Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Rok Ravbar, smer: Upravljanje in poslovanje
»Zaradi želje po nadgradnji znanja in osebnostnega razvoja sem se odločil za podiplomski študij. Študij poteka po začrtanih smernicah, in sicer sprva predavanja, nato vaje, na katerih vsak študent predstavlja svojo seminarsko nalogo. Po uspešno opravljeni seminarski nalogi pa se lahko udeležimo izpita. V večini študiramo iz izpiskov in gradiva, ki ga priporoči predavatelj, redko pa iz knjig oziroma samo takrat, kadar to izrecno zahtevajo. Najbolj koristni so predmeti s področja sodobnih organizacijskih teorij, ustvarjalnosti v organizaciji in predmeti, kjer je poudarek na dejanskih problemih in situacijah v organizacijah. Zame osebno je najtežji predmet Metode raziskovalnega dela, saj je tu velik poudarek na statističnih izračunih in raznih matematičnih metodah. Odnos med profesorji in študenti je na zelo profesionalnem nivoju.«

Lidija Kocjan, smer: Upravljanje in poslovanje
»Tako kot veliko študentov sem imela tudi sama na začetku nekaj težav z makroekonomijo in statistiko ter sem prebrodila težave s predstavljanjem raziskovalnih nalog. Študirali smo na predavanjih, na vajah reševali zastavljene probleme ter pripravljali naloge, ki smo jih zagovarjali, nato pa opravili še izpit. Na predavanjih smo delali zapiske, profesorji pa so predlagali različno literaturo, zbornike, revije itd. Nekaj knjig sem tudi kupila, saj menim, da bi moral imeti vsak ekonomist nekaj knjig na svoji polici. Imam krasne sošolce, sicer pa je naša skupine homogena, obveznosti smo opravljali sproti. Do profesorjev smo se vedli spoštljivo ter bili zavzeti za študij, kar je pokazalo določeno resnost. Oni pa so bili profesionalni, zahtevni in dosledni. Zelo sem zadovoljna, da sem se vpisala, saj sem pridobila formalno izobrazbo, ki sem jo potrebovala kot inženirka gradbeništva, zato je bilo nadaljevanje študij po prvi stopnji na Tehniški fakulteti v Mariboru prava izbira, da sem izpopolnila znanje iz ekonomije, poslovanja, kakovosti produktov/storitev in trženja.«

Mitja Pust, smer: Upravljanje in poslovanje
»Ena izmed najboljših odločitev je bila, da sem izbral to šolo. Na njej je izjemno prijetna atmosfera, dobra podpora in odlični profesorji. Šola je dinamična in ponuja aktualne predmetnike, ima večletno tradicijo, zato je to študij z dodano vrednostjo. Študij poteka izredno, tako da so predavanja in izpiti popoldne. Predmet je obravnavan teoretično in nato še praktično, po opravljenem zagovoru projektne naloge sledi še pisni izpit. Šola redno organizira okrogle mize in delavnice, kjer izmenjujemo mnenja in soočanja s strokovnjaki z različnih področij. Pri vsakem predmetu imamo na voljo vso literaturo, profesorji odstopijo svoje skripte, ki so poleg mojih zapiskov in knjig podlaga za učenje. Študij je interdisciplinaren, zato povezuje ekonomske, poslovne, upravne in vedenjske vede. Delamo v skupinah, kjer ima vsak možnost povedati svoje mnenje in tako se spodbuja dialog med profesorji in študenti. Med najbolj pozitivne stvari bi vključil delo referata, saj nas redno obvešča o tekočih dogodkih, vodstvo šole in posamezne dejavnosti šole, kot sta mednarodna izmenjava in poletna šola.«

Branko Urbanč, smer: Upravljanja in poslovanja
branko urbanč»Izreden študij na naši fakulteti poteka predvsem ob petkih in sobotah, kar je zelo pomembno in veliko lažje za vse študente, ki se odločajo za študij ob delu. Predavanja izvajajo predavatelji, ki imajo veliko izkušenj. Vsak predmet je sestavljen iz predavanj, vaj in preverjanja znanja, ki je načeloma pisano. Velik poudarek dajem vajam, saj si študent pri pripravi projektne naloge, pridobi veliko znanja s pregledom literature in empiričnim delom primerjave teorije s prakso. Za uspeh na izpitih je po mojih izkušnjah bistvena udeležba na predavanjih, dobra priprava projektne naloge in zapiski zahtevane literature. Najraje študiram iz knjig in zapiskov, katere si naredim na podlagi poudarjene vsebine na predavanjih. Večina profesorjev pa nam tudi odstopi gradivo predavanj. Če bi primerjal širino svojega znanja pred in po zaključku letnika, lahko ocenim, da je ta za eno stopničko višja. Tega znanja pa si ne pridobiš samo s strokovno študijsko literaturo, ampak tudi s samimi zagovori projektnih nalog, saj vsak študent prihaja iz svoje delovne organizacije. Na naši fakulteti imamo tudi knjižnico, ki je založena z vso potrebno literaturo. Kot najbolj uporabne predmete na naši fakulteti bi izpostavil tiste, s področja upravljanja s človeškimi viri. Seveda tudi ostali dajejo širino pri moji poklicni karieri. Na predavanjih nas zna vsak profesor po svoje motivirati in ustvariti dobro atmosfero.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ