Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo Maribor

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Andreja Kumer, program II. stopnje: Gospordarsko inženirstvo – strojništvo, absolventka
»Študijsko smer sem obiskovala že na I. stopnji in se v njej resnično »našla«. Program omogoča veliko prilagajanja željam samega študenta, zato predstavlja odlično odskočno desko za nadaljnjo karierno pot. Predavanja potekajo večinoma v dopoldanskem času, računalniške in laboratorijske vaje tudi popoldne. Večino študijskih obveznosti je mogoče opraviti s sprotnim preverjanjem znanja, zato izpitno obdobje ni tako stresno. Prav gotovo je program GING s svojo interdisciplinarnostjo nekaj posebnega, študentu da določeno širino ter s tem omogoča širok zaposlitveni spekter in odlične predispozicije za opravljanje vodstvenih funkcij. S študijem na omenjenem programu študent postane magister/ica inženir/ka, zato bi z označitvijo študija kot enostavnega lagala. Sama bi morda kot težji predmet označila Sodobni inženirski materiali zaradi velike obsežnosti predmeta. Odnos profesor – študent je odličen, saj smo načeloma mala skupina (okrog 30 študentov), zato se lahko vzpostavi bolj oseben odnos. Kot veliko prednost lahko izpostavim ekskurzije v podjetja in opravljanje projektne naloge z reševanjem resničnih izzivov sodelujočega podjetja ter širok nabor obštudijskih dejavnosti.«

Monika Hodournik, program: Inženirsko oblikovanje izdelkov

»Na dodiplomskem študiju sem obiskovala smer Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Želela sem razširiti svoja obzorja in znanje še na drugih področjih oblikovanja, kjer bom še vedno lahko izkoristila svojo ustvarjalnost. Zato sem izbrala podiplomski študij Inženirskega oblikovanja. Hkrati bom na tem področju, po zaključku študija, verjetno hitreje našla zaposlitev. Vsi predmeti so sestavljeni iz vaj, seminarjev in predavanj. Če se tako dogovorimo s profesorji, lahko pišemo tudi kolokvije, v nasprotnem primeru pa opravljamo izpit. Pri nekaterih predmetih imamo tudi ustni izpit oz. zagovor map izdelkov. Študiram iz zapiskov in prosojnic, po katerih nam predavajo profesorji (nam jih naložijo na Moodle). Pri nekaterih predmetih tudi iz knjig, vendar to ni možno pri vseh, saj ni ustreznih knjig oz. učbenikov. Vsi predmeti se mi zdijo zanimiv in koristni, saj pridobiš širino pri oblikovanju najrazličnejših stvari. Je pa res, da marsičesa od tega verjetno ne bi bilo potrebno podrobno znati. Ali pa imam samo zdaj takšen občutek. Najtežji so mi strojniški predmeti, kot na primer Materiali in tehnologije v dizajnu, saj iz teh predmetov nisem imela predzadnja. Odnosi med profesorji in študenti so sproščeni ter na osebni ravni, študenti imamo občutek, da nismo samo številka. Profesorji so tudi zelo razumljivi in se z njimi lahko veliko stvari dogovorimo. Med pozitivnimi stranmi fakultete bi izpostavila delo in sodelovanje na projektih s podjetji, možnost sodelovanja na projektih Šipk in PKP ter ekskurzije v podjetja, kjer bi se lahko zaposlili.«

Lucie Görlichová, program: Oblikovanje in tekstilni materiali 
»Pristop poučevanja je oseben, saj sva samo dve študentki na tem programu. Predavanja in vaje sva redno obiskovali. S profesorji sva se lahko dogovorili za dodatne ure, pri določenih predmetih smo lahko dodatno obravnavali snov, ki naju je še posebej zanimala. Vaje so potekale v zelo prijetnem in prijateljskem okolju. Učim se večinoma iz knjig in zapiskov. Knjige si izposodim v knjižnici (v UKM ali v knjižnici tehniških fakultet). Najbolj koristni predmeti so Računalniško konstruiranje tekstilnih izdelkov, Razvoj kolekcij, Oblikovanje kolekcij in stilov. Pri navedenih predmetih gre za praktično oz. projektno delo. Najtežja pa se mi zdita Mehanske lastnosti tekstilnih materialov in Inženirsko načrtovanje tekstilij. Gre za zelo specifična predmeta, ki zahtevata znanje iz fizike, matematike in statistike. Zaradi majhnega števila študentov smo zelo povezani. Vsak profesor dobro pozna moj način dela. Odnosi so večinoma zelo dobri.«

Lucijano Berus, program: Strojništvo
»Za študij sem se odločil, ker združuje prvine matematike, fizike, kemije in računalništva ter jih povezuje v neko aplikativno celoto. Po navadi imamo pri skoraj vseh predmetih kolokvije in izpite ter seminarsko oz. več seminarskih nalog. Predavanja so večinoma zelo kvalitetna, še posebej vaje. Po mojem mnenju je predavanj in vaj še vedno premalo v primerjavi s priznanimi šolami zunaj naših meja. Pri težjih predmetih si je priporočljivo prebrati še kakšno knjigo poleg predpisanih, nato se naredi izpiske in stvar nauči. Veliko informacij je bilo pridobljenih tudi iz youtuba (razni tutoriali, izpeljave, dodatna pojasnila) in knjig v pdf-formatu, ki so na voljo na internetu. Učna literatura je dostopna na šoli, kjer si lahko knjige izposodite v knjižnici, pomembne knjige pa si lahko natisnete po naročilu v šolski fotokopirnici. Na šoli si lahko tudi kupite določene knjige. Vsi predmeti so koristni, seveda je potrebna še dodatna poglobitev v posamezno področje. Najtežji predmeti so predvsem Matematika in Mehanika tekočin, ker študenti ne delajo sproti in pridejo na šolo z pomanjkljivim znanjem. Atmosfera s profesorji je super, po predavanjih gremo  pogosto celo na kavico. Pohvalil bi tudi odzivnost profesorjev in asistentov.«

Jernej Falnoga, program: Strojništvo – Računalniško inženirsko modeliranje
»Študij strojništva je perspektiven za prihodnost in ponuja raznolike možnosti za zaposlitev, pri izbiri je igrala vlogo tudi večja morebitna plača na delovnem mestu. Študij je sestavljen iz teoretičnih predavanj, praktičnih vaj, laboratorijskih vaj, občasnih seminarjev ter predstavitev. Večino predmetov lahko nadomestimo z ustrezno opravljenimi kolokviji, ki se delijo na teoretične in praktične. Pri nekaterih predmetih je treba oddati seminarske naloge ali imeti govorni nastop o vnaprej določeni temi. Velik del literature je dosegljiv iz internetnih virov, ki jih brezplačno ponuja E-študij naše fakultete. Fakulteta ima tudi lastno knjižnico in prodaja nekatere učbenike in zbirke nalog ter nudi tisk po naročilu (ugodna alternativa kupovanja učbenikov). Ker je fakulteta tehnična, se skozi celoten študij srečujemo z matematiko ter fiziko. Matematika sodi med težje predmete, prav tako Mehanika. Razlog je veliko snovi, še pomembnejše pa je razumevanje te snovi, ki pa se iz letnika v letnik stopnjuje. Večina predavanj je sproščenih, ker želijo profesorji čim bolj približati snov študentom. Veliko profesorjev ima malo časa, ker imajo mnogo raziskovalnih ter pedagoških dejavnosti, vendar si radi vzamejo čas za študente in njihove študijske težave.«

Timi Gomboc, program: Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo
»Za podiplomski študij sem odločil zaradi želje, da pridobim dodatna znanja, s tem pa se ti odprejo tudi širše možnosti zaposlitve. Študijski program zajema predavanja, teoretske vaje, laboratorijske vaje, seminarje ter na koncu tudi kolokvije in izpite, brez katerih ne gre. Sam sem se kolokvijev redno posluževal, saj je lažje opravljati obveznosti sproti kot pa vse naenkrat. Določen del literature si kupim, določen del pa si izposodim iz knjižnice. COBISS ponuja pregled literature iz vseh knjižnic, tako, da praktično lahko dobiš vso literaturo neodvisno od tega, v katerem kraju si (medknjižnična izposoja je sicer povezana z določenimi finančnimi stroški). Bolj uporabni predmeti so Matematika, Fizika, Mehanika in Termodinamika, saj pri vsakem izveš kaj novega. Dejstvo je, da je v ozadju tehnike vedno fizika, matematika pa je orodje, s katerim to zapišeš. Težkega predmeta ni, to je samo izgovor, da mu ne nameniš dovolj časa za študij. Pozitivno vplivajo na študijski proces dobri profesorji, ki so pripravljeni pomagati študentu in tako vedno najdemo skupen jezik pri reševanju izzivov. Prednost je tudi spoznavanje novih ljudi, povezovanje s podjetji ter možnost sodelovanja na študentskih projektih.«

Blaž Orešnik, program: Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo
»Študijski proces je zelo raznovrsten, poleg klasičnih predavanj, ki večinoma niso obvezna, je veliko praktičnih, laboratorijskih in računalniških vaj, kjer pa je prisotnost obvezna. Kar nekaj je samostojnega študija doma (seminarji). Skoraj pri vsakem predmetu se je možno dogovoriti za kolokvije in sproti opravljati obveznosti. Učim se iz skript in učbenikov profesorjev, za razliko od 1. stopnje, pa je večkrat treba poiskati tudi drugo strokovno literaturo. Večino literature je možno kupiti v skriptarnici tehniških fakultet ali si jo izposoditi v knjižnici. V 1. letniku so bili zanimivi predmeti tisti, ki so povezani z izbrano smerjo strojništva. V 2. letniku pa so najbolj koristni tisti, ki so bolj praktično naravnani (Procesno inženirstvo, Kurilne naprave). Najtežji predmeti so morda teoretični (Termodinamika, Prenosni pojavi), vendar so prav tako zanimivi in se jih da opraviti z dobro oceno. Presenetilo me je sodelovanje med profesorji in študenti pri številnih projektih (Formula student) in na strokovnih ekskurzijah (EUROTOUR), ki so poučne.«

Andrej Likeb, program: Nelinearna mehanika – Konstruiranje in oblikovanje tehniških sistemov
»Za podiplomski študij sem se odločil, ker se mi je pokazala priložnost za zaposlitev kot mladi raziskovalec in zaradi lastnih interesov, kamor je spadala tudi želja po višji izobrazbi. Kako je potekal študij, je bilo odvisno od tega, katero področje si študiral. Ker je šlo za izredno obliko študija, je bilo običajno tako da je ta potekal predvsem v obliki seminarjev, raznih projektov in raziskovalnih nalog. Študiral sem tako iz knjig, kot tudi iz zapiskov in člankov iz strokovnih revij. Odnos oziroma sama atmosfera med študenti in profesorji na doktorskem študiju je imela glavni pomen pri raziskovalnem in projektnem delu in je bila na dobrem nivoju. Pozitivno stvar študija, ki bi jo rad izpostavil, je bila med drugimi tudi kvaliteta in količina znanja pedagoškega osebja.«

Marijana Lakić, program: Tehniško varstvo okolja
»Za ta program sem se odločila predvsem zato, ker mi nudi dober tehniški vpogled v problematiko okoljevarstva. Študij varstva okolja omogoča tako laboratorijski pristop oz. analitiko rezultatov človeškega onesnaževanja kot tudi tehniško reševanje teh. Ker smo prva generacija podiplomskih študentov in nas je bolj malo, imamo malo manj predavanj, včasih pa jih tudi nadomestimo z izdelavo seminarskih in projektnih nalog. Izpiti so večinoma sestavljeni iz izdelave in zagovora seminarskih in projektnih nalog ter pisnih izpitov. Učna literatura je večinoma dostopna na spletnih straneh profesorjev, prav tako pa je tam navedena tudi dodatna literatura za poglobitev znanja. Sama se učim po priporočeni literaturi ter s knjigami in članki o določeni tematiki. Po moji subjektivni oceni se mi zdijo najbolj koristni predmeti, kot so Materiali za trajnostni razvoj, Ekoinženirstvo, Energija in okolje …, saj so ti predmeti osnova za ostale. Kot pozitivno stvar bi izpostavila predvsem terenske vaje in možnost ogleda teorije v praksi.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ

MNENJA ŠTUDENTOV

O NAS

Za vsa vprašanja, komentarje, ideje nas kontaktirajte. V najkrajšem možnem času vam bomo poskušali odgovoriti.

Stik z nami: info@MestoMladih.si

SLEDI NAM