Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za upravo

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Helena Sorč, program: Uprava – Upravljanje javnega sektorja, absolventka 2. stopnje,

»Za nadaljevanje študija sem se odločila, da nadgradim znanje iz področja uprave. Študij poteka v obliki aktivnih predavanj, tako da smo pri sami obravnavi študentje aktivni in skupaj s predavateljem osvajamo snov. Seminarji dopolnjujejo predavanja. Preverjanja znanja potekajo na izpitih, le en predmet smo opravili s pomočjo seminarske naloge. Večino študiram iz svojih zapiskov, pomagam si s knjigami, ki si jih izposodim v matični knjižnici ali sosednjih, do člankov pa dostopam preko iskalnikov DiKUL, RUL ali Google Schoolar. Najbolj so mi koristili tisti predmeti, ki se dotikajo aktualne teme in se jih lahko poveže v prakso. Teoretični predmeti in tisti, ki prikazujejo zgodovinske faze in jih je težje prenesti v aktualno dogajanje, pa so se mi zdeli težki. S profesorji smo izpostavili zaupanja vreden odnos, in kadar je bilo potrebno so priskočili na pomoč. Ker sem aktivna članica študentske organizacije že od 1. letnika prve stopnje, sem pridobila veliko praktičnih kompetenc in spoznala veliko življenjskih prijateljev.«

Nuša Trefalt, program: Management v upravi,
»Za ta podiplomski študij sem se odločila zato, ker mi je zanimiva smer mi je bila zanimiva, saj ne gre zgolj za študij uprave (velikokrat zmotno mišljenje, da gre le za javno upravo), ampak gre pri moji smeri za management povezan s celotno upravo. Študij poteka v obliki predavanj in seminarjev (enako kot vaje). Predmeti se navadno zaključijo z izpitom. Za določene predmete je dovolj, da se učimo le iz prosojnic po katerih je predaval profesor, pri nekaterih predmetih je kombinacija prosojnic, člankov in drugih virov. Najtežji predmeti prvega letnika so zagotovo E-uprava in Primerjalna javna uprava, saj je ocena izpita sestavljena iz različnih delov (seminarska naloga, prisotnost na predavanjih, končni izpit), prav tako je študijska literatura obsežna in razgibana (kombinacija prosojnic, knjig in tujih člankov). Odnosi med študenti in profesorji so zelo dobri, saj so profesorji zelo odprti, pripravljeni pomagati kadarkoli in dostopni. Imela sem priložnost, da sem odšla tudi za en semester na izmenjavo. To je bila vsekakor fantastična izkušnja. Predvsem postaneš bolj samozavesten in samostojen ter komunikativen. Na matični fakulteti nisem imela težav z menjavo ter priznavanjem predmetov, nekaj komplikacij sem imela na gostujoči instituciji, vendar se je vse pravočasno rešilo. Študij je potekal v angleščini, predavanja so bila bolj dinamična (posledica raznolikosti študentov v učilnici).«

Anela Hasanbašić, program: Uprava 
»Študij poteka v obliki predavanj in seminarjev, končna ocena pa je največkrat sestavljena iz ocene izpita ter ocene seminarske/raziskovalne naloge. Kot učno gradivo največkrat uporabim literaturo, priporočeno s strani izvajalca predmeta (knjige, tuji strokovni članki in publikacije), zapiske (lastne ter od študentov iz višjega letnika) in vire z interneta. V primerih, ko je treba kupiti določeno literaturo, nam izvajalec predmeta priporoči prodajalca, najbolj ugodnega za nakup. Najbolj koristni predmeti so pravni in informacijski. Pravni zato, ker so mi najljubši, informacijski pa zaradi razcveta informacijsko-komunikacijske tehnologije. Najtežji so pa prav tako pravni, saj zahtevajo več znanja, zaradi same narave predmetov pa ni prostora za ustvarjalnost in iznajdljivost. Na naši fakulteti prevladuje zelo dobro in prijateljsko vzdušje. Odnosi med profesorji in študenti na podiplomskem študiju so zelo dobri, saj smo študentje razporejeni v manjše skupine, kar omogoča bolj intimno okolje. Ne gre več le za predavanja, temveč za pogovore, debate … Profesorji so pripravljeni pomagati in so odzivni na naše prošnje.«

PetraKrulc

Petra Krulc, program: Uprava
»Za ta podiplomski študij sem se odločila zaradi dobrih profesorjev, dobrih izkušenj iz dodiplomskega študija in zaradi prilagodljivega urnika. Študij je sestavljen iz predavanj in seminarjev. Ocene so večinoma pridobljene iz pisnega izpita in seminarske naloge. Veliko je poudarka na samostojnem delu in raziskovanju. Večinoma študiram iz svojih zapiskov in gradiva, pridobljenega na predavanjih/seminarjih, ali pa iz gradiva na spletnih učilnicah. Literaturo oz. knjige/učbenike si lahko izposodimo v knjižnici. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti vezani na informatiko, organizacijsko smer in ekonomsko usmerjeni predmeti. Prav atmosfera med profesorji in študenti je tisto, kar dela našo fakulteto nekaj posebnega in je njena dodana vrednost. Profesorji so zelo profesionalni, a kljub temu zelo odprti za pogovore, neformalna druženja in upoštevajo želje študentov. Najbolj od vsega cenim sodelovanje vodstva s študenti, saj si prisluhnemo med seboj in poskušamo ustvariti čim boljšo klimo in pestro ponudbo dodatnih aktivnosti za študente na fakulteti.«

Rok Mirtič, upravno-organizacijska smer
»Teme javne uprave me zanimajo in moja želja je, da bi si službo poiskal v tem poklicu. Študij poteka popoldan od 16. ure dalje, prav tako izpiti. Pri vsakem predmetu imamo 5 predavanj in seminarjev skupaj. Študiram iz knjig in zapiskov, ki jih dobim med predavanji, prav tako pa se učim iz snovi, ki jih profesorji naložijo na spletno stran. Predmeti so zanimivi, odvisno pa je od posameznika, kateri predmet je komu najbolj zanimiv. Sam bi rad izpostavil predmet Javne službe in Vodenje v javni upravi, kjer s profesorji odlično sodelujemo in tudi sami aktivno delamo pri predmetu. Učimo se iz splošnih, aktualnih problemov in se pogovarjamo, kako bi jih na najboljši način rešili. Ta način je odličen, saj iz tega marsikaj novega izvemo. Med profesorji in študenti vlada dober odnos, vse se da uskladiti in prilagoditi. Če pride do kakšnega prekrivanja med izpiti in predavanji, se vse lepo uredi, prav tako se tudi lahko dogovorimo, kdaj imamo izpitni rok, da nam časovno čim bolj ustreza.«

Alma Kremi_

Alma Kremić, Uprava, smer: Upravno-pravna
»Možnost sodelovanja v Upravni svetovalnici, ki sem jo imela na fakulteti in kjer smo se študenti srečali s konkretnimi dilemami v upravnih postopkih, bi ocenila kot eno izmed pozitivnih stvari, ki sem jih doživela na fakulteti. Odnos med profesorji in študenti se mi je zdel korekten, profesorji so se trudili, da bi nam čim bolj približali snov na zanimiv in koristen način. Za podiplomski študij sem se odločila zato, ker interdisciplinarna znanja s področja uprave, prava in ekonomije omogočajo široke možnosti za zaposlitev in ker sem želela svoje znanje nadgraditi. Študij je potekal v obliki predavanj in vaj v popoldanskem času. Pri učenju sem si pomagala s kombiniranjem svojih zapiskov ter knjigami oz. literaturo, ki jo je predavatelj zahteval. Najbolj koristni predmeti so se mi zdeli tisti, pri katerih so skušali predavatelji podati primere iz prakse, s katerimi se bomo kasneje srečali pri svojem delu.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ