Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Pedagoški fakulteti Koper

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Urša Pečečnik, program: Inkluzivna pedagogika 
»Študij poteka v obliki predavanj, na katerih je prisoten osebni stik s predavateljem, ki omogoča dialog in razrešitev morebitnih vprašanj ob študiju. Imamo tudi vaje, pri katerih se beleži prisotnost. Na vajah rešujemo predvsem praktične primere, urimo se v raziskovalnem delu in predstavljamo svoje seminarske naloge, ki so pogoj za pristop k izpitu. Študij poteka v dveh semestrih, po koncu vsakega je izpitno obdobje, med katerim imamo ustne in pisne izpite. Za študij se učim iz zapiskov, ki si jih, če se le da, naredim sama – ti mi predstavljajo glavni del poleg literature, ki jo včasih posredujejo kar profesorji sami, in poleg knjig, ki jih za osnovno oz. dodatno literaturo predlagajo profesorji. Najbolj koristen se mi je zdel predmet Metode dela z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ker izvajalca posredujeta znanje iz prakse ter omogočata, da obiščemo veliko organizacij in zavodov. Zelo koristen je tudi Individualizacija vzgoje in izobraževanja, pri katerem res začutimo rdečo nit študija ter nas opremi s konkretnimi predlogi in znanjem za delo z otroki. Najtežja sta se mi zdela Raziskovanje inkluzije in Metode dela z nadarjenimi in talentiranimi.«

DasaVukancDaša Vukanac, program: Razredni pouk
»Za podiplomski študij sem se odločila, ker se vidim v vlogi učiteljice razrednega pouka. Naš študij zajema predavanja, vaje in seminarje. Nekatera predavanja, vaje in seminarji zahtevajo večinsko prisotnost. Večino ocen dobimo na končnem izpitu, nekatere ocene predmetov, ki so didaktični, dobimo z nastopi na šolah. Študiram predvsem iz svojih lastnih zapiskov in iz učne literature, ki nam jo priporočajo predavatelji. Najbolj koristni predmeti se mi zdijo predmeti didaktike, saj imamo nastope na šolah, pri katerih se veliko naučiš in svoje znanje realiziraš v razredu. Najtežji predmet je Sociologija, saj moraš snov dobro razumeti in ni dovolj, da se snov le naučiš. Na naši fakulteti je v primerjavi z Ljubljano manjše število študentov in tukaj vidim veliko prednost pri samem odnosu, saj na fakulteti nisi samo številka. Odnos med profesorjem in študentom je veliko bolj oseben. Profesorji si vzamejo čas zate in ti z veseljem pomagajo.«

Polona Žorž, program: Razredni pouk
»Študij sem nadaljevala zato, da bi postala učiteljica razrednega pouka. Študij poteka tako kot na prvi stopnji, predmetnik pa je skrčen, da imamo čas tudi za magistrsko nalogo. V drugem semestru imamo le en obvezen predmet in dva izbirna ter strokovno prakso. Posamezni predmeti so v večini sestavljeni iz predavanj in vaj. Oceno dobimo z izpitom in seminarsko nalogo. Za učno literaturo uporabljam gradivo, ki nam ga pošljejo profesorji, in svoje zapiske. V kolikor je potrebno, pobrskam tudi po knjigah in člankih. Osebno se mi zdijo najpomembnejši praktični predmeti, torej različne didaktike, s katerimi se naučimo pristopov in metod poučevanja. V sklopu teh predmetov opravimo praktične nastope, s katerimi se največ naučimo. Filozofija in Sociologija sta najtežja, vendar velikemu številu študentov delajo težave glasbeni predmeti, saj jih je težko osvojiti brez nekaj predznanja. Naša fakulteta je kot družina, saj se s profesorji poznamo in v kolikor jih potrebujemo, so nam na voljo.«

Ana Kovač, program: Inkluzivna pedagogika
»Končala sem Edukacijske vede, pridobila splošno znanje, nato pa sem ga želela nadgraditi. Ker sem redno vpisana, imam 10 predmetov razdeljenih v dva semestra. Predavanja in vaje potekajo vsak dan od 16. do 20. Izpiti so tako pisni kot ustni, pri nekaterih predmetih pa je treba izdelati še pisni izdelek. Sama se najlažje učim iz lastnih zapiskov, prebiram obvezno literaturo – knjige ali strokovne članke, ki jih predlagajo profesorji. Najzanimivejši predmeti so Metode dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi, Metode dela s slepimi in slabovidnimi, Metode dela z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami itd. Pri vseh predmetih smo izvedeli veliko novega in uporabnega. Pri vseh predmetih je treba pokazati znanje in so lahko težki, vendar menim, da če te stvari zanimajo, se jih z veseljem učiš. Profesorji so nam vedno v oporo in pomoč, odprti so za predloge in nove zamisli. Imamo odlične tutorje. Pomembno je, da se ne počutimo kot številke, smo majhni in se vsi poznamo med seboj.«

Marko Gavrilovski, program: Zgodnje učenje
Marko Gavrilovski»Za nadaljevanje študija sem se odločil zaradi lastnega interesa po širitvi znanja in želje po raziskovanju na pedagoškem področju v povezavi s socialno antropologijo. V prvem letniku smo imeli štiri predmete, od katerih se je eden izvedel v obliki predavanj in seminarjev, trije pa v obliki konzultacij. Študiral sem iz knjig, znanstvenih revij, znanstvenih in strokovnih člankov itd. Vsi predmeti so bili koristni, saj sem si tri izbral glede na začrtano doktorsko dispozicijo, temeljni predmet pa je predstavljal osnovo, brez katere študij smeri, ki sem jo obiskoval, ni smiseln. Odnos med profesorji in študenti bi opisal kot profesionalen in kolegialen. Dostopnost profesorjev, profesionalnost nepedagoškega kadra in dostopnost strokovne literature so bile le nekatere od pozitivnih stvari študija na naši fakulteti.«

Lučka Gregorič, program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
»Pridobivanje novih in aktualnih znanj ter kompetenc so bili ključni razlogi, da sem se odločila za nadaljnji študij. Ker sem dodiplomski študij zaključila na ne povsem sorodnem področju s trenutnim, mi je podiplomski študij predstavljal še večji izziv. Pozitivne stvari na fakulteti so med drugimi korektnost, prijaznost in strokovnost profesorjev, prilagodljiv urnik in nova prijateljstva. Študij poteka v okviru predavanj in vaj, po obravnavani učni snovi pa sledi preverjanje znanje v obliki pisnega ali ustnega izpita. Običajno se za izpite učim iz svojih zapiskov in knjig, ki si jih izposodim v bližnjih knjižnicah. Vsak predmet v okviru študij se mi zdi sam po sebi koristen in zanimiv. Odnos med študenti in profesorji je zelo sproščen in hkrati korekten.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ