Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Filozofski fakulteti v Mariboru

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Tina Pivec, Filozofska fakulteta, smer: Psihologija, absolventka 
»Za podiplomski študij psihologije sem se odločila, ker je opravljen magisterij iz psihologije nujno potreben, da se lahko zaposlim kot psihologinja. Eden izmed razlogov je bila tudi želja po poglabljanju že osvojenega znanja, ki smo ga prejeli na prvi stopnji študija. Študij poteka v obliki predavanj, vaj in seminarskih vaj, pri čemer je mogoče posamezne izpite opravljati v obliki kolokvijev. Psihologija predstavlja široko področje, zato za vsakega študenta obstaja drug predmet, ki se mu zdi najbolj koristen, sama menim, da so najbolj koristni predmeti, pri katerih se veliko naučiš o svetovanju in terapiji. Najtežji predmet je bil nevropsihologija, ki predstavlja trenutno najbolj raziskovano področje v psihologiji. Zaradi majhnega oddelka in števila študentov so odnosi med profesorji in študenti zelo dobri. Med sabo smo zelo povezani in v veliki meri vključeni v znanstvenoraziskovalno delo. Prav dober odnos predstavlja eno izmed večjih prednosti študija psihologije.«

Kaja Sel, Filozofska Fakulteta, program: Psihologa
»Za podiplomski študij sem se odločila, ker sem bila zadovoljna s kvaliteto študija na prvi stopnji, prav tako se mi je predmetnik na 2. stopnji zdel dobro in kvalitetno zastavljen. Že ob začetku študija sem vedela, da bom študij nadaljevala na 2. stopnji, saj je zaposljivost psihologa s prvo stopnjo (z nazivom diplomiran psiholog UN) zelo slaba. V sklopu našega študija imamo predavanja in vaje, pri večini predmetov imamo 30 ur predavanj in 15 ur vaj. Večina predavateljev je zelo prilagodljiva in smo se dogovorili za pred-roke ali kolokvije in tako poskrbeli, da izpitno obdobje nikoli ni preveč naporno. Seminarjev je na smeri psihologija malo. Odnose med profesorji in študenti na našem oddelku ocenjujem kot zelo dobre, menim, da so najboljši na Filozofski fakulteti UM in med boljšimi na celotni univerzi. Profesorji na našem oddelku res stremijo k temu, da je kvaliteta študija na najvišji možni ravni. Poudarila bi, da je ogromno sodelovanja med profesorji in študenti ter da nas dojemajo kot enakovredne soustvarjalce akademskega prostora. Sodelujemo v sklopu številnih projektov, profesorji nas pogosto vprašajo za mnenje in ga tudi upoštevajo. So zelo dostopni in korektni.«

Suzana Mihurko, Filozofska fakulteta, program: Prevajanje in tolmačenje – angleščina
»Že ob vpisu na prvo stopnjo sem bila odločena, da bom ta študij nadaljevala tudi na drugi stopnji. Zelo malo je predavanj, kar je posebnost študija prevodoslovja. Veliko imamo vaj, sploh pri tolmačenju. Ostalo so seminarji, kjer veliko časa namenimo pripravi seminarskih nalog in individualnemu delu. Pomembno je tudi sprotno delo, saj je treba delati veliko domačih nalog. Pri večini predmetov se obveznosti opravijo s kolokviji in sprotnim ocenjevanjem znanja, pri nekaterih pa je treba opraviti tudi izpit. Največ se naučim tako, da hodim na predavanja/seminarje in si delam zapiske. Učna literatura je včasih dostopna v e-obliki, fotokopirnici ali knjižnici. Zelo koristne se mi zdijo tolmaške vaje, čeprav so hkrati tudi najtežje oz. najbolj stresne zaradi časovnega pritiska. Vesela sem tudi ur slovenščine. Zahtevnost predmetov je zelo podobna zahtevnosti na dodiplomskem študiju. Na našem oddelku smo zelo povezana skupina. V letniku ni veliko študentov, zato se med seboj vsi poznamo. Odnos je zelo sproščen in zagotavlja vse pogoje za dobro študijsko izkušnjo.«

Valentina Perkuš, program: Geografija-zgodovina – pedagoški program
»Na podiplomski študij sem se vpisala zaradi želje po opravljanju učiteljskega poklica. Študij je sestavljen predvsem iz predavanj in vaj, pri geografiji tudi iz terenskega dela. Študiram iz izpiskov, če je potrebno pa tudi iz knjig. Najpogosteje si skopiram izpiske, knjig ne kupujem, izposodim si jih v knjižnici. Najbolj koristna se mi je zdela pedagoška praksa na obeh smereh študija, ker si postavljen v situacijo, v kateri se moraš znajti sam in si najbližje realnemu vpogledu v svoj poklic. Najtežji so bili predmeti z veliko količino snovi, matematični predmeti. Večina profesorjev je bila pripravljena pomagati študentom, če si le sam hotel stopiti v kontakt z njimi.«

TinaPivecTina Pivec, program: Psihologija, 1. letnik
»Za podiplomski študij sem se odločila zaradi nujnega nadaljevanja študija po dokončanem dodiplomskem študiju in zaradi želje po dodatnem poglabljanju znanja s področja psihologije. Študij poteka klasično – predavanja in seminarske vaje, nekatere predmete lahko opravimo s kolokviji, druge z izpitom. Študiram iz knjig, zapiskov, narejenih na predavanjih, in iz gradiva, ki ga posredujejo profesorji. Večino učne literature je možno dobiti v elektronski obliki ali preko elektronskega iskalnika v UKM. Najkoristnejša se mi zdi študijska praksa, saj se preko praktičnega udejstvovanja lahko največ naučimo. Študent in profesorji med sabo zelo veliko sodelujemo, tako v sistemu demonstratorstva kot tudi preko raziskav ali sodelovanja v različnih projektih. Pozitivne stvari so dobra atmosfera med profesorji in študenti našega oddelka, predavatelji so strokovnjaki iz prakse in dobra obštudijska dejavnost (Društvo študentov psihologije Maribor, ŠS FF).«

Karina Soršak Kukovec, program: Prevajanje in tolmačenje nemščina
»Za mene osebno je bolonjski magistrski študij nadgradnja in izpopolnjevanje prevajalskih in tolmaških spretnosti. Knjige so pri študiju obvezne, tako kot redno obiskovanje predavanj, saj si tako največ zapomnim in zapišem na predavanjih. Po literaturo grem najpogosteje v UKM ali Miklošičevo knjižnico. Najbolj koristne so vaje iz tolmačenja in prevajanja ter slovenščine, ker marsikdo, ki prevaja, zanemari pomembnost znanja maternega jezika. Najtežje je mogoče simultano in konsekutivno tolmačenje, ki zahteva veliko priprav, splošne razgledanosti ter obvladanje, tako tujega kot maternega jezika, je pa zaradi tega najbolj razgiban in meni en izmed najljubših. Najboljše doživetje je bila strokovna ekskurzija na univerzo na Češkem in Slovaškem, kjer smo spoznali njihov način študija in njihove poglede na stroko. Med študijem so tudi super prireditve, ki jih organizira Študentski svet FF, kjer sodelujem kot članica. Študij je bolj prijeten, ker smo se s profesorji že dodobra spoznali. Vem, da se bom lahko tudi po zaključenem študiju kdaj obrnila na katerega izmed profesorjev s strokovnim vprašanjem.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ