Prijava na e-nasvete

Državna štipendija vloga

Državna štipendija (vloga) je namenjena študentom in dijakom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Državna štipendija vloga: kam, kdaj, kje

Obrazec Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente je dosegljiv na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1496. Oddate jo lahko preko portala e-uprave, pošljete (priporočeno) po pošti ali pa jo vložite pri pristojnem centru za socialno delo, kadarkoli med letom. Vlogo morajo oddati tudi študenti, ki se v študijskem letu 2024/2025 vpisujejo v 1. letnik fakultete. Tudi če so prejemali državno štipendijo za srednješolsko izobraževanje, in sicer septembra, da jim bo pravica priznana od 1. oktobra 2024 dalje. Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje

Vloge za podaljšanje pravice do državne štipendije ni potrebno vložiti.

Vlogo morajo vložiti le tisti, ki pravico uveljavljajo prvič ali jim je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena.

Za nadaljnje prejemanje državne štipendije v višjih letnikih po novem ni treba več oddajati vloge. Center za socialno delo bo o tem odločil po uradni dolžnosti, bo pa praviloma (zaradi manjkajočih podatkov) dodelil le štipendijo v osnovni višini. Odločbi bo priložen poziv, da študentje predložijo izpis iz elektronskega indeksa, če želijo uveljavljati dodatek za uspeh oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodatek za bivanje (najemna pogodba), če želijo pridobiti ta dodatek. Na prehodu iz I. na II. bolonjsko stopnjo je treba oddati novo vlogo za državno štipendijo, ker gre za novo štipendijsko razmerje.


Državna štipendija je dodatno finančno sredstvo, ki je namenjeno kritju stroškov izobraževanja. Njena osnovna vloga je spodbujati šolanje, študij in omogočiti doseganje višjih izobrazbenih ravni med prejemniki. Pristojni centri za socialno delo jo podeljujejo za študij tako v Sloveniji kot v tujini, pri čemer mora izobraževalni program in ustanova ustrezati javno veljavnim standardom.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjaki

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ