Prijava na e-nasvete

Spremembe v visokem šolstvu

Sprejet je bil nov Zakon za urejanje položaja študentov. Kaj se spremeni tokrat:

 • Status po magistriranju

Po novem bodo tudi podiplomski študenti, ki boste magistrirali sredi leta (npr. marca), obdržali status do konca študijskega leta, torej do konca septembra. V kolikor pa se boste vseeno že prej želeli prijaviti na zavod, pa se lahko statusu tudi odpoveste.

 • Podaljšan čas koriščenja subvencionirane prehrane

Študenti boste sedaj lahko jedli v restavracijah s subvencionirano prehrano do 21. ure (do sedaj ste imeli možnost do 20. ure).

 • Ko dopolnite 26 let

Do sedaj ste si morali študenti, ki ste dopolnili 26 let, sami urediti zdravstveno zavarovanje. Sedaj pa boste obdržali zavarovanje do konca študijskega leta, v katerem dopolnite 26 let. Pozor, ta pravica velja le za zdravstveno zavarovanje.

 • Dodatek pri štipendiji

Vsi, ki prejemate državno štipendijo, boste lahko tudi med letom zaprosili za dodatek za bivanje.

 • Študenti s posebnimi potrebami

Vsaka fakulteta je po svoje reševala pravice študentov s posebnimi potrebami. Po novem zakonu pa bo MIZŠ sprejel skupen pravilnik.

Že v veljavi

15.12.2016 pa so začele veljati spremembe Zakona o visokem šolstvu, do sprememb pa je prišlo tudi pri vpisih. Naštevamo najbolj pomembne, ki vplivajo na vaše študentsko življenje, v kolikor jih še ne poznate.

 • Status po diplomiranju/izguba statusa

Najbolj korenita sprememba je, da status študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje poteče šele z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij, - to pomeni, da tudi če diplomirate npr. že januarja, imate status študenta do oktobra in s tem vse pravice, ki iz tega izhajajo.

 • Status v 1. letniku

Sprememba je tudi pri vpisu v 1. letnik, in sicer če se vpišete prvič v 1. letnik in do 15. oktobra ugotovite, da vas ta študij sploh ne veseli ter se do tega datuma tudi izpišete, se šteje, da se v ta program niste vpisali - torej vam ostane pravica do novega vpisa oziroma ponavljanja.

 • Vzporedni študij, prehod - dva vpisna roka

Če se boste želeli vpisati še na en študij že med študiranjem, sta sedaj na voljo dva prijavna roka. Prvi je enak kot za dijake, ki se vpisujejo v prvi letnik, torej od začetka februarja do začetka marca (leto 6.2. do 3.3.), drugi rok pa poteka v prvi polovici septembra (1. do 15. september). V prvem roku se morate obvezno vpisati tisti, ki se boste vpisovali na programe, ki zahtevajo sprejemne izpite.

 • Študij diplomantov

Enaka dva roka veljata tudi za diplomante, ki se želite po diplomiranju vpisati na še en dodiplomski študij. Vpišete se lahko na redna ali izredna mesta, VENDAR v obeh primerih je treba plačati šolnino. Prav tako pa ne boste upravičeni do ugodnosti, ki jih prinaša študentski status (štipendije, študentsko delo, prehrana itd.).

 • Plačilo vzporednega študija

Če boste študirali vzporedno, je študij brezplačen do trenutka, ko končate šolanje na svoji matični fakulteti. Torej, če se v prvem letniku psihologije odločite, da boste študirali še ekonomijo, boste ekonomijo lahko študirali brezplačno, dokler ne boste zaključili študija psihologije. Po tem, boste morali plačati šolnino, ostali pa boste tudi brez ugodnosti, ki jih prinaša študentski status.

 • Ponoven vpis

Dosedaj je veljalo, da lahko enkrat ponavljate ali se enkrat prepišete, nato pa imate le še možnost izrednega vpisa. Kar se tiče plačljivosti ostaja enako, sprememba je le na področju mest za vpis, saj se lahko sedaj prijavite tudi na redna mesta, vendar plačate šolnino. Do tega ukrepa je prišlo, ker nekatere fakultete sploh niso razpisovale izrednega študija. S takšnim vpisom tudi izgubite vse pravice študentskega statusa.

 • Študentske družine

Dosedaj je pravico do dodatnega leta imela le mati študentka, če je rodila v času študija (nosečnost v času študija se ne šteje). Po novem pa imajo pravico do dodatnega leta tudi študenti, ki v času študija postanejo očetje.

 • Sofinanciran doktorski študij

Znova bo doktorski študij sofinanciran, saj je v zadnjem času zanimanje in vpis upadel ravno zaradi finančnega bremena. Sedaj pa bo vpis na doktorski študij lažji in brazplačen.

 • Sistematski pregled

Čeprav nas ga je večina opravila na začetku študija, je sedaj to zapisano tudi v zakonu. Obvezen je v 1. letniku prve stopnje.

 • Večja zastopanost študentov v akademskem zboru

Po novem bomo študenti bolj zastopani v akademskih zborih, saj je sedaj minimalni delež predstavnikov študentov 20 %.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ