Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za turizem

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Nika Kramžar, program II. stopnje, Turistične destinacije in doživetja, absolventka
»V času mojega študija na I. stopnji so oblikovali nov program II. stopnje – Turistične destinacije in doživetja, oblikovan po potrebah trga ter željah in priporočilih študentov. Študij poteka v popoldanskih urah, da ga lahko obiskujejo kolegi, ki delajo. Predavanja niso obvezna, vendar veliko odneseš in je priprava na izpit lažja. Izpiti so pisni, ustni, predstavitev seminarskega dela, nekaj je kolokvijev. Večinoma sem se učila iz lastnih zapiskov. Knjig nimamo veliko. Veliko se študira strokovne članke. Prosojnice dobimo na spletno učilnico Moodle. Študenti smo si veliko pomagali in si izmenjavali gradivo. Predmeti, ki ti dajo praktična znanja in so povezani z gospodarstvom so mi najuporabnejši. Najtežji predmet mi je bila Analiza podatkov v turizmu, ker tematika ni tako povezana s turizmom in me ni zanimala. Je pa vsekakor pomembna, saj ti naučeno olajša delo pri urejanju podatkov v raziskavah. Po imenu te poznajo vsi profesorji, asistenti, strokovni sodelavci, dekan. Profesorji so preprosti, prijazni in dostopni ter pripravljeni pristopiti naproti, če je treba spremeniti datum oddaje seminarske naloge. Pozitivne so terenske vaje, raziskave, ki jih delamo z gospodarstvom in oseben stik s profesorji. Negativna je oddaljenost od UMB in obštudijskega dogajanja v večjih mestih.«

Jožica Vohar, Fakulteta za turizem, Brežice, program: Turizem
»Za podiplomski študij turizma sem se odločila predvsem zato, da bi nadgradila že pridobljeno znanje iz turizma, ki sem ga pridobila na isti fakulteti, na prvi stopnji. V treh letih študija sem spoznala razgibanost, raznovrstnost in različne aspekte turizma, ki so me tako navdušili, da sem spoznala, da je turizem smer v kateri želim delati. Na fakulteti imamo v našem programu, Turizem, redna predavanja, seminarje in vaje. Vsa predavanja niso obvezna, medtem ko vaje so. Programi na fakulteti so usmerjeni v terensko delo, ekskurzije in spoznavanje dobrih praks. Način pridobitve ocene je različen. Najpogosteje je ocena sestavljena iz pisnega izpita, semenarskega dela in aktivnega sodelovanja pri predavanjih/vajah. Snov črpamo iz svojih zapiskov, prosojnic, ki nam jih posredujejo predavatelji ter iz literature, zapisane v učnem načrtu. Pogosto si pomagamo tudi s strokovnimi članki, ki jih poiščemo preko spletnega portala Univerzitetne knjižnice Maribor. Najbolj vredna znanja, pa pridobimo na terenskih vajah in ekskurzijah. Profesorji in asistent nam pomagajo in vedno priskočijo na pomoč, ker smo manjša fakulteta pride do izraza osebni pristop do vsakega študenta. Fakulteta nam omogoča tudi udeležbo na različnih konferencah s področja turizma. Sama ima tudi namen izkoristiti priložnost Erasmus + programa, kjer bom opravljala praktično usposabljanje. Menim da je za študente študijskega programa turizem to velika prednost in priložnost, saj se panoga iz dneva v dan spreminja.«

Tomi Špindler, program: Turizem 
»Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času, kar ustreza predvsem študentom, ki so zaposleni. Pri večini predmetov sledi izpit po končanih predavanjih in vajah oz. v izpitnem obdobju. Del končne ocene po navadi predstavlja tudi seminarska naloga. Študiram iz lastnih zapiskov in gradiv, ki jih pripravijo profesorji in asistenti. Za bolj poglobljen študij pa je priporočljivo v roke vzeti tudi kakšno knjigo in članke, ki jih predlagajo profesorji. Najtežja predmeta sta bila Promocija v turizmu in Politični vidiki turizma, predvsem zaradi obsega snovi. Študenti dobro sodelujemo s profesorji, tako v okviru predavanj in vaj kot tudi na raznih projektih. Pozitivna lastnost fakultete je vključevanje študentov v organe fakultete, predvsem upoštevanje mnenj in predlogov študentov ter dobro sodelovanje med zaposlenimi in študenti. Pozitivna je tudi mladost in majhnost fakultete, saj vlada prijazno in domače vzdušje. Obenem pa seveda majhnost in mladost predstavljata tudi pomanjkljivost, predvsem zaradi neprepoznavnosti fakultete. Ena izmed negativnih strani fakultete je njena lokacija, saj smo študenti večkrat prikrajšani za dejavnosti, ki potekajo v Mariboru.«

Tjaša Drevenšek, program: Turizem
»Pri predmetih imamo kontaktne ure v obliki predavanj in vaj. Obiskujem študij, ki je prilagojen zaposlenim, in poteka v popoldanskem času. Predmeti se izvajajo v obliki predavanj in vaj. Pri večini predmetov smo spisali tudi seminarske naloge, ki so bile bolj raziskovalnega tipa, saj so nas spodbujali k individualnemu in raziskovalnemu delu. Za pisne izpite smo se učili večimo s profesorjevih prosojnic in iz svojih zapiskov. Profesorji so nam priporočili dodatno literaturo, ki je na voljo v knjižnicah, strokovni članki pa v spletni bazi e-virov UM. Učne literature ni treba kupiti. Izpostavila bi predmet Raziskovalne metode, ki mi pride prav tudi sedaj, med pisanjem magistrske naloge, in Promocija turizma, kjer smo pridobili ogromno informacij. Pri predmetu Krizni management smo se dotaknili aktualnih tem ter skupno s profesorjem in asistentko izdali Priročnik za načrtovanje kriznega upravljanja v turizmu. Zaradi narave našega študija smo se lahko dogovorili s profesorji glede obveznosti in so se nam v večini primerov prilagajali. Pozitivne stvari so sproščenost na predavanjih in vajah, razgibana, pozitivna in majhna skupina kolegov, razumevanje in zagnanost profesorjev, da nam predajo čim več znanja in informacij.«

Peter Planinc

Peter Planinc, program: Turizem
»V meni je že kar nekaj časa zorela želja po dodatnem izobraževanju (ekonomijo sem zaključil leta 2000), ki bi tudi na formalen način potrdila napredek znanja, ki sem ga pridobil v okviru svojega, že več kot 10 letnega, praktičnega udejstvovanja. Odločitev je bila zaradi usklajenosti z mojo predhodno izobrazbo, bližino kraja študija in dejstvom, da se študij izvaja brezplačno, samoumevna. Predavanja in vaje potekajo večinoma v popoldanskem času ali ob sobotah dopoldne, kar mi odgovarja, saj sem zaposlen. Profesorji so prijateljski in bi rekel, partnerski, ter so na voljo za vsa vprašanja. Veliko dela ostane tudi za doma (seminarji, prebiranje literature, učenje), za kar je seveda treba žrtvovati prosti čas in čas, ki bi ga sicer preživel z družino. Pridobljeno teoretično znanje dokaj enostavno povezujem s praktičnim znanjem in izkušnjami, mogoče celo lažje, ker sem nekoliko starejši. Profesorji nam brezplačno omogočijo dostop do svojih skript in predstavitev, drugače pa si literaturo izposodim v knjižnici ali od kolegov. Uporabljamo e-pošto ali program moodle za izmenjavo zapiskov in druge uporabne literature.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ