Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – FERI

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Vasilka Saklamaeva, program II. stopnje: Informatika in tehnologije komuniciranja, Upravljanje poslovnih procesov, 2. letnik
»Pridobila sem univerzitetno izobrazbo na I. stopnji, kar me je pripravilo za študij na II. stopnji. Že od začetka študija sem vedela, da bom šla tudi na magisterij. Običajno je vsak predmet razdeljen tako, da 50 % skupne ocene prinašajo predavanja (možno je sprotno preverjanje znanj), preostalih 50 % pa so običajno računalniške vaje (izjemoma tudi seminarske in laboratorijske vaje). Pri nekaterih predmetih so tudi ustni izpiti. Zapiski in učno gradivo je objavljeno na EŠtudij, ki zajema elektronsko dostopne prosojnice, knjige, članke. Gradivo si lahko, poleg e-oblike, izposodimo tudi v Univerzitetni knjižnici. Menim, da so vsi predmeti vključeni v učnem načrtu koristni. Študenti izberemo študijsko smer, kar prinaša neke vrste prilagodljivosti. Iz izkušenj povem, da nikoli v mojih petih letih študija nisem imela težav s profesorji. Vsi so vedno dostopni za dodatno razlago, vprašanja ali pomoč. Sem tujka, zato sem imela težave z jezikom ob začetku študija, kar sem sčasoma obvladala. Kot pozitivno bi izpostavila, da sem dobila izvrstno in kakovostno izobraževanje. Hkrati sem se vključila v organe fakultete, kjer lahko pozitivno vplivam in sooblikujem študij za prihodnje generacije.«

Jan Mikolič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, smer: Računalništvo in informacijske tehnologije
»Za podiplomski študij računalništva na FERI sem se odločil zato, ker sem to smer študiral že na  dodiplomskem programu in se mi je zdela zelo uporabna in zanimiva. Svoje znanje pa sem želel še nadgraditi in si pridobiti višji naziv. Imamo predavanja in računalniške vaje. Slednje po večini delamo doma, saj so precej obsežne. Večino časa mi vzamejo računalniške vaje, kolokviji manj. Imamo 3 kolokvijalne tedne na semester, torej na leto za pripravljanje na kolokvije porabim približno 6 tednov. Po večini študiram iz literature, ki jo poda profesor ali pa dokumentacije in ostalih virov dostopnih na spletu. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti s snovjo, ki je v preteklosti še nismo podrobno obdelali (na primer Računalniška obdelava signalov in slik ali Nevro, nano in kvantno računalništvo). Veliko je tudi predmetov, katerih snov se precej ponavlja. Menim, da so najtežji predmeti tisti, ki imajo najobsežnejše vaje. Odnos med profesorji in študenti je bolj oseben in prijateljski kot na prvi stopnji študija. Vseeno menim, da obstajajo fakultete, na katerih je odnos še bolj sproščen. Ena izmed pozitivnih stvari, ki sem jih doživel na fakulteti je, da sem imel priložnost, da se udeležim merilne konference. Hkrati sem sodeloval pri organizaciji različnih uspešnih dogodkov s študentskim svetom.«

Niki Kozoderc, program: Elektrotehnika, smer: Močnostna elektrotehnika 
»Predmeti so sestavljeni iz predavanj, seminarskih, računalniških in laboratorijskih vaj. Ocenjevanje poteka večinoma s kolokviji, navadno sledi še zagovor vaj in ustni zagovor snovi. Študiram iz knjig, lastnih zapiskov in dodatnega gradiva, ki ga pripravijo profesorji. Večino učnega gradiva je na voljo v knjižnici, nekatere stvari pa je zaželeno kupiti v fakultetni skriptarnici. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti Električni stroji, Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov ter Optimizacija v elektroenergetiki. Predmeti so vodeni na zanimiv način, primerno je tudi razmerje med predavanji in vajami. Najtežja sta predmeta Optoelektronika in Teorija elektromagnetnega polja, predvsem zaradi obsežne snovi, ki je pri predmetih obravnavana. Odnos med profesorji in študenti je dober. Profesorji večinoma spodbujajo sodelovanje študentov in so veseli vsakega predloga. Nekateri profesorji med izvajanjem predmeta želijo izvedeti tudi, kakšno je mnenje študentov o predmetu, če želijo kaj izboljšati ali spremeniti.«

Gregor Nikolič, program: Elektotehnika – Elektronika
»Študij elektrotehnike, elektronike poteka na različne načine. V prvi vrsti so seveda predavanja in praktične vaje, ki pa zajemajo tudi izpite, kolokvije in seminarje. Izvajajo se tudi projekti za posamezne vaje in projekte. Projekte se večinoma predstavlja s predstavitvijo, ki so navadno že priprave na diplomsko delo. Za večino predmetov so izjemnega pomena predavanja, na katerih dobiš dejansko razlago snovi, ki jo nato utrdiš poglobljeno razumeš s pomočjo literature, ki jo dobimo bodisi v skriptarnici fakultetete bodisi v UKM. Vsekakor pa se ogromno literature najde tudi na svetovnem spletu, ki ga v večini uporabljamo. Izjemno sem ponosem na večino nosilcev predmetov, saj smo študenti osebe z imeni in priimki in temu primeren je tudi odnos med študenti in zaposlenimi. Vsi se med seboj spoštujemo, v večini pa vlada sproščena atmosfera dialoga.«

Lucija Brezočnik, program: Informatika in tehnologije komuniciranja
»Na podiplomski študij sem se vpisala zaradi pozitivnih izkušenj na prvi stopnji in želje po poglobitvi znanja iz perspektivnega področja informacijskih tehnologij. Fakulteta prireja številne znanstvene delavnice in druge zanimive dogodke, ki se jih lahko udeležijo študenti. Ima sodobno opremljene učilnice, konec lanskega leta pa je svoje prostore razširila še v prenovljeno Baroničino hišo. Večina predmetov na študijskem programu je sestavljena iz predavanj, seminarskih in računalniških vaj, domačih nalog ter projekta. Profesorji in asistenti pripravljajo in sproti posodabljajo študijska gradiva, ki so nam v elektronski obliki dosegljiva v spletni učilnici Moodle. Odnos z njimi je zelo dober, saj spodbujajo študente k raziskovanju in najboljše povabijo k sodelovanju na različnih projektih. Pri enem izmed takšnih projektov sem poleg drugih študentov in raziskovalcev s fakultete ter predstavnikov iz gospodarstva sodelovala tudi sama.«

Nina Kodrič, program: Medijske komunikacije
»Podiplomski študij ima klasična predavanja, veliko praktičnih vaj in različnih projektov, pa tudi kakšno seminarsko nalogo je treba pripraviti. Ob koncu predavanj smo imeli običajno predroke, kar se je splačalo izkoristiti, sicer pa so bili tudi klasični izpiti v izpitnem obdobju. Potrebno literaturo posredujejo profesorji, veliko sem se učila iz lastnih zapiskov s predavanj. Najbolj uporabni so praktični predmeti, vaje in projekti, ki smo jih lahko pokazali širši javnosti (predstavitev, razstava …). Odnos s profesorji je odličen, asistenti so dostopni in vse ovire smo hitro rešili. Z vpisom na ta program bom pridobila kvalitetno znanje, širok pogled na svet ter veliko praktičnega znanja. Stkala sem veliko prijateljskih vezi in doživela mnogo lepih trenutkov. S sodelovanjem v različnih društvih in organizacijah sem pridobila veliko mehkih veščin, kar se mi že obrestuje, ter se naučila sodelovati z različnimi tipi ljudi.«

Mateja Meh, program: Medijske komunikacije
»Magisterij ponuja zanimive predmete in tako omogoča pridobitev novega znanja, s tem pa dvig možnosti pri iskanju želene zaposlitve. Vsak predmet sestavljajo predavanja ter vaje, v okviru katerih smo opravljali razne projekte, razvijali ideje, seminarske naloge (tudi po dve ali tri pri predmetu), ki so pogoj za pristop k izpitu. Obvezni predmet je le eden, ostale pa si študenti izbirajo po lastnih zanimanjih. Literaturo smo dobili od profesorjev, ki svoja predavanja objavljajo na moodlu. Pomagali pa smo si tudi z internetom ter izposojo knjig. Koristni predmeti so Komunikološke raziskovalne metode, pa tudi praktikumi v 2. letniku, pri katerih smo izdelali celoten koncept izdelka, od razvijanja ideje do realizacije in povezovanja z lokalnimi institucijami, kar nam je dalo tudi možnost za nadaljnjo delo izven fakultete in posledično, možnost zaposlitve po končanem študiju. Večina profesorjev in asistentov je na voljo za pomoč in sodelovanje na raznih (tudi lastnih) projektih, upoštevajo naše mnenje, fakulteta pa omogoča tudi povezovanje z lokalnimi institucijami.«

Uroš Berglez, program: Telekomunikacije
»Zaradi večjih možnosti nadaljnje zaposlitve in perspektivnega področja sem se odločil za podiplomski študij. Med pozitivne stvari na študiju bi uvrstil predmetnik, dobre predavatelje, asistente in odlično opremo, ki smo jo uporabljali. Odnos ter sodelovanje s profesorji in asistenti sta bila odlična, saj so bili vsi pripravljeni z veseljem pomagati, če so se pri študiju pojavile kakšne težave. Predmeti so bili sestavljeni iz predavanj, vaj in ponekod seminarjev, končali pa so se z opravljanjem izpitov. Poleg teh smo imeli možnost opravljati tudi kolokvije. Ker se področje, na katerem študiram stalno razvija in so prisotne stalne novosti, je za iskanje literature najbolj priročen splet. Pri učenju sem si poleg tovrstne literature pomagal tudi s prosojnicami predavanj in dodatno literaturo, ki so nam jo včasih priskrbeli profesorji.

Denis Obrul, program: Računalništvo in informatika
»Na podiplomskem študiju nadaljujem z raziskovalnim delom, s katerim sem začel na dodiplomskem študiju, le da sem tokrat veliko bolj usmerjen v specifičen problem. Po vpisu smo imeli nekaj ur predavanj, za vse ostale predmete je študent odgovoren sam. Bolonjski študij je zasnovan tako, da si študent iz obširnega nabora izbirnih predmetov sam izbere tiste, ki pokrivajo njegovo raziskovalno področje. Iz študija dobiš toliko, kolikor si vanj pripravljen vložiti sam. Večino literature poiščem na internetu. Knjižnico obiščem le, ko potrebujem določene knjige. Vse predmete sem si izbral, zato so koristni vsi. Težkih predmetov ni, so le večji izzivi. Odnos z profesorji je zelo pozitiven. Delo poteka individualno, zato je stik veliko bolj pristen. Tudi tematika pogovorov je na višjem nivoju.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ