Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za zdravstvene vede

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

 Jure Deželak, program: Bioinformatika, 1. letnik

»Med samim študijem zdravstvene nege sem opazil, da me poleg nege zanima tudi informatika. Bioinformatika mi nudi širok spekter znanja iz biologije, predvsem genetike, ter znanja iz informatike, torej samega programiranja, obdelave podatkov. Glavni razlog, da sem se odločil za študij bioinformatike je ta, da sem v času dodiplomskega študija zdravstvene nege pridobil veliko znanja in izkušenj, s katerimi sem uvidel tudi pomanjkljivosti v zdravstvenem sistemu ter si tudi zelo želim, da bi se zdravstvena nega okrepila z multidisciplinarnimi vedami. Skoraj v celoti se učim iz zapiskov, kadar pa si želim še bolj poglobljenega znanja, v roke vzamem tudi knjigo. Učno literaturo fakulteta prav tako ponuja v elektronski obliki na spletni strani. Mislim, da so vsi predmeti zelo koristni, saj je v večini primerov snov nova, zanimiva in še takrat, kadar se snov ponavlja iz dodiplomskega študija, se tu še bolj nadgradi v detajle. Najtežje mi je programiranje, ker se s tem področjem prej nisem srečal in mi je bila na začetku semestra res prava španska vas, ampak z dovolj dobre volje se vsak problem reši. Moram reči, da so odnosi na zelo odprtem sproščenem nivoju, profesorji nas spodbujajo tudi pri tem, da poteka komunikacija med študenti in profesorji. Med samim izobraževanjem se izpopolnjujem ne samo na področju bioinformatike, ampak še na osebni rasti, saj spoznavam veliko novih ljudi in pridobivam veliko novih izkušenj. V primerjavi z dodiplomskim študijem imam zdaj na voljo ogromno časa še za ostale dejavnosti, ki jih lahko počnem. Morda je negativna stran, da je, ko pogledam po možnostih zaposlitve za bioinformatike v Sloveniji, nabor možnosti zelo skop, kar me malo skrbi.«

Šefik Salkunić, Fakulteta za zdravstvene vede, program: Zdravstvena nega: urgentna stanja v zdravstvu 
»Moj študij poteka ob delu, saj sem zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Za nadaljevanje študija sem se odločil, ker ti razširi obzorje in nudi specifično znanje, ki je potrebno za vsakdanje delo z bolniki. S študijem sem pridobil veliko strokovnih znanj, hkrati sem spoznal, kako lahko znanje uporabljam in usmerjam v razmišljanje, in sicer kako pridobljeno znanje v prihodnje negujem. Študij tudi ponuja povezovanje in raziskovanje s pomočjo bolnišnične prakse, ki je pomembna za sam razvoj zdravstvene nege. Ker sem tudi redni študent predavanja, vaje in seminarji potekajo čez cel dan, se mi je nekajkrat zgodilo, da sem iz popoldanske prakse mogel iti naravnost v nočno izmeno ali iz nočne izmene na izpit. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti, s katerimi se srečujem v vsakdanji praksi, ki mi pomagajo razumeti problematiko bolnikove bolezni in sam potek, ki je pomemben pri ugotavljanju negovalne diagnoze in potrebe po bolj učinkoviti oskrbi. Najtežji predmeti so tisti, ki zahtevajo poglobljeno razmišljanje in poznavanje fiziologije človeškega telesa oz. sam potek bolezni. Profesorji prihajajo iz kliničnega okolja, zato se pogosto tudi z njimi srečujemo v profesionalni vlogi. Izmenjamo si lastne izkušnje, mnenja in izboljšave. Predavanja, vaje in seminarji se mi zdijo, da so bolj kakovostna, ker so podkrepljena s primeri iz prakse.«

AndrejCerniAndrej Černi, program: Zdravstvena nega
»Imamo tako predavanja kot seminarje in vaje ter seveda končni izpit. Študira se iz knjig, zapiskov, obiska predavanj, strokovnih člankov. Učno gradivo je na Moodlu ali pa se ga da kupiti na fakulteti. Vsi predmeti so koristni, saj je vsak na svoj način zanimiv in odpre novi pogled na tematiko. Težkih predmetov ni, saj sem se odločil za študij, ki me veseli. Odnosi so topli, prijateljski. Profesorji in asistenti so nam vedno pripravljeni pomagati in stopiti nasproti. Najbolj pozitivno je vsekakor to, da so odnosi na fakulteti izjemno dobri. Pozitivno je tudi, da imamo na podiplomskem študiju več raziskovalnega dela kot na dodiplomskem študiju. Šele s tem konkretneje opažamo, zakaj se nekaj v praksi dela tako kot se. Vsekakor pa moram omeniti tudi, da je ena poglavitnejših pozitivnih stvari na podiplomskem študiju čas, ki ga lahko posvetimo študiju, ki ga imamo dovolj. Urniki niso natrpani, izpiti so lepo razporejeni.«

Tjaša Šarić, program: Zdravstvena nega
»Zaradi želje po nadgradnji znanja s področja zdravstvene nege in raziskovanja, sem se vpisala še na podiplomski program. Študij poteka tako, da imamo najprej predavanja določeno število ur, nato so seminarji in vaje. Študiram iz izročkov predavateljev (ppt predstavitve) in zapiskov, ki si jih delam sproti. Če želim nadgraditi znanje, pa iz knjig. Najbolj koristen se mi je zdel predmet Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi, najtežji pa je bil Teorije, koncepti in praksa, saj je tam največ piflarskega učenja. Profesorji so pripravljeni pomagati študentu, zato so odnosi z njimi dobri. Negativnih izkušenj sicer nimam, so pa določena predavanja nezanimiva, kar pa je stvar posameznika.«

Jure Nežmah, program: Zdravstvena nega
»Za študij sem se odločil zaradi želje po raziskovanju, pridobivanju novih znanj, izkušenj ter kompetenc s področja zdravstvene nege. Študij poteka v obliki predavanj in seminarjev, včasih tudi laboratorijskih vaj. Pri seminarjih svoje znanje poglobimo in razširimo z izdelavo seminarske naloge. Na izpite se pripravljam iz svojih zapiskov, ki jih dopolnim s primerno literaturo iz knjižnice ali pa jo priporoča profesor. Z vsakim predmetom raziskujemo različna področja zdravstvene nege, kar pripomore k temu, da širimo svoje znanje. Odnos med profesorji in študenti je zelo korekten. Profesorji so dostopni ter pripravljeni pojasniti različna vprašanja. Najbolj mi je všeč, da nas pri predavanjih in seminarjih vedno spodbujajo k diskusiji ter izražanju lastnega mnenja. Najbolj pozitivna stvar, ki bi jo izpostavil, je odlična komunikacija med vodstvom fakultete in študenti ter komunikacija med profesorji in študenti, saj so nam vedno pripravljeni prisluhniti.«

Kaja Pongračič, program: Zdravstvena nega
»Za podiplomski študijski program sem se odločila predvsem zaradi želje po širitvi in pridobitvi novih znanj s področja zdravstvene nege. Če sem odkrita, je urnik vsebin kar naporen. Zelo veliko je predavanj in obveznih seminarjev ter vaj, kar je včasih težko uskladiti. Veliko je poudarka na kritičnem razmišljanju. Večina vsebin je zelo zanimivih in uporabnih tudi v osebnem in ne samo poklicnem življenju. Kar se tiče izpitov je nekoliko lažje, saj jih je veliko manj kot na dodiplomcu, je pa zato kar nekaj časa treba vložiti v seminarska dela. Študiram večinoma iz knjig in zapiskov, veliko pa preberem tudi strokovnih člankov, ki se nanašajo na obravnavano tematiko. Odnos med študenti in profesorji je dober. Všeč mi je, da nas profesorji obravnavajo kot enakovredne partnerje v procesu in nam dajejo možnost, da izražamo lastna mnenja in stališča. Cenim njihova znanja, modrosti, izkušnje in vrednote, ki jih prenašajo na nas študente.«

Nejc Haberman, program: Bioinformatika
»Za podiplomski študij sem se odločil pri delu diplomske naloge, ki se je navezovala na smer študija. Eden od razlogov za vpis je bil tudi ta, da študij ponuja nova in neodkrita področja raziskovalnega dela. Kako poteka študij, je odvisno od predmeta. Večinoma so vaje obvezne in pogoj za pristop k izpitu. Nekatere izpite se da opraviti tudi s kolokviji in seminarji. Študiram večinoma iz zapiskov, knjig in člankov, ki nam jih posredujejo profesorji. Študij zajema zelo različna področja, kot so računalništvo, informatika, fizika, biologija, statistika … Težko bi se odločil za najbolj koristnega, saj vsak spada v področje bioinformatike in je koristen. Odnos med profesorji in študenti je večinoma pozitiven. Skupaj si prilagodimo datume za kolokvije, zagovore in ostale obveznosti. Ena izmed pozitivnih stvari na naši fakulteti so tudi sodobno in kvalitetno opremljene predavalnice.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ