Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

KajaBatageljKaja Batagelj, program: Pravo
»Razmišljala sem o podiplomskem študiju v tujini, vendar sem se odločila za podiplomski študiji na PF UL, in sicer predvsem zaradi možnosti opravljanja pravniškega državnega izpita (PDI). Namreč ni nujno, da se podiplomski študij v tujini prizna za namen opravljanja PDI. Za razliko od prvostopenjskega študija imamo na podiplomskem študiju le predavanja. Učna literatura so zlasti zapiski, sodbe različnih sodišč in članki, ki jih profesorji naložijo na Študentski informacijski sistem. Najbolj koristni so predmeti, pri katerih obravnavamo teme, ki jih na prvostopenjskem študiju nismo. To so zlasti izbirni predmeti. Najtežji predmet je bil Civilno pravo in postopek, predvsem zaradi zelo obsežne tematike. Hkrati je bil predmet koristen, ker ni šlo za ponovitev in ponovni pregled snovi, ki smo jo že obdelali, pač pa za podrobno predelavo nekaterih ožjih področij oz. institutov. Vzdušje se zdi bolj sproščeno kot na dodiplomskem študiju.«

Petra Hren, program: Pravo
SONY DSC»Na študij sem se morala vpisati, če želim opraviti pravniški državni izpit in delati v pravosodju. Imamo dva izbirna predmeta in pet obveznih. Predavanja so zastavljena bolj interaktivno in v sodelovanju s študenti, tako da so na nek način kot seminarji, ki jih sicer v klasični obliki ni, prav tako ne kolokvijev in vaj. Profesorji nas poskušajo privaditi na kasnejše delo tako, da spodbujajo razpravo ter izmenjavo argumentov, drugi pa še vedno nadaljujejo s predavanji ex katedra. Za izpit pridejo v poštev zapiski, posamezni deli skript, v kolikor profesor posreduje gradivo, še njihovi power pointi. Najkoristnejši predmet je Filozofija prava, kar ugotoviš šele, ko se poglobiš v snov in ti da nek celovit pogled v temelje prava. Odnos je bolj oseben, posebej pri predmetih, kjer je manjše število študentov. Prav tako je večina profesorjev pripravljena oblikovati predavanja na način, da pritegnejo študente, spodbujajo razpravo ali podajo praktično znanje. Fakulteta omogoča tudi ekskurzije po Sloveniji ali v tujino (zapori na Dobu, Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg, pravosodne in finančne institucije v ZDA).«

Maša Kovič Dine, program: Mednarodno pravo
Masa Kovic»Mislim, da je danes za delo na raziskovalnem področju doktorat obvezen, saj izkazuje poznavanje delovnega področja ter zahtevana znanja in spretnosti za raziskovalno delo. Za doktorski študij mednarodnega prava sem se odločila, ker me raziskovalno delo na področju mednarodnega prava zelo veseli in ker si želim, da bi tudi v prihodnje delala na tem področju. Ker sem imela ob vpisu na doktorski študij že magisterij znanosti, sem se lahko direktno vpisala v 2. letnik doktorskega študija. V drugem letniku sem imela en seminar na katerem sem predstavila predlog naslova moje doktorske disertacije ter temo moje disertacije. Ker mi ni treba opravljati izpitov, je moj študij malo drugačen in obsega raziskovalno delo osredotočeno na mojo doktorsko disertacijo in njeno pisanje. Odnos profesorjev do študentov je super.«

Alenka Oven, program: Delovno pravo in pravo socialne varnosti
»Za podiplomski študij sem se odločila, ker je pridobljena izobrazba postala dobrina, ki nikoli ne izgublja na vrednosti. Študij je potekal v obliki predavanj, pri posameznih izbirnih predmetih pa tudi v obliki konzultacij in individualnih posvetovanj s posameznimi profesorji. Gotovo je osnova znanja knjiga za posamezno področje, vendar je celostno znanje skupek člankov, raziskav, sodnih odločb, različnih zakonov in podzakonskih aktov. Odnos med profesorji in študenti je predvsem na podiplomskem študiju zelo sproščen. Nekaj gotovo pripomore dejstvo, da so študentje starejši. Najbolj koristni predmeti so tisti, ki posamezniku pomagajo k lažjemu razumevanju in uporabi prava v praksi.«

mag. Franci Ježek, program: Upravno pravo
»Zaradi dobrih izkušenj s tega področja, zanimivosti in uporabnosti pridobljenega znanja v praksi sem se odločil, da svoje znanje še nadgradim. Med pozitivnimi stvari študija bi uvrstil konzultacije s profesorjem v okviru priprave lastnega prispevka, izkoriščanje priložnosti, ki ti jih nudijo obštudijske dejavnosti, in seveda izkušnje, ki jih pridobiš med celotnim študijem. Študij obsega predvsem individualni študij literature in pripravo na doktorski seminar, objavo člankov in pripravo osnutka doktorske disertacije. Večina študijskega materiala je na voljo v knjižnici. Težji predmeti so predvsem tisti, ki so izrazito teoretični in se niti ne skušajo navezati na praktične primere. Profesorji so pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas, da bi le pomagali študentom pri različnih vprašanjih, zato je odnos res dober.«

Mojca Zadravec, progam: Teorija prava in države
»Svoje znanje o pravu sem želela poglobiti in nadgraditi, zato sem se odločila za nadaljevanje študija na naši fakulteti. Skupinskih predavanj je malo. V poštev tako pridejo skupinske in individualne konzultacije. Te so odvisne predvsem od interesa in motivacije študenta. Izpiti so ustni in problemsko zastavljeni, preverja se zlasti razumevanje in povezovanje študijskega gradiva ter lastni razmislek o njem. Študiram večinoma iz predpisane literature (torej knjige, članki, zapiski s predavanj), pri tem pa se poskušam dotakniti tudi literature, ki sicer ni predpisana, je pa ključna za boljše razumevanje snovi. Literaturo si večinoma izposodim, saj so knjige občutno predrage, poleg tega pa je študijske literature kar veliko. Sama imam občutek, da so odnosi med pedagogi in študenti na naši fakulteti zelo dobri. Na naši fakulteti sem doživela veliko pozitivnih stvari. Izpostavila bi pestro paleto obštudijskih dejavnosti, ki jih fakulteta omogoča. Pred tremi leti smo študentje in pedagogi združili moči in ustvarili prvo tovrstno slovensko tekmovanje za študente prava (Pitamičevo tekmovanje).«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ