Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Teološki fakulteti

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Urška Fele, Teološka fakulteta, program: Religiologija in etika
»Program sem izbrala, ker me zanimajo religije sveta, kakšen vpliv imajo na svet in ljudi. Pomembno se mi zdi, da tematiko spoznavamo, saj se zaradi vse večjih migracij na enem mestu znajde več različnih ljudi. Na fakulteti vlada sproščen in profesionalen odnos med profesorji in študenti. Vedno so nam pripravljeni pomagati in nas tudi spodbujajo pri našem študiju. Pozitivna stran naše fakultete je tudi sodelovanje med študenti (starejši letniki pomagajo in vodijo mlajše) in profesorji (povezovanje predmetov, srečanja …). Preko takšnega načina dela dobiš občutek, da nisi le številka. Študijske obveznosti vključujejo predavanja, seminarska dela in vaje. Slednji dve sta pogoj za pristop k zaključnim izpitom, ki so navadno ustni. Za študij uporabljam svoje zapiske in knjige, hkrati pa predelam tudi znanstvene članke, ki so nam jih priporočili profesorji. Menim, da so najkoristnejši predmeti, predmeti s področja religij (judovstvo, krščanstvo, islam), ki pa so tudi najobsežnejši in zato tudi najtežji.«

Sanja KranjcSanja Kranjc, smer: Zakonske in družinske študije
»Za ta program sem se odločila iz več razlogov: prvič ker sem začutila, da se nekaj transcendentnega v resnici najbolje manifestira znotraj medsebojnih odnosov; drugič, ker me je vedno zanimala poglobljena dinamika odnosov; tretjič, ker je poklic poznavanja zakona in družine ter vseh specifičnih problemov, ki lahko nastanejo, poklic prihodnosti; ter četrtič, ker sem sklepala, da bom s takšnim študijem še naprej rastla na mentalnem, čustvenem in duhovnem področju. Imamo obvezna predavanja 4-krat na teden, vaje temeljijo na igri vlog (igranje različnih pristopov terapije, igranje družine, igranje zakonskega para) ter seminarje. Refleksije vaj je treba pošiljati tedensko. Študij je zelo življenjski in te dejansko prisili, da začneš delati na sebi. Izpostavim lahko nekatere koristne predmete: Družina v sodobni družbi in specifični problemi v njej, Družinski in zakonski sistem, Pomoč zakonu in družini, Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije I, II. Najtežji pa so Družina v sodobni družbi in specifični problemi v njej, ker se obravnavajo čustvene, fizične in spolne zlorabe, Duševne težave, motnje ter bolezni posameznika ter družine, ker se obravnavajo različne vrste zasvojenosti, Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki ter Raziskovanje intervencij na področju zakona in družine, ker gre za kvantitativne in kvalitativne metode, ki jih je treba poznati za raziskovanje.«

Lavra Jančar,  smer: Zakonske in družinske študije
»Za nadaljevanje študija na 2. stopnji  sem se odločila zaradi zanimanja tovrstne tematike in veselja do dela z družinami. Menim, da daje ta študij širino, ki jo bom lahko uporabila na različnih področjih dela, ki ga bom opravljala. Odnosi med profesorji in študenti so bili v večini zelo dobri. Odnos je bil dokaj oseben in sproščen, saj nas ni bilo veliko. Izpostavila bi le nekatere izmed pozitivnih strani naše fakultete, in sicer prijaznost zaposlenih v referatu, dostopnost profesorjev in širok študijski program. Prisotnost je bila obvezna, študij pa je potekal v obliki predavanj in vaj. Izpite smo lahko opravljali s kolokviji, drugače pa se potekali ob koncu semestra. Študijska literatura za izpite se je razlikovala od predmeta do predmeta. Veliko se je lahko «odneslo« že od predavanj, pri učenju pa sem si pomagala tudi s svojimi zapiski.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ