Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Famnitu

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Taja Pajmon Rak, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, program: Varstvo narave, 2 letnik

»Čeprav sem razmišljala o nadaljevanju študija kje drugje, mi je bil študij na 1. stopnji tako všeč, da sem ga nadaljevala na istem faksu. Imamo približno polovico predavanj in polovico praktičnih vsebin, kot so seminarji, laboratorijske in terenske vaje. Praktične vsebine so obvezne in pogoj za pristop k izpitu. Klasičnih kolokvijev je bolj malo, imamo pa sprotna ocenjevanja pri seminarjih in vajah, pri katerih moramo pripravljati projektne naloge in poročila. Študiram večinoma iz svojih zapiskov in gradiv, ki nam ga posredujejo profesorji. Večino literature lahko najdemo na internetu (predvsem strokovni članki), knjige so nam na voljo tudi v knjižnici, ki je kljub majhnosti zelo dobro založena z raznoliko in aktualno literaturo. Najbolj koristni predmeti so tisti, pri katerih dobimo praktično znanje o tem, kako funkcionira varovanje narave v povezavi z družbo, in pri katerih spoznavamo pravne vidike varovanja narave. Za najtežji izpit velja izpit Populacijske genetike, saj vključuje tudi nekaj matematike in računalništva, ki marsikateremu biologu ne ležita preveč. Ker je študentov malo, imamo veliko možnosti za sodelovanje pri različnih projektih in organizaciji različnih dogodkov. Sama sem imela veliko srečo tudi z razredom, v katerem sem, saj smo zelo povezani in tudi odlično sodelujemo s profesorji. Kot predsednica študentskega sveta imam več opravka s strokovnimi službami in moram reči, da sem vedno znova pozitivno presenečena nad njihovo voljo do dela, pomočjo in učinkovitostjo.«

Petra Podlesek, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, program: Varstvo narave, morski modul
»Vpis na študij Varstva narave na FAMNIT-u, je bil zame logično nadaljevanje študija biologije, med katerim sem začela sodelovati z društvom za morske sesalce – Morignos, kjer preučujemo in raziskujemo delfine v Tržaškem zalivu. Program Varstva narave je edinstven v Sloveniji. Kot rezultat študija in mojega dela v društvu, sedaj pišem magistrsko zaključno nalogo o razmnoževanju delfinov v Tržaškem morju. Študij na naši fakulteti je sestavljen iz predavanj, vaj in terenskih vaj. V prvem letniku imamo tudi predvideno obvezno prakso. Vaje, terenske vaje in nekatera predavanja so obvezna, ostala predavanja pa zelo priporočljiva za obiskovanje, saj dobimo še dodatno razlago. Za izpite se pripravljamo predvsem iz lastnik zapiskov in gradiva, ki ga dobimo od profesorjev na e-učilnico. Najtežja predmeta sta zagotovo Populacijska biologija, ki jo moraš predvsem dobro razmeti in Varstvena biologija morha, ki načeloma ni težak, ampak je obsežen predmet. Predmeta pa sta tudi precej multidisciplinarna in se med seboj dopolnjujeta. Pozitivna stran fakultete se mi zdi tudi sodelovanje in vključenost študentov v različne projekte fakultete, terenske vaje, ki se nanašajo na obravnavano snov in študijske prakse ter FAMNIT-ov piknik na koncu drugega semestra.«

Luka Pavlović, program: Matematične znanosti 
»Študij sestavljajo predavanja in seminarji. Prisotnost na predavanjih nam olajša učenje. Pri predmetih delamo tudi domače naloge, ki nam omogočajo, da bolje razumemo gradivo in spoznamo svoje napake. Navadno imamo dva kolokvija. Skupno oceno dobimo, ko se seštejejo točke kolokvija z dodatnim točkami, ki smo jih dobili pri domačih nalogah in drugih aktivnostih. Če smo nezadovoljni z rezultati kolokvija, lahko ocene popravimo z izpiti. Seminarji se izvajajo tako, da si izberemo temo, ki jo ob koncu semestra predstavimo. Seminarji omogočajo samostojnejše delo, ki je zelo pomembno tudi pri bodočem pisanju in predstavitvi svojih nalog. Literaturo nam profesorji naložijo v e-učilnico, marsikaj pa se lahko najde tudi na spletu. Najbolj uporabni so predmeti, pri katerih profesor teorijo in praktično delo podkrepi s primeri iz realnega sveta. Tako dobimo sliko, s čim se bomo morda ukvarjali v prihodnosti. Profesorji so zelo prijazni, mnogi se trudijo in posvečajo pozornost študentom tudi po koncu predavanj in odgovarjajo na naša dodatna vprašanja.«

BorutUmer

Borut Umer, program: Matematične znanosti
»Matematika me je že od malega veselila. Po opravljeni diplomi je bilo samoumevno nadaljevati študij. Študij poteka s predavanji. Končno oceno pri večini predmetov dobimo z uspešno opravljenimi kolokviji ali pa z zaključnim izpitom. Študiram tako, da redno spremljam vsa predavanja in kasneje obnovim snov iz lastnih zapiskov in dodatne literature. Študijsko literaturo pridobim v knjižnici. Vsi predmeti so koristni. Najbolj koristni so tisti, ki te veselijo in jih rad opravljaš. Odnos je zelo sproščen in prijateljski. Profesorji si vedno rade volje vzamejo čas za pomoč in druženje s študenti.«

Sara Hočevar, program: Varstvo narave
»Študij sestavljajo predavanja ter obvezne terenske in laboratorijske vaje. Zanimiv pristop pridobivanja znanja so tudi seminarji v obliki debat, kjer se naučimo strokovnega argumentiranja svojih stališč. Sama študiram predvsem iz zapiskov ter predlagane literature s strani profesorja, ki izvaja predmet. Literatura je običajno dostopna v knjižnici naše fakultete. Osebno menim, da so najkoristnejši in nujni aplikativni predmeti, usmerjeni k iskanju rešitev ohranjanja dinamike evolucijskih in ekosistemskih procesov, kot sta npr. Matematična biologija in Populacijska biologija, ki nas naučita in opozorita na pomemben vidik rigorozne znanosti, ki nam bo koristila pri raziskovalnem delu. Omenjena predmeta sta verjetno tudi najtežja, saj je pri njima pomembno tako matematično kot interdisciplinarno predznanje varstvene biologije. Profesorji imajo s študenti sproščen odnos, dostopni so za vprašanja, omogočajo študentom vključevanje v njihova raziskovalna dela, sodelujemo lahko pri različnih projektih kot je npr. projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja, fakulteta spodbuja študente k podjetništvu in praksi v tujini.«

Nastja Cepak, program: Matematične znanosti
»Zavedam se, da bom s širšim poznavanjem več področij matematike imela večjo možnost dobiti zaposlitev po svoji želji. Ker me določena področja matematike še posebej zanimajo in sem želela svoje znanje še poglobiti, sem se odločila za podiplomski študij. Predavanja so načeloma potekala le v popoldanskem času, vaj pa nismo imeli. To je pomenilo več samostojnega dela doma. Učila sem se iz knjig, zapiskov in člankov iz matematičnih revij. Najbolj koristni predmeti so meni osebno bili tisti, ki so bili povezani s področjem algebre in teorije grafov. Odnos med profesorji in študenti je bil res odličen. Med pozitivne stvari študija na naši fakulteti bi uvrstila vsekakor odnose s profesorji in pomoč fakultete pri vsakoletnem mednarodnem tekmovanju Primatijada.«

Simon Mezgec, program: Računalništvo in informatika
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi zanimanja za računalništvo in želje po nadgradnji znanja. Študij je v glavnem sestavljen iz predavanj in samostojnega dela. Nekatere predmete je mogoče opraviti s kolokviji, pri veliki večini pa je na koncu semestra izpit. Študiram večinoma iz zapiskov in člankov, ki so na voljo na spletu. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti, pri katerih moramo poleg opravljenega izpita sami ali v skupinah ustvariti projektno nalogo, kjer se poleg teorije razvije tudi uporaben prototip. Odnos med profesorji in študenti je na fakulteti odličen. Najbolj pozitivna stvar, ki sem jo doživel na fakulteti, je občutek po uspešno opravljenem predmetu in dobljeni visoki oceni. Takrat spoznaš, da vložen trud res ustvari rezultat.«

Marko Tuta, program: Matematične znanosti
»Matematični problemi so mi bili zmeraj všeč, zato sem se odločil, da podiplomski študij naredim tukaj. V vsakem semestru imam seminar, kjer moram predstaviti matematično temo. Študij je bolj usmerjen na samostojno delo. Učim se iz zapiskov in literature, ki jo dobim v knjižnici. Najbolj uporabni predmeti se mi zdijo tisti, ki se uporabljajo v praksi, obenem pa so to najtežji predmeti. Dobra stvar fakultete so odlični odnosi s profesorji, ki so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati. Vzdušje na fakulteti je res dobro.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ