dosežek, kljub temu, da ni bilo predhodnega (šolskega) tekmovanja?
  In še kakšna dokazila je potrebno priložiti za tak dosežek?
  Hvala in lep pozdrav

  • Živijo Anja,

   dvomimo da se ti bo štel ta dosežek, saj so za Zoisovo štipendijo predvidena le tekmovanja iz znanja in raziskovanja. Lahko vseeno poskusiš, nimaš nič za izgubiti.

 29. Pozdravljeni !
  Ali se za pridobitev Zoisove štipendije šteje kot izjemni dosežek zlato priznanje na
  Mednarodnem tekmovanju harmonikarjev Avsenik in zlato ali srebrno priznanje na Mednarodnem glasbenem tekmovanju Emona?
  Hvala za odgovor.

  • Živijo Zoja, točke in povprečna ocena še niso znane, saj se postopek še ni končal. Ko bodo, sporočimo 🙂

  • Zdravo,

   za dijake 1. letnikov je bila letos meja, da so dosegli 4,5 točke pri izjemnih dosežkih in imeli povprečno oceno najmanj 4,70 ALI pa 4 točke na izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,86. Meja za študente 1. letnikov pa še ni znana, bo predvidoma šele v decembru.

  • Pozdravljeni,

   tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni ima dve ravni – šolsko in državno. Za Zoisovo štipendijo se upoštevajo izjemni dosežki, ki so bili pridobljeni na državnih tekmovanjih, in sicer iz zadnjih dveh let izobraževanja. Tako da, če že imate zlato priznanje iz katerega od državnih tekmovanj, potem izpolnjujete pogoje. Vendar, izpolnjevati morate tudi pogoj povprečne ocene.

   Predlagamo, da se pozanimate tudi še direktno na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, če upoštevajo vaše priznanje iz sladkorne bolezni. Tam dobite najbolj gotov odgovor. (zoisi@sklad-kadri.si ali 01 434 10 81)

  • Pozdravljeni,

   srebrna priznanja na regijskih tekmovanjih se pri dodeljevanju pravice do Zoisove štipendije se ne upoštevajo kot izjemni dosežek, kot izjemni dosežek štejejo prejeta zlata in srebrna priznanja na državnih tekmovanjih.

   Lep pozdrav,

   ekipa portala MestoMladih.si

 30. Pozdravljeni,
  sem študentka 1. letnika in trenutno prejemam Zoisovo štipendijo. Zanima pa me, če si
  lahko prenesem kakšne predmete v naslednji letnik ali moram opraviti vse predmete, da lahko še naprej prejemam štipendijo?

  • Pozdravljeni,

   v primeru da izpolnite pogoj vaše fakultete za vpis v 2. letnik in imate izjemni dosežek ali povprečno oceno najmanj 8,50, bi morali imeti izpolnjen pogoj za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije.

   Lep pozdrav,

   ekipa portala MestoMladih.si

 31. Pozdravljeni! Ali dodatek k Zoisovi zaradi dovolj visokega povprecja (nad 4) velja tudi v solskem letu 2018/19? Ce ja, kako se to lahko uveljavi?
  Hvala,
  R

  • Pozdravljeni,

   štipendist mora za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko izkazati vpis v višji letnik in ustrezno povprečno oceno (dijaki najmanj 4,10). Dijaki morajo tako sami poskrbeti za pravočasno vložitev vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu (http://www.sklad-kadri.si/) vsako leto do 31.8. (za dijake).

   Vlogi za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 morajo štipendisti priložiti dokazila o doseganju merila, na podlagi katerega uveljavljajo nadaljnje prejemanje štipendije:
   – štipendisti, ki nadaljevanje štipendiranja uveljavljajo na podlagi uspeha, priložijo fotokopijo zadnjega zaključenega letnika (dijaki);
   – štipendisti, ki nadaljevanje štipendiranja uveljavljajo na podlagi izjemnih dosežkov, priložijo dokazila o izjemnem dosežku in da ta izjemni dosežek izpolnjuje pogoje, pri čemer lahko uveljavljajo le dosežke na tej ravni ali stopnji izobraževanja, ki jih predhodno še niso uveljavljali.

   Lep pozdrav,

   Ekipa portala MestoMladih.si

 32. Pozdravljeni,

  Lepo prosim, če mi lahko odgovorite za moj primer:

  Letos sem se vpisal v 1. letnik Gimnazije.
  Vsa leta osnovne šole sem imel povprečje 5,0. V 6. razredu sem prejel bronasto priznanje iz logike, ostala leta se tekmovanj nisem mogel udeleževati zaradi športnih aktivnosti(nogomet), sem pa vsa leta prejemal priznanje za vpis v knjigo vzornih učencev, v 9. razredu sem prejel priznanje za vpis v Zlato Groharjevo knjigo in priznanje za humanega učenca.

  Ali menite, da sem primeren kandidat za pridobitev Zoisove štipendije?

  Zahvaljujem se za odgovor.

  Lep pozdrav

  • Pozdravljeni,

   da pa se lahko uvrstite med kandidate morate izpolnjevati:

   Učenci, ki se vpisujete v 1. letnik srednje šole: v zaključnem razredu osnovne šole morate imate povprečno oceno najmanj 4,70 (upoštevajo se vse ocene 9. razreda) IN imeti izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih). Bronasto priznanje se vam ne šteje, saj upoštevajo le zlata in srebrna priznanja. Vpis v knjigo vzornih učencev in priznanje za humanega učenca, predvidevamo, da je na ravni šole, tako da se tudi ne upošteva. Glede vpisa v Zlato Groharjevo knjigo, pa tudi predvidevamo, da to ni bilo državno ali mednarodno tekmovanje (ali raziskovalna naloga). Tako da glede na napisano, menimo da vam manjka izjemni dosežek in ne izpolnjujete pogojev.

   Lep pozdrav,
   ekipa portala MestoMladih.si

 33. Pozdravljeni.
  Ali lahko dobim dodatek za bivanje ob Zoisovi štipendiji, če sem začasno prijavljen v kraju študija in živim v stanovanju v lasti mojih staršev?
  Ali moram z njimi skleniti najemno pogodbo ali ne?
  Hvala

  • Pozdravljeni,
   dodatek za bivanje pri Zoisovi štipendiji se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
   – kraj njegovega stalnega prebivališča je več kot 25 km oddaljen od kraja izobraževanja,
   – ima v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
   – ima za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 sklenjeno najemno pogodbo in strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno,
   – štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče,
   – ne prejema subvencije za bivanje na podlagi predpisov, ki urejajo subvencionirano bivanje študentov in dijakov.

   Lep pozdrav,

   ekipa portala MestoMladih.si

  • Pozdravljeni,

   Štipendist mora za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in ustrezno povprečno oceno (dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50) ALI izjemni dosežek.

   Za pridobitev Zoisove štipendije: Izpolnjevanje večine splošnih pogojev se preveri glede na podatke iz uradnih evidenc (npr. državljanstvo, prebivališče itd.). O izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, pa mora dokazila predložiti vlagatelj.

   Če vlagatelj izpolnjuje vse predpisane splošne vloge, se njegova vloga ovrednoti glede na tista posebna merila, ki jih je vlagatelj uveljavljal:

   – preverjanje ustreznosti in točkovanje izjemnih dosežkov,
   – ugotovitev doseženih točk pri zlati maturi oziroma izračun razmerja med povprečno oceno študenta in generacije pri uvrstitvi med najboljših 5% študentov v generaciji,
   – izračun povprečne ocene.

   Tako samo potrdilo o vpisu v 1. letnik sš ni nujno potrebno.

   Lep pozdrav,

   Ekipa portala MestoMladih.si

 34. Pozdravljeni, končala sem 9. razred OŠ s povprečno oceno 4,8. Zanima me, če srebrna priznanja iz območnih tekmovanj lahko vpišem kot izjemen dosežek na obrazec za Zoisovo štipendijo. Zanima pa me tudi, kaj vpišem pod ”naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen” in pa ”naziv tekmovanja na predhodni ravni”. Tekmovala sem na tekmovanju iz znanja angleškega jezika in na območnem tekmovanju prejela srebrno priznanje, na Cankarjevem tekmovanju sem na območnem tekmovanju prejela srebrno priznanje, na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni pa sem na državnem prejela srebrno priznanje. Torej 3 srebrna priznanja. Hvala!

  • Pozdravljeni,

   Srebrna priznanja na regijskih ali območnih tekmovanjih se pri dodeljevanju pravice do Zoisove štipendije ne morejo upoštevati kot izjemni dosežek, saj skladno s 24. člen Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) kot izjemni dosežek štejejo prejeta zlata in srebrna priznanja na državnih tekmovanjih. Tako se vam upošteva le srebrno priznanje iz državnega tekmovanja o sladkorni bolezni.

   – naslov akta ali naslov spletne strani: navadno je to kakšen statut ali pravilnik o tekmovanju; navadno takšen akt najde na organizatorjevi spletni strani, ki jo potem tudi uporabite za “naslov spletne strani”, ki jo zahteva vprašalnik
   – naziv tekmovanja: to pa je ime tekmovanja – npr. Državno tekmovanje o sladkorni bolezni

   Lep pozdrav,

   Ekipa portala MestoMladih.si

 35. Pozdravljeni,

  imam eno vprašanje glede Zoisove štipendije, imela sem jo že 4 leta in sedaj grem naprej na fakulteto, zanima pa me, zgoraj je sicer napisano da moraš imeti izjemen dosežek + uspeh, ampak če si že prej imel štipendijo potem je dosti samo uspeh? Ali je pri prehodu na fakulteto potreben tudi izjemni dosežek? Hvala za odgovor.

  Lep pozdrav,
  Ines

  • Pozdravljeni,

   Ob prehodu iz srednje šole na študij ali pa ob prehodu iz 1. na 2. stopnjo, pa je treba ponovno kandidirati za dodelitev štipendije za nov izobraževalni program. Da se uvrstite med kandidate, morate izpolnjevati merila za dijake, ki se vpisujejo v 1. letnik fakultete/akademije/višje, visoke šole: imate izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) IN ste maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant ali imate povprečno oceno 4,10 v zadnjem letniku (torej kombinacija izjemni dosežek + zlati maturant ALI izjemni dosežek + povprečna ocena 4,10).

   Lep pozdrav,

   ekipa portala MestoMladih.si

 36. Pozdravljeni, malo sem prebirala razpise o Zoisovi štipendiji, pa nikjer nisem zasledila, za koliko časa nazaj se upoštevajo izjemni dosežki. Me lahko prosim napotite na to določilo. Hvala
  Jana

  • Pozdravljeni,

   opravičujemo se vam za pozen odgovor. Ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) lahko uveljavljate izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. V primeru pridobitve ali nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije v višjem letniku lahko uveljavljate izjemni dosežek, ki ste ga dosegli v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo. Vsak dosežek lahko uveljavljate le enkrat.

   Lep pozdrav,

   ekipa portala MestoMladih.si

 37. Zdravo
  Mene zanima kaj se zgodi z zoisovo ko postanem 18? Ali se kaj zviša? Ker če ne, se bolj splača obdržati normalno štipendijo ki se podvoji.

  • Pozdravljeni,

   Zoisova štipendija se ne zviša ob dopolnitvi 18. let. (Zviša se edino za 20 eur, ko preidete in statusa dijaka v status študenta; če še vedno izpolnjujete pogoje za prejemanje). Kaj se vam pa bolj splača pa je odvisno predvsem od tega, v kateri “razred” spadate pri določanju državne štipendije. Svetujemo vam, da se pozanimate na CSD, kolikšna bi bila višina vaše državne štipendije glede na dohodkovni razred in morebitne dodatke (bivanje, uspeh).

   Lp,
   ekipa portala MestoMladih.si

 38. Spoštovani,sem rojen v Severno Republiko Makedonijo intega od očeta Državljan Republike Slovenije in mati državljanka R S M,kod izven zakonski otrok,z pridobijeno Državljanstvo Republike Slovenije po očetu.Devet letko sem končao 2018/19 let.povem da sem od 1-9 razreda končalsem z oceno 5.00/z4,75 v maternem jeziku(v Albanščini ker sta in oče in mami albanskega rodu)Šolo sem končao v RSMakedonija natančno v Tetovo ke mama živi,ati pa stalno živi v RSlovenio ker sem jas preden sem začeo hodit v šolo sem se preselo iz R slovenije v R S Makedonija dabi nadaljevao šolo ker v Slovenijo ni šole v Albanščini.Sprašujem Vas a sem opravičen za prošnjo glede Zoisove štipendije,bom imeo stalno prebivališče v R Slovenio,šolanje pa bi nadaljevao v RSMakednojia( sredno zdravstveno v Albanščini al pa drugo sredno v Angleščini ker obstajaju možnosti.Priznanja in diplome imam.Prosim če mi odgovorite in tudi do gdaj je zadnji rok za odajo prošnje,moram sprečevalo prevajati v slovenščini in potrdilo o vpisu v 1 letnik srednje šole.Hvala in lep pozdrav….,

  • Pozdravljeni,

   splošni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije so:

  • državljanstvo,
   starost,
   status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
   ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,
   status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,
   ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.
  • Ter posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:

  • izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
   ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.
  • Preveriti bi morali, ali je vaša izbrana ustvanova v tujini ustrezna s pogoji. Hkrati pa je pomemben pogoj tudi izjemen dosežek in ali je skladen z razpisom (brez njega ne morete dobiti Zoisove štipendije). Tako da te 2 točki bi morali še preveriti. Svetujemo vam, da se za to obrnete na Javni štipendjiski sklad; T: 01 43 45 897; E: zoisi[@]sklad-kadri.si, kjer vam dodo točneje lahko pomagali.

   Rok za oddajo vlog za dijake je 6. 9. 2019. Vsa dokazila v tujem jeziku mora vlagatelj priložiti v uradnem prevodu v slovenski jezik.

   Lp,
   ekipa portala MestoMladih.si

  • Pozdravljeni,

   prejmete jo 12x, ob predpostavki, da ste jo vložili z začetkom študijskega leta; tako se izplačuje za šutudijsko leto, npr. od okt.2018 do okt.2019. Potem pa na novo, ob izkazu, da imate status študenta za prihodnje študijsko leto.

   Lp, ekipa portala MestoMladih.si

 39. Zdravo!
  Res, ampak res sem postal zmeden … Le kaj torej naj vpišem pod ‘naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen’? Imam nekaj ZOTKS priznanj in ne vem kaj naj tja vpišem.
  Obenem me pa še zanima, če je dovolj npr. ‘državno tekmovanje iz matematike’ ali moram napisati: ‘državno tekmovanje iz matematike za vegova priznanja’?
  Hvala! 🙂

  • Pozdravljeni,

   organizatorji tekmovanja morajo, da je lahko rezultat upoštevan pri uveljavljanju Zoisove štipendije, izpolnjevati tudi določene pogoje, eden izmed njih je, da imajo javno objavljen akt (pravilnik ipd.) – “organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja”. Tako da poiščite spletno stran organizatorja tekmovanja in poglejte polni naziv akta na njihovi spletni strani (lahko je takšen naziv na primer: Pravilnik o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje).

   Lep pozdrav,
   ekipa portala MestoMladih.si

 40. Pozdrav.
  Ali mogoče veste, kakšna so bila lansko šol. leto (2018/19) končna merila za pridobitev Zoisove štipendije pri vpisu v srednjo šolo?
  Hvala in lp,
  Mitja

  • Pozdravljeni,

   Štipendija je bila dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 4,5 točke na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 4 točke na izjemnih dosežkih in so imeli hkrati povprečno oceno najmanj 4,94.

   Lp,
   ekipa portala MestoMladih.si

 41. Prvo vprašanje:
  Komaj sem začel deveti razred in me zanima ali se do Zoisove štipendije šteje le povprečje devetega razreda ali sedmega, osmega in devetega skupaj.

  Drugo vprašanje:
  V sedmem razredu smo se z šolo uvrstili na mednarodno tekmovanje iz znanja angleščine, ki se imenuje British English Olympics (BEO) in dosegli polfinale. Zanima me ali to šteje kot izjemni dosežek. In če šteje koliko točk mi lahko doprinese.

  Lp, Anonimen

  • Pozdravljeni,

   1. Upošteva se povprečje zadnjega letnika.
   2. Štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih.

   Glede števila točk je odvisno, kakšno priznanje/mesto ste pridobili (to še preverite na šoli, ali Javnem štipendijskem skladu za vaš primer; na podlagi opisanega vam lahko podamo le splošno informacijo):

   – Kot najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 20 točkami.
   – Kot priznanje na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju iz sedmega odstavka prejšnjega člena, ki se točkuje z 10 točkami.

   LP,

   ekipa portala MestoMladih.si

  • Pozdravljeni,

   “Štipendist je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga tudi po enoletnem mirovanju ni uspešno dokončal oziroma ni opravil obveznosti za napredovanje v višji letnik. V primeru, da štipendist ne zmore vrniti dolga v enkratnem znesku, lahko na pristojnem centru za socialno delo sklene dogovor o obročnem vračilu ali odlogu vračila dolga.”

   Lp, ekipa portala MestoMladih.si

 42. Pozdravljeni!
  Zanima me, če mogoče veste kateri predmeti se upoštevajo pri dodeljevanju zoisove štipendije za povprečno oceno ob zaključku devetega razreda osnovne šole?
  Hvala že v naprej za vaš odgovor in lep pozdrav.

  • Pozdravljeni,

   povprečna ocena za prejemanje štipendije v 1. letniku srednje šole je najmanj 4,70 (povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključnih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole; povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.

   Lp,
   ekipa DijaskiSvet.si

 43. Spoštovani,

  ne vem na koga naj naslovim tole vprašanje, pa sem si ga drznila kar k vam.

  Hodim v četrti letnik splošne gimnazije. V letošnjem šolskem letu sem se

  udeležila državnega tekmovanja iz italijanskega jezika – osnovni nivo in
  dosegla tretje mesto v državi. Prejela sem bronasto priznanje. Pred mano je bil
  samo en dijak oz. dijakinja z zlatim in en s srebrnim priznanjem.

  Zanima me, če bom ta dosežek, se pravi tretje mesto v državi, lahko uveljavljala za Zoisovo štipendijo na prehodu v drugo izobraževalno obdobje.

  Za vaš odgovor se vam že vnaprej prav lepo zahvaljujem.

  • Pozdravljeni,

   za Zoisovo štipendijo se štejejo zlata in srebrna priznanja dosežena na državnih in mednarodnih tekmovanjih. štejejo se državna in mednarodna tekmovanja – glede na doseženo mesto/priznanje, pa se podeljuje točke (1. – 3. mesto = 10 točk/20 točk, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju; zlato priznanje = 5 točk/10 točk, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju; srebrno priznanje = 2 točki/udeležba na mednarodnem tekmovanju = 5 točk).
   Glede na ta pogoj, bronasto priznanje ni dovolj pri uveljavljanju Zoisove štipendije. Morda bi povprašali še na Javni štipendijski sklad, če obstajajo kakšne izjeme, v katerih bi se vaš primer lahko upošteval.

   Lep pozdrav,
   ekipa MestoMladih.si

 44. Pozdravljeni !
  Ali vpliva na Zoisovo štipendijo prijava bivališča v tujini? Veliko študentov prijavi v študentskem domu stalno bivališče, ker imajo potem več ugodnosti v državi, kjer študirajo. Kljub temu stalnega bivališča v Sloveniji ne odjavijo.
  Hvala.

  • Pozdravljeni,

   glede na zapisano na spletni strani Javnega štipendijskega sklada, naj to ne bi vplivalo na prejemanje štipendije. Lahko pa ne izpolnjujete pogojev za prejemanje dodatka za bivanje.

   Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
   – ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
   – je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km,
   – ima sklenjeno najemno pogodbo in strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno,
   – štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima prijavljeno začasno prebivališče,
   – ne prejema subvencije za bivanje na podlagi predpisov, ki urejajo subvencionirano bivanje študentov in dijakov.

   Bomo pa po točnem odgovoru še povprašali Javni štipendijski sklad, in vam sporočimo, kaj odgovorijo.

   Lep pozdrav,
   ekipa DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   poimenski seznama tekmovanj ni objavljen, vendar velja, da se štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih.
   Tako da glede na to, da ste zapisali, da gre za državno tekmovanje (kar smo preverili, in je pri organizaciji vključeno tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), bi se moralo tudi to šteti pri pridobitvi Zoisove štipendije. Vsekakor pa se posvetujte še z učiteljico, ki vas pripravlja na tekmovanje, ali svetovalno delavko na šoli, ki vam bosta še točneje povedali o tekmovanju/štipendiji.

   LP, Ekipa DIjaskiSvet.si

 45. Pozdravljeni !

  Imam vprašanje zaradi nejasnosti do katere je prišlo, ko sem izpolnjeval vlogo in sicer pri delu kjer je treba izpolniti naziv tekmovanja in naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen. Imam 3 srebrna priznanja iz državne ravni iz 7. razreda (2018/2019 ali se to sploh šteje) in sicer iz Vesele šole, geografije in Vegovega tekmovanja. Poleg tega pa imam še eno srebrno priznanje z državne ravni v znanja kemije iz 9. razreda(2020/2021). Kaj moram vpisati v ta dva okvirčka pri teh tekmovanjih?

  Lp Miha

  • Pozdravljeni,
   Opravičujem se vam za pozen odgovor. Predvidevamo, da ste izpolnjevali prijavo za Zoisovo štipendijo. Svetujemo vam, da se obrnete direktno na Javni štipendijski sklad, ki vam bodo znali točneje svetovati glede izpolnjevanja prijave. Zaradi veljave interventnih ukrepov tudi pri letošnjem razpisu, se vam upoštevajo tudi izjemni dosežki doseženi v letu 2018/2019. Iz posameznega razpisa tekmovanja pridobite potrebne informacije o nazivu tekmovanja, aktu o izvedbi tekmovanja …

   Lp,
   Ekipa MestoMladih.si

 46. Pozdravljeni!
  Za vas imam vprašanje, in sicer če se za Zoisovo štipendijo štejejo katerakoli srebrna in zlata državna priznanja (tudi z astronomije, sladkorne bolezni) ali samo določena priznanja kot so Vegovo, Štefanovo, Preglovo, Cankarjevo itd.
  Že vnaprej vam hvala za odgovor.
  Lep pozdrav

  • Pozdravljeni,

   kar se tiče državnih priznanj, se štejejo prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev. Enotni seznam vseh tekmovanj sicer ne obstaja, lahko pa v razpisni dokumentaciji (ki jo morate tudi predložiti ob oddaji prijave) preverite, ali so dotična vaša tekmovanja bila sofinancirana iz javnih sredstev. Glede na to, da imajo v imenu državno, bi se skoraj lahko sklepalo, da so sofinancirana iz javnih sredstev.

   LP,
   Ekipa MestoMladih.si

  • Pozdravljeni,

   ker gre za državno tekmovanje, kot je navedeno tudi na njihovi spletni strani oz. razpisu tekmovanja, bi se moralo šteti med možna tekmovanja za pridobitev Zoisove štipendije.
   Enotni seznam tekmovanj sicer ne obstaja, jih pa preverijo na štipendijskem skladu.

   Lp,
   Ekipa MestoMladih.si

  • Pozdravjeni,

   prejemanje lahko prekinete, tako da ne vložite vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto.

   Lp,
   Ekipa MestoMladih.si

 47. Pozdravljeni!

  V 8. razredu sem na državni stopnji prejela srebrno Cankarjevo priznanje. Srebrno Cankarjevo priznanje na državni stopnji sem prejela tudi letos, v 9. razredu in me zanima, če lahko za Zoisovo štipendijo uveljavljam obe priznanji, tudi če sta enaki.

  Že naprej hvala za odgovor

  • Pozdravljeni,

   lahko uveljavljate priznanja iz enakega tekmovanja, ki sta bila dosežena v različnih letih.

   Lp,
   Ekipa MestoMladih.si

 48. Zdravo!
  Zanima me če so bila že znana merila za pridobitev Zoisove štipendije v letošnjem šolskem letu. Trenutno obiskujem prvi letnik SŠ in me prav tako zanima ali je možno pridobiti Zoisovo štipendijo s srebrnim priznanjem iz državnega tekmovanja iz znanja angleščine in s povprečno oceno 4,9 v prvem letniku.

  Lp,
  Polde

  • Pozdravljeni,
   Zoisova štipendija je bila v šol. letu 2021/2022 bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 3 točke na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 2,5 točki na izjemnih dosežkih in imajo hkrati povprečno oceno najmanj 4,77.

   LP,
   Ekipa MestoMladih.si

  • Pozdravljeni,

   tekmovanje Bober na državni ravni se uvršča med tekmovanja, ki pridejo v poštev za uveljavljanje pri Zoisovi štipendiji.

   Lp,
   Ekipa MestoMladih.si

 49. Pozdravljeni!
  Izpolnjujem vlogo za Zoisovo štipendijo in me zanima, ali moram pod “naziv tekmovanja” napisati Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje ali je dovolj samo Državno Cankarjevo tekmovanje.

  Hvala vam za odgovor!

  • Pozdravljeni,

   navadno je treba zapisati zgolj naziv tekmovanja, v pravilniku in na spletni strani tekmovanja za Cankarjevo priznanje sta uporabljeni obe različici, tako da katero koli bi izbrali, bo ocenjevalcem vloge poznano, katerega tekmovanja ste se udeležili.

   Lp,
   Ekipa MestoMladih.si

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ