Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Univerzi v Novem mestu – Fakulteta za poslovne in upravne vede

Tudi Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede ponujajo zanimive podiplomske programe. Študente smo vprašali, zakaj so se odločili za nadaljevanje študija, kako poteka študij na njihovi smeri, kje dobijo potrebno literaturo in iz česa se učijo, kateri predmeti se jim zdijo najbolj koristni in kateri najtežji, kakšen je odnos med profesorji in študenti ter katere so pozitivne oz. negativne stvari, ki so jih doživeli na fakulteti.

Andreja Doltar Panjan, program: Upravljanje z okoljem

»V želji po rasti in nadgradnji, tako osebno kot profesionalno in z namenom, da bi v podjetju stremeli k ravnotežju ter upravljali z viri in okoljem sistemsko ter čim bolj trajnostno, sem se odločila za ta program. Študiram iz temeljne in priporočene literature, profesorji običajno svetujejo še dodatno aktualno literaturo, poučne video posnetke, članke. Z rednim obiskovanjem predavanj, vaj in s podrobnim pregledom literature za pripravo raziskovalne naloge sama pridobim največ. Predmetnik mi je bil všeč že ob vpisu, izpostavila pa bi Modele odločanja, saj je naše delo in življenje odvisno od naših majhnih in velikih odločitev. »There is nothing more difficult and therefore more precious, than to be able to decide,« je rekel Napoleon. Tudi statistika pri kompleksnih odločitvah pomaga. Torej najtežja in hkrati najbolj koristna predmeta sta Metode okoljskega raziskovanja in Modeli odločanja. Ker profesorji prihajajo iz različnih smeri, profilov, iz tujine, nam širijo obzorja s celostnim pogledom na študij, delo, znanost. Spodbudno je, da nas upoštevajo, poslušajo naša mnenja in nam v sproščenem vzdušju pomagajo pri doseganju ciljev. Dodatne izkušnje študenti lahko pridobivamo na izmenjavah. V sklopu Erazmus+ YiA, preko lokalnega mladinskega centra BIT, sem pridobila naziv trenerke in menedžerke v mladinskem delu. Tri mesece pa sem obiskovala Leonardo da Vinci program v Berlin. Na ILE Berlin – Institut für lebenslanges Lernen in Europa sem delala v start up podjetju, ki se ukvarja s spletnim marketingom in obiskovala tečaj poslovne nemščine. Super izkušnje!«

Staša Krištof Božič, smer: Poslovna ekonomija 
»Odločitev za podiplomski študij sem sprejela že takoj po zaključku študija na prvi stopnji. Ker sem kmalu po končanem dodiplomskem študiju postala mamica, sem željo o nadaljevanju študija izpolnila nekoliko kasneje. Menim, da je znanje človekov adut, ki mu ga ne more vzeti nihče, zato je bila odločitev za nadaljevanje študija nekaj povsem samoumevnega – počakati je bilo le treba ustrezen trenutek. Znanje je človekov adut, ki mu ga ne more vzeti nihče, zato je bila odločitev za nadaljevanje študija nekaj samoumevnega – počakati je bilo le treba ustrezen trenutek. Izredni študij poteka zelo dobro organizirano in v smiselnem sosledju. Najprej so predavanja, kjer dobimo vsa potrebna teoretična znanja, ki nam jih posredujejo profesorji, ki so resnično strokovnjaki na svojem področju. Na vajah teoretična znanja povezujemo s konkretnimi primeri v praksi. S pripravo in predstavitvijo projektnih in raziskovalnih nalog iščemo konkretne predloge, izboljšave in rešitve zastavljenega problema. Na koncu seveda sledi izpit. Odnos med profesorji in študenti je zelo pozitiven. Že med predavanji nas spodbujajo k razpravi. S svojimi vprašanji in mnenji glede obravnavanih problematik smo pogosto zelo aktivno sodelovali. Poudariti moram, da so bili profesorji zelo strokovni in korektni. Kot pozitivno stvar, ki sem jo doživela na fakulteti, moram omeniti povezanost študentov. Delovali smo kot celota in ne kot posamezniki, zato nam je bilo marsikaj veliko lažje. Pozitivno sem doživljala tudi ugodno postavljen urnik predavanj in vaj, ter dobro založeno knjižnico fakultete. Najbolj koristni se mi zdijo ravno predmeti, ki so hkrati tudi nekoliko težji, kot so Metode raziskovalnega dela, Mikroekonomija in Makroekonomija. Kot pomembnega bi omenila še predmet Razvoj človeških virov, saj menim, da se v sodobnem svetu vsi vedno bolj zavedamo, da so zaposleni s svojimi znanji in sposobnostmi največji kapital podjetja.«

Sabina Blatnik, Poslovna ekonomija
»Ker je študij izrednen, se predavanja izvajajo med tednom v popoldanskem času ali ob sobotah dopoldne. Na začetku leta smo dobili urnik za celo študijsko leto, kar nam omogoča, da si lahko vnaprej splaniramo ostale obveznosti. Predavanja so sproščena, hkrati pa jih profesorji naredijo zanimiva predvsem z različnimi vsakdanjimi primeri. Med predavanji se pogosto razvije tudi debata, v kateri izmenjujemo mnenja glede na naše izkušnje v praksi, tako da je lažje razumeti snov. Na vajah študenti predstavimo svojo raziskovalno nalogo, v kateri uporabimo pridobljeno znanje s predavanj in preučitvijo literature, hkrati pa nam je omogočeno, da vsebino predmeta povežemo s področjem, na katerem delamo. Urnik je organiziran tako, da imamo najprej predavanja, sledijo vaje, nato pa nas čaka opravljanje izpita. Ko zaključimo z enim predmetom, pričnemo s predavanji drugega. Pri študiju uporabljam zapiske s predavanj in literaturo, predvideno v učnem načrtu. Za posamezen predmet nam učno gradivo priskrbijo tudi profesorji, poleg tega nam priporočijo še temeljno literaturo, ki nam pomaga na pripravah za izpit in pri pripravi raziskovalnih nalog. V prostorih fakultete se nahaja tudi knjižnica, v kateri so poleg knjig na voljo tudi znanstvene revije s področja ekonomije. Koristni se mi zdijo predvsem predmeti s področja človeških virov in management, največ težav pa povzročajo tisti predmeti, pri katerih je treba uporabljati različne ekonomske izračune in statistične analize (npr. Metode raziskovalnega dela, Mikroekonomija, Makroekonomija). Odnos med profesorji in študenti je sproščen in na fakulteti prevladuje dobra organizacijska klima.«

Igor Ilar, smer: Poslovna ekonomija
»Glavni razlog za odločitev za nadaljevanje študija je bila dopolnitev znanja, ki sem ga pridobil na dodiplomskem študiju. Študij zajema vse aktivnosti od predavanj, vaj, izpitov in tudi seminarjev. Pri učenju si pomagam s študijskim gradivom iz knjižnic in seveda tudi iz lastnih zapiskov. Težko bi izpostavil posamezni predmet, ki bi se mi zdel bolj koristen. Glede na to, da opravljam vodstveno delo v podjetju, bi dal majhno prednost predmetom, povezanim z menedžmentom. Odnosi med profesorji in študenti so po vseh linijah zelo dobri, ne morem si želeti večje korektnosti, odprtosti za sodelovanje in upoštevanja mnenja. Pozitivne stvari, ki bi jih izpostavil, so: dostopnost profesorjev na vseh relacijah oz. nivojih in prijaznost referata.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ