Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Poslovno-tehniški fakulteti

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Armand Zavec, program: Gospodarski inženiring, 2. letnik 
»Predavanja so razporejena čez oba semestra enako. Izpite imamo po navadi takoj po zaključku predavanj oziroma na zadnji datum predavanj. Kolokviji pridejo na vrsto na sredini oziroma tekom predavanj. Pri nekaterih predmetih pa pristop na izpit ni mogoč, če ne izpolnjuješ določenih pogojev, kot so seminarske naloge in zagovori. Običajno se učimo iz literature, ki jo predlaga profesor, ali pa iz zapiskov, ki so objavljeni na šolskih spletnih straneh. Najbolj koristni so predmeti, ki so bolj praktičnega vidika (Poslovno komuniciranje, Metode in sistemi za podporo odločanja …). Najtežji predmeti so po mojem mnenju predmeti, pri katerih je potrebne največ vaje in ponavljanj (Matematika, Ekonomika za inženirje). Ker smo majhna fakulteta, se to pozna tudi pri številu študentov na drugi stopnji,  zato je odnos med profesorjem in študentom zelo dober. Čuti se, da študenti nismo le številke.«

SasoOblakSaša Oblak, program: Gospodarski inženiring
»Študij poteka med tednom od 16. ure dalje. Program študija je razdeljen na semestre s predavanji in vajami. Po zaključku sledi kolokvij oziroma izpit. Seminarjev nimamo, razen obveznega obiska znanstvenega večera. V večini primerov si sproti pripravljam zapiske s predavanj in gradiva predavateljev. V primeru nejasnosti je prva pomoč internet ali pa konzultacije s predavateljem. Literature še nisem kupil, kar sem potreboval je bilo dostopno na internetu ali v knjižnici. Odnos med profesorji in študenti je enkraten, čudovit, spoštovanja vreden, korekten, zanimiv, inovativen. Tudi profesorji so le ljudje, ki svoje znanje delijo z nami in na naša vprašanja odgovarjajo iz izkušenj. Tako znanje študentom največ koristi.«

Danijel Cotič, program: Gospodarski inženiring
»Ker že dve leti delam kot vodja službe logistike, sem se vpisal na 2. stopnjo, da bi izpopolnil znanja iz ekonomskih, tehničnih in organizacijskih ved. Študij obsega pri večini predmetov 70 % predavanj, ki potekajo popoldan, in 30 % vaj ter pripravo in zagovor seminarske naloge oz. je ta pogoj za pristop k izpitu. Ponekod se zahteva tudi zapisnik (obnova in kritika/pohvala) ogleda enega od znanstvenih večerov. Za študij uporabljam vsa možna sredstva – priporočeno literaturo, zapiske kolegov iz višjih letnikov, znanstvene članke. Kljub temu pa so bili nekateri predmeti težji, na primer Izbrana poglavja iz uporabne matematike, Uvod v sodobne tehnološke sisteme, ker je obsežna snov in zahteva veliko samostojnega dela (zapisnik, seminarsko na 30 straneh z ustreznimi viri) ter Robotika, ker zajema veliko matematike in geometrijske predstave. Predmeti, ki so zelo koristni, pa so Ekonomika za inženirje, Uvod v tehnološke sisteme, Projekt in Strateško vodenje podjetja. Poleg dobrih predmetov so zanimivi tudi znanstveni večeri, vodeni ogledi in ekskurzije pri Industrijskem oblikovanju. Profesorji so prijazni in spoštljivi, snov pa podajajo podkrepljeno z različnimi argumenti iz prakse in lastnih izkušenj.«

Tomaž Jakin, program: Gospodarski inženiring
»Fakulteta ima odlične reference. Vključuje se v gospodarstvo, zato ponuja veliko praktičnih in uporabnih znanj, kar omogoča osebno rast. Študij je sestavljen iz predavanj, vaj, seminarskih nalog ter izpitov. Študiram iz gradiva, ki ga priporočajo profesorji pri vsakem predmetu. Dodatna literatura pa je na voljo v knjižnici. Seveda ne gre brez zapiskov predavanj. Predmeti, ki mi bodo v pomoč še kasneje v praksi, so Ekonomika, Tehnologija ter Metode in sistemi za podporo odločanja. Sicer pa nisem imel večjih težav z nobenim predmetom, saj sem v študij vložil veliko prostega časa. S profesorji se dobro razumemo, saj so korektni, zahtevajo pa veliko dela na individualni ravni. Vodstvo spodbuja in stremi k profesionalnim in pozitivnim odnosom med profesorji in študenti. Magisterij ponuja mnogo zanimivih predmetov in praktičnih znanj, uporabnih v vseh vejah gospodarstva, zato priporočam vpis.«

Martin Bizjak, program: Gospodarski inženiring
Martin Bizjak»Za vpis sem se odločil, ker sem obiskoval istoimenski prvostopenjski program, poznal sem način dela in profesorje, zaposlene na fakulteti. Poleg tega so predavanja izključno v popoldanskem času, kar mi omogoča, da hkrati tudi delam. Pri večini predmetov gre za kombinacijo vaj in predavanj, profesorji pa nam dodelijo obvezne seminarske naloge, skupinske ali individualne projekte. Največjo težo pri končni oceni ima izpit (običajno pisni, redkeje ustni), pri manjšem deležu predmetov je slednjega možno nadomestiti s kolokviji. Profesorji nam priskrbijo bodisi skripto ali predstavitveno gradivo. Nekaj literature hrani univerzitetna knjižnica, ostalo pa je prepuščeno študentovi iznajdljivosti. Najbolj koristni predmeti se mi zdijo tisti, ki obravnavajo sodobne tehnologije in njihovo uporabo ter naravoslovni predmeti. Med težjimi bi izpostavil matematiko. S profesorji imamo precej oseben in prijeten odnos. To gre pripisati manjšemu številu študentov na programu, kar omogoča, da profesor spozna vsakega študenta.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ