Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za turistične študije – Turistici

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Ula Gliha, program II. stopnje: Turizem, poslovno-organizacijska smer, 1. letnik
»Srednjo šolo sem zaključila kot turistična tehnica. Na Turistici pa sem obiskovala že dodiplomski študij. Vedela sem, da je turizem tisto, kar me zanima in v čemer se želim še dodatno izobraževati. Dobre izkušnje z dodiplomskega študija – prijetna fakulteta, dostopni profesorji in seveda morje, so vplivale, da sem ostala na Turistici. Predavanja in vaje se odvijajo popoldne, od 16. do 20. ali 21. ure. Na ta način so dostopna tudi zaposlenim. Naš razred je mešan – nekaj se nas je vpisalo takoj po zaključku dodiplomskega, kar precej je tudi redno zaposlenih, ki imajo obilo izkušenj v praksi, a niso več vajeni »študijskega guljenja klopi«, med sabo se dopolnjujemo in drug od drugega učimo. Večinoma študiram iz zapiskov, ki si jih delam med predavanji, v pomoč mi je gradivo iz fakultetne knjižnice in zapiski kolegov predhodnih generacij. Najraje imam ekonomske in marketinške predmete, zato sem izbrala poslovno organizacijsko smer. Najtežji predmet se mi zdi Statistika in predmeti v povezavi z njo, morda, ker ne gre za snov, ki bi bila povezana direktno s turizmom. Glede na to, da smo manjša fakulteta, se po nekaj letih študija poznaš z vsemi študenti in večino profesorjev. Slednji so izredno dostopni in odprti za diskusije in sodelovanja, kar nekaj je projektov na katerih sodelujemo tudi izven rednega dela študija. Največji plus je, da jih dobršen del izhaja iz gospodarstva. Fakulteta se nahaja skoraj dobesedno na plaži – včasih se je težko prepričati, da greš na predavanja.«

Nika Klepec, program: Dediščinski turizem 
»Predavanja sicer niso obvezna, so pa zelo priporočljiva, na seminarskih vajah pa je obvezna 80 % prisotnost. Velikokrat na predavanjih slišimo snov, ki se v literaturi ne pojavi (primeri iz prakse ipd.), zato je dobro, da študenti na predavanjih in seminarskih vajah sodelujemo in smo pozorni. Na magistrskih programih ni veliko študentov, zato se profesorji lahko bolj posvetijo vsakemu študentu posebej. V večini primerov pišemo izpite ob koncu študijskih semestrov, redkeje kolokvije. Študiramo iz strokovnih knjig, strokovnih člankov ter iz lastnih zapiskov. Učno literaturo lahko kupimo na fakulteti, si jo izposodimo v knjižnici fakultete, jo včasih poiščemo prek spleta ali pa si jo izposodimo v kateri drugi knjižnici. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti, ki se nanašajo na menedžment, marketing, komunikologijo, valorizacijo avtentičnosti, sociologijo, kulinarično kulturo, tuje jezike, prostorske učinke turizma ter organizacijo projektov in kulturnih prireditev. Koristni so tudi predmeti, ki jih kot obvezne ali izbirne vsebine obiskujemo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru (Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Nesnovna dediščina, Zgodovina turizma, Kulturni spomeniki Slovenije, Praktikum dediščine …). Odnos med profesorji in študenti je profesionalen, spoštljiv in hkrati kolegialen.«

Nassim Djaba, program: Turizem
»Študij je primerljiv s študijem na dodiplomski ravni. Večina predmetov je sestavljena iz predavanj in obveznih vaj v razmerju 50 : 50. Kolokvije imamo predvsem pri obsežnejših predmetih. Za izpite se večinoma učimo iz izročkov, ki nam jih posredujejo nosilci predmetov, in iz svojih zapiskov. V določenih primerih se za izpit učimo iz knjig, a največkrat so izročki profesorja in zapiski dovolj za dobro opravljen izpit. Eden od predmetov, ki študentom predstavlja največji izziv na naši smeri, je Metodologija. Pozitivna stvar je ta, da se na fakulteti vsi med seboj poznamo in je atmosfera zelo kolegialna, tako med študenti kot z zaposlenimi. Druga je potek predavanj in vaj ter jasnost (profesorji vnaprej povedo, kako bo predmet potekal, kaj pričakujejo od nas …). Študijski proces je pri večini predmetov zelo fleksibilen. Tretja pozitivna stvar je seveda lokacija fakultete. Želimo pa si, da bi bila knjižnica odprta dlje in da bi dobili primerne prostore za delovanje študentskega sveta.«

Timotej Prelog, program: Turizem – poslovno organizacijska smer
»Menim, da daje magistrski program boljše priložnosti za zaposlitev, prav tako pa je moj namen zmeraj bil dokončati 3+2 program, kar je moja osebna motivacija. Predavanja in vaje večinoma potekajo v popoldanskem času in se odvijajo izmenično – trenutno se izvajajo do trije predmeti hkrati. Kolokvijev praktično ni. Oceno se pridobi z izpitom, za katerega pa je treba opraviti obveznosti v obliki seminarjev. Študira se iz gradiv, ki jih podajo profesorji pri urah in iz zapiskov. Če potrebujem literaturo, jo pridobim v knjižnici, največkrat pa iščem članke iz spletne podatkovne baze. Vsak predmet ima neko uporabno vrednost, najtežji pa so predmeti vezani na metodologijo in statistiko. Metodologija kot predmet je zelo aplikativna, študenti imajo zgolj teoretičen stik in nimajo možnosti, da bi jo popolnoma razumeli. Atmosfera na fakulteti temelji na spoštovanju, razumevanju omejitev študijskega procesa in zdravi odprti komunikaciji.«

Viktor Peevski, program: Turizem
»Za študij sem se odločil, ker bi rad pridobil več kompetenc na trgu dela in razširil znanje o turistični industriji. Študij poteka tako, da imamo predavanja in vaje vsaj štirikrat tedensko ter seminarske vaje, na katerih delamo vaje na podlagi resničnih situacij. Imeli smo sicer nekaj kolokvijev, sicer pa se izpiti večinoma delajo v izpitnih obdobjih. Študiramo iz zapiskov, za predavanja pa profesorji objavljajo svoje prosojnice. Meni osebno so najbolj koristni predmeti Oblikovanje globalnih turističnih mrež, Računovodstvo za managerje, Podjetništvo v turizmu, Organizacijska kultura in Vodenje ter razvoj človeških potencialov. Malo težja pa je Metodologija in raziskovanje v turizmu, zaradi statistike. Lahko rečem, da je odnos dokaj profesionalen in korekten. V primerjavi z dodiplomskim študijem, so profesorji in asistenti bolj pripravljeni prisluhniti in pomagati. Študij je bolj fleksibilen in se izvaja na visoki ravni.«

Mihaela Rupnik

Mihaela Rupnik, program: Turizem-poslovno organizacijska smer
»Za podiplomski študij sem se odločila, zato, da bi si pridobila višjo stopnjo izobrazbe, znanje in kompetence ter boljšo osnovo za osebni poklicni razvoj. Študij poteka v popoldanskem času in sicer v obliki predavanj, vaj ter seminarjev. Izpitnih rokov za opravljanje med študijskem letom je dovolj. Študiram večinoma iz zapiskov, poleg tega pa si preberem potrebno študijsko literaturo, ki si jo izposodim v šolski knjižnici. Najbolj koristni predmeti so Projektno vodenje, Organizacijska kultura in vodenje ter Organizacija in upravljanje turističnih struktur. Atmosfera med profesorji in študenti je odlična. Vedno imamo  priložnost povedati svoje mnenje in odpreti diskusijo. Pozitivne stvari na naši fakulteti so dodatni izpitni roki po dogovoru, omogočanje opravljanja izpita takoj po končanih predavanjih in poslušanje predstavitev seminarskih nalog sošolcev.«

Tomaž Pančur, družbeno-prostorska smer
»V prvi vrsti sem se za podiplomski študij na isti fakulteti odločil, ker me je nadaljnji študij turizma zanimal. Tovrsten študij je v mogoč samo na tej fakulteti. Študij po večini poteka preko predavanj, vendar se način dela razlikuje od predmeta do predmeta. Velik delež predstavljajo seminarske/projektne naloge, ki so navadno pogoj za pristop k izpitu ali same po sebi zadostne za pridobitev končne ocene. Na izpite se pripravljam iz zapiskov ter gradiv objavljenih na ŠIS-u (študentski informacijski sistem fakultete) ali v e-učilnici fakultete. Učno literaturo je možno kupiti v knjigarni fakultete, dobro je založena tudi knjižnica. Najbolj koristni predmeti pri študiju so tisti, ki ti podajo informacije in znanja, uporabna v sami praksi in gospodarstvu. Odnos med profesorji in študenti je v splošnem korekten in pozitivno obarvan. Sam sem na fakulteti navezal dobre stike s profesorji. Predavanja vedno potekajo v popoldanskem času in je tako organiziranje obštudijskega dela lažje.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ