Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Univerzi v Novem mestu – Fakulteta za zdravstvene vede

Tudi Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede ponujajo zanimive podiplomske programe. Študente smo vprašali, zakaj so se odločili za nadaljevanje študija, kako poteka študij na njihovi smeri, kje dobijo potrebno literaturo in iz česa se učijo, kateri predmeti se jim zdijo najbolj koristni in kateri najtežji, kakšen je odnos med profesorji in študenti ter katere so pozitivne oz. negativne stvari, ki so jih doživeli na fakulteti.

Arijeta Murseli, Fakulteta za zdravstvene vede, program: Vzgoja in menedžment v zdravstvu

»Po zaključku dodiplomskega študija Zdravstvene nege sem želela svoje znanje razširiti, ter z magistrskim študijem razvijat svoje poklicne vrednote. Izbrana smer pa je po predmetniku nekako najbolj ustrezala mojim željam, kar se je zame izkazalo za pravilno izbiro. Pri večini predmetov po predavanjih sledijo seminarskih vaje, kjer pripravljamo raziskovalne naloge ter na koncu zaključimo s pisnim izpitom. Osnovo za študij predstavljajo izročki predavateljev, kar nadgradim s preučitvijo priporočene literature in si sama ustvarim zapiske. Z dostopnostjo do učne literature nimam težav, saj imamo založeno fakultetno in mestno knjižnico ter omogočen dostop do bibliografskih baz. Glede na izbrano smer študija lahko rečem, da so predmeti kot so Menedžment v zdravstvu in Menedžment kadrovskih virov in kakovosti najbolj koristni, tudi Teorije in razvoj zdravstvene nege, ki me je opomnil na osnove in nadgradil poklic medicinske sestre, ter Socialna problematika, kjer smo zdravstvo povezovali s socialnim varstvom in reševali aktualne zdravstvene izzive. Kot najtežji predmet lahko izpostavim Metodologijo raziskovalnega dela, je pa vsekakor pripomogel k razvoju znanja na področju raziskovanja. Odnosi z profesorji so pristni, temeljijo na medsebojnem sodelovanju, pomagajo nam reševati številna vprašanja. Med predavanji ne gre le za enosmerno komunikacijo, ampak smo vpeti v debato in skupaj povezujemo pridobljeno znanje.«

GorazdLaznik

Gorazd Laznik, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu
»Študij je raznolik – poslušali smo predavanja in opravljali klasične izpite, predvsem pa imeli veliko seminarskih vaj, na katerih smo se naučili priprave in pisanja seminarskih, raziskovalnih nalog ter izpopolnili veščine javnega nastopanja. Učim se iz knjig, do katerih dostopam v šolski knjižnici, ter prek različnih bibliografskih baz, osnova pa so seveda predavanja in zapiski, ki ob tem nastanejo. Najtežji, a kot se je izkazalo kasneje tudi zelo pomemben in uporaben, je bil izpit pri predmetu Metodologija raziskovalnega dela z vključeno statistiko. Načini statistične obdelave podatkov nas namreč spremljajo ves čas študija. Na fakulteti je po mojih izkušnjah atmosfera dobra, odnosi so korektni, profesorji pa spodbujajo samostojno raziskovanje in odkrivanje novih znanj. Med pozitivnimi izkušnjami lahko izpostavim sodelovanje na dveh strokovnih mednarodnih konferencah kot predavatelj, kar mi je omogočilo, da sem tudi izven študija spoznal strokovnjake na področjih, ki me zanimajo.«

Mateja Košak Gregorič, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu
»Opravljam delo glavne medicinske sestre kirurškega oddelka in si želim razširiti svoja obzorja in se izobraževati. Hkrati pa se napoveduje tudi reforma šolskega programa in bodo vodilna delovna mesta zahtevala izobrazbo z magisterijem. Študij poteka preko predavanj in vaj. Na predavanjih dobimo temo za seminarske naloge, ki jih potem predstavimo in zagovarjamo na vajah. Uspešno opravljene vaje pa so pogoj za pristop k izpitu. Za študij priporočajo gradivo predavatelji, zapiske si izposojam pri sošolcih. Ključna znanja sem pridobila pri Statistiki, ki je sicer najtežja, Zakonodaji, Didaktiki in menedžmentu v zdravstvu. Odnos profesorjev do nas je profesionalen, se pa tudi študenti zavedamo, da smo na fakulteti zato, da si pridobimo nova znanja, zato tudi predavanja dokaj redno obiskujemo in na njih sodelujemo.«

Jelka Cimermančič, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu
»Študij mi podaja vsebine, ki me zanimajo in mi tako pomaga širiti obseg znanja in razvoja na tovrstnem področju. Predavanja in vaje potekajo po razpisanem urniku ob petkih v popoldanskem času in sobotah v dopoldanskem času. Pogoj za pristop k vsakemu izpitu je izdelana raziskovalna (seminarska) naloga in zagovor na predpisanih vajah. Prvi letnik zahteva predstavitev in zagovor 8. raziskovalnih nalog, kar je pogoj za pristop k 8. izpitom. Študiram iz lastnih zapiskov ter literature in knjig, ki so priporočene na predavanjih. Koristnih je več predmetov, npr. Metodologija raziskovalnega dela, Teorije zdravstvene nege, Javno zdravje in modeli organiziranja zdravstvene službe, Vzgoja za zdravje, Didaktika, Management v zdravstvu, Epidemiologija, Zakonodaja v zdravstvu. Vsi na fakulteti imamo interes do znanja in dobrega izkoristka časa na predavanjih, zato je vzdušje po moji oceni zelo dober – veliko je spraševanja, sodelovanja, dialoga, podajanja mnenj in izkušenj. V bodoče si želim delovati tudi na področju zdravstvene pedagogike, andragogike.«

Liljana Gajser, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu
»Nadgradnja znanja, spoznavanje in druženje s sošolci ter dobri predavatelji so le nekatere od pozitivnih stvari študija na naši šoli. Za podiplomski študij sem se odločila zaradi želje po nadgradnji svojega znanja oziroma želje po osebnostni in strokovni rasti. Študij poteka v obliki predavanj in vaj v sklopu posameznega predmeta, po zaključku katerih se opravi izpit. Študij temelji na domači in tuji strokovni literaturi v knjižni obliki, seveda pri študiju uporabljamo tudi iskanje literature po različnih bibliografskih bazah. Profesorji nam posredujejo tudi svoja predavanja v elektronski obliki. Odnos med profesorji in študenti je zelo dober. Osebno se mi zdijo vsi predmeti koristni, saj vsak posebej prispeva k nadgradnji znanja, ki ga ni nikoli dovolj.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ

MNENJA ŠTUDENTOV

O NAS

Za vsa vprašanja, komentarje, ideje nas kontaktirajte. V najkrajšem možnem času vam bomo poskušali odgovoriti.

Stik z nami: info@MestoMladih.si

SLEDI NAM