Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za znanosti o okolju

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Monika Ferfolja, Fakulteta za znanost o okolju, program: Okolje, 2. letnik 

»Študij okolja sem obiskovala že na 1. stopnji, želela sem s študijem nadaljevati in se še bolj specializirati. Zavedam se, da bo ta poklic v bližnji prihodnosti zelo iskan, zato sem želela svoje znanje s 1. stopnje še izpolniti. Dela med letom je veliko, vendar je potem v izpitnem obdobju lažje, saj je snov do takrat že zelo dobro utrjena in za učenje za izpite ne porabim več veliko časa. Pri študiju so mi v pomoč predstavitve profesorjev s predavanj in moji zapiski. Ko se učim, veliko informacij najdem tudi v znanstvenih člankih. Poskušam biti prisotna na vsakem predavanju, saj od tam odnesem največ. Zapišem si vse opombe in poudarke profesorjem, ki so mi nato pri kolokvijih/izpitih v veliko pomoč. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti, ki vključujejo tako teoretično, kot tudi praktično delo. Osebno so mi najtežji predmeti, ki vključujejo veliko znanja iz družboslovja (npr. Okolje in družba, Družbeni in pravni vidiki okolja), saj sem po duši naravoslovka. Večinoma je odnos med profesorji in študenti sproščen. Pozitivne strani na fakulteti: profesorji in asistenti so vedno na voljo za dodatna vprašanja, manjše skupine študentov, zaradi česar je študij učinkovitejši in veliko predstavitev/seminarjev/skupinskih projektov, v okviru katerih smo se naučili dobro nastopati, smo bolj samozavestni in dobro delamo v ekipi. Med negativnimi pa bi izpostavila malo praktičnega dela (predvsem instrumentalnih analiz), nismo imeli obvezne prakse in neenakomerna razporeditev predmetov tekom leta.

Gaja Tomsič, Fakulteta za znanost o okolju, program: Okolje
»Dodiplomski študij sem obiskovala v Ljubljani, vendar ker sem se želela vrniti v domač kraj, sem se vpisala na Univerzo v Novi Gorici. Hkrati mi je omogočen tudi študij ob delu. Pri večini predmetov na naši fakulteti je velik poudarek na samostojnem delu in raziskovanju. Veliko je tudi samostojnih nastopov pred publiko, kar menim da je ena izmed najpomembnejših prednosti fakultete, saj je za večino izmed nas sedaj javno nastopanje nekaj vsakdanjega. Največ študija je iz zapiskov, člankov in virov iz internetnih strani. Nekaj učnega gradiva je tudi v knjigah napisanih v angleškem jeziku, vendar si študentje knjig ne kupujejo, ampak si jih izposodimo v knjižnici. Največ časa namenim samostojnim raziskovalnim projektom in trenutno pisanje magistrske naloge, saj je poudarek na eksperimentalnem delu v laboratoriju. Atmosfera med predavanji je sproščena, profesorji pa so tudi vedno na razpolago za dodatne informacije in pomoč.«

PetraMakoric2

Petra Makorič, program: Okolje
»Predavanja potekajo večinoma v angleškem jeziku, saj imamo tuje študente in tuje predavatelje. Pri nekaterih predmetih imamo seminarje, pri katerih študenti izberemo poljubne teme in imamo nato predstavitve. Prav poseben čar tega študija so terenske vaje, ki se jih vsi razveselimo, saj vemo, da gremo nekam v naravo, se med seboj povežemo in včasih skupaj tudi kako zapojemo. Izpite imamo med izpitnim obdobjem in so primerno razporejeni. Poleg tega imamo še predmet, ki je sestavljen le iz seminarjev, na katere so vabljeni predavatelji iz tujine in drugih naravoslovnih institucij. Študiramo predvsem iz zapiskov, knjig in znanstvenih člankov. Literaturo nam na začetnih predavanjih predstavijo predavatelji, vsa pa je na voljo v knjižnici. Najtežja predmeta sta bila Geokemija ter Rak in okolje, ki sta zelo obsežna. Profesorji so zelo dostopni, vedno odgovarjajo na e-mail, radi priskrbijo dodatno literaturo, če študenta kaj zanima. In kar je pomembno, nimajo uradnih ur, zato se oglasiš lahko kadarkoli, ko ima profesor čas.«

Rok Oblak

Rok Oblak, program: Okolje
»Za študij na drugi stopnji sem se odločil, ker sem želel znanje poglobiti s strokovnimi predmeti. Predavanja, ki so večinoma popoldne, potekajo v majhnih skupinah (do 10 študentov), zato so profesorji čas predavanj prilagajali, dogovorili smo se za datume kolokvijev ter vaj. Pri nekaterih predmetih smo imeli izpit, pri drugih kombinacijo izpita in seminarja (kot pogoj za pristop k izpitu), pri nekaterih samo seminar. Pri slednjih smo se na začetku dobili in dogovorili za naslove seminarjev ter potek dela, potem pa smo imeli tekom semestra le konzultacije in na koncu predstavitev. Večina učne literature so bili znanstveni članki, ki so nam jih bodisi svetovali profesorji ali pa smo jih poiskali sami. V knjižnici univerze je dostop do člankov na spletu prost. Pomagali smo si z zapiski s predavanj in prosojnicami, ki so nam jih dali profesorji pred predavanji. Najtežji predmeti so bili tisti, kjer je bilo treba pripraviti seminar, saj priprava kvalitetnega seminarja vzame veliko več časa, kot pa priprava na izpit. Pri izpitu približno veš, kaj se moraš naučiti, medtem ko je treba pri pripravi seminarja poiskati literaturo ter predelati veliko člankov.«

Kristina Kalister

Kristina Kalister, program: Okolje
»Študij obsega veliko laboratorijskih vaj, ki vključujejo čiščenje vode, zraka, zmanjševanje odpadkov, zelene kemije, varstva narave in biote, ki pripomorejo k čistejšemu okolju. Deležni smo tudi ogromno seminarjev, na katerih predavajo strokovnjaki z različnih celin. Čez celotno študijsko obdobje vsak študent opravlja samostojni projekt okoljske problematike, ki deluje kot nekakšna praksa. Pri vsakem predmetu imamo predavanja po približno 3 ali 4-krat na teden v popoldanskem času. Trajajo približno tri mesece, nato sledi izpit (lahko samo pisni ali pisni in ustni). Obvezno je opraviti seminarsko nalogo, ki vključuje predstavitev. Prisotnost na vajah in pisanje laboratorijskih poročil je obvezna. Kot učno gradivo uporabimo knjige, zapiske ter strokovne članke, katerih dostop je možen na univerzi. Koristni se mi zdijo predmeti, kot so sodobne tehnologije za zmanjševanje emisij zraka in vode, pomembna pa je tudi Statistika, Ocenjevanje vplivov na okolje, Biologija in Biofizika itd., saj ti pomagajo okoljsko problematiko dojeti širše.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ