Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za pomorstvo in promet

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Andrej Germek, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož, program: Promet: Transportna logistika, 1.letnik

»Za podiplomski študij sem se odločil, da bi poglobil svoje znanje o logistiki, poleg tega se predavanja in vaje izvajajo v popoldanskem času, kar omogoča tudi delo ob študiju. Večino predmetov je možno opraviti s kolokviji, seminarji so običajno pogoj za pristop k izpitu. Za študij uporabljam predvsem lastne zapiske ter literaturo, ki je študentom dostopna na spletni strani. Glede predmetov mi je bil osebno v 1. semestru najbolj všeč predmet Teorija prometnega sistema in organizacije. Po težavnosti ni noben izmed predmetov odstopal od ostalih. Predavatelji in asistenti so vedno pripravljeni pomagati študentom, so dosegljivi na govorilnih urah in prilagodljivi. Zaradi manjšega števila študentov si tudi zapomnijo vsakega.
Tudi urniki in podano znanje je bilo pozitivno. Le lokacija je nekoliko odmaknjena od ostalih fakultet.«

Mateja Kreča, Fakulteta za pomorstvo in promet, Smer: Pomorstvo – Morske vede
»Za magistrski študij Pomorstva – smer Morske vede, sem se odločila, ker želim pridobiti nova znanja ter nek širši pogled na okoljska vprašanja povezana z morskim okoljem v pomorstvu. Smer Morske vede toplo priporočam vsem, katerim je blizu skrb do varovanja okolja. Študij poteka v zimskem semestru skupaj z ostalimi smermi Pomorstva v popoldanskih urah (po 16-ti uri), v drugem semestru pa je delo bolj osredotočeno na indivudualni študij ob pomoči konzultacij. Večinoma je potrebno pri vseh predmetih pred izpitom opraviti raziskovalno delo v obliki seminarja, katerega študent načeloma izbere sam in na takšen način lahko že predhodno raziskuje morebitne teme magistrskega dela. Najbolj praktično uporaben predmet se mi je zdel Modeli in simulacije, saj so potekale vaje v programskem okolju Matlab. Profesorji nam želijo predstaviti neko širšo sliko predmeta proučevanja, z namenom novega, drugačnega pogleda na predmet proučevanja ter v nas prebuditi kritičen pogled na okoljsko problematiko z različnih zornih kotov. Kot izjemno pohvalno bi ocenila ogled NBI – oddelka Morske biološke postaje Piran pod okriljem FPP (predmet Oceanografija in meteorologija), saj smo lahko pridobili nek splošni vtis, kako v praksi izgleda delo raziskovalcev na področju morske biologije.«

Andrej Germek, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, smer: Promet: Transportna logistika, 1. letnik
»Po eni strani sem se za podiplomski študij odločil, da bi poglobil svoje znanje o logistiki. Poleg tega mi je ustrezalo, ker se predavanja in vaje izvajajo v popoldanskem času, kar omogoča tudi delo ob študiju. Večino predmetov na naši fakulteti je mogoče opraviti s kolokviji, medtem ko so opravljeni seminarji običajno pogoj za pristop k izpitu. Za študij uporabljam predvsem lastne zapiske, ter literaturo, ki je študentom FPP dostopna na spletni strani. Zelo težko bi izpostavil določen predmet, ki se mi zdi najbolj koristen. Pri vseh predmetih se pridobi znanje, ki je uporabno kasneje v praks. Osebno mi je bil v 1. semestru najbolj všeč predmet Teorija prometnega sistema in organizacije. Ker so profesorji vedno pripravljeni pomagati študentom, noben predmet po težavnosti posebno ne izstopa.«

DarjoKocjancicDarjo Kocjančič, program: Pomorstvo – Pomorsko inženirstvo
»Na študij sem se vpisal zaradi izziva in želje po pridobivanju novih znanj. Redni študij poteka deloma z rednimi predavanji, vajami, deloma z konzultacijami. Večina predmetov ima tudi seminarje. Največ literature imamo v elektronski obliki. Večino literature pridobim od profesorjev, knjige dobim v knjižnici. Učno gradivo si natisnem na lastne stroške. Vsi predmeti so koristni, lahkih predmetov pa ni. Odnos profesorjev do študentov je odličen in je “fer”. Tudi študenti jemljemo stvari zelo resno. Všeč so mi strokovne ekskurzije – predavanja v malo drugačni obliki. Profesorji se trudijo, da nas nekaj naučijo.«

PeterValencicPeter Valenčič, program: Pomorstvo – Pomorsko inženirstvo
»Za nadaljevanje študija sem se odločil zaradi dodatnih znanj s področja pomorstva. Predmetnik je zajema predmete, ki obravnavajo meteorologijo, kemijo, biologijo, transport, matematične simulacije, pravni pouk, požarno varnost, varnost v prometu itd. Program je raznolik, študent pridobi več različnih informacij z različnih področij, ki so povezana z morjem in pomorstvom. Študij poteka v dveh semestrih, predavanja imamo skoraj vsaj dan v popoldanskih urah. V zimskem semestru smo vsi podiplomski študenti združeni, v poletnem semestru pa smo razdeljeni v manjše skupine, delo je bolj samostojno. Učim se pretežno iz literature, ki jo priporočajo profesorji. Večinoma je dostopna na spletu oziroma jo priskrbijo profesorji sami. Predmeti, ki so študentom v izziv so tisti, kjer je slaba predhodna osnova (npr. naravoslovne vede). Na podiplomskem študiju je odnos nekoliko bolj oseben – profesionalen, saj so na predavanjih manjše skupine in tako profesor lažje naveže stik z vsakim študentom.«

Anita MoleAnita Mole, program: Prometna varnost
»Že ob vpisu na dodiplomski študij sem vedela, da me zanima varnost v letalskem in v pomorskem prometu, zato nisem imela težav pri izbiri. V 1. semestru smo imeli predavanja, seminarje in vaje. V 2. semestru ter 3. semestru pa imamo večino konzultacije. Zadnji, 4. semester, je namenjen projektnemu delu in izdelavi magistrske naloge. Končno oceno dobimo iz vaj ter iz izpita. Študiram iz zapiskov ter strokovnih člankov, ki so dostopni na spletu ali iz knjig, ki jih dobim v knjižnici na fakulteti. Najbolj so koristni predmeti kot so Prometno tehnične ekspertize, Dinamika vozil, Teorija prometne varnosti, Zanesljivost in vzdrževanje. Najtežji pa so se mi zdeli teoretični predmeti, medtem ko bi večina verjetno odgovorila ravno obratno. Odnos med profesorji in študenti je odličen, imamo srečo, da so nam profesorji na voljo in pripravljeni sodelovati z nami. Poleg tega pa bi izpostavila še primerno razporejene izpitne roke, karierni center in študij na obali.«

Marko Anderlič, program: Promet
Mark Anderlič»Nadaljevanju izobraževanja je botrovala želja po nadgradnji znanja, ki sem ga pridobil v času dodiplomskega študija na isti fakulteti. Največkrat imamo za določen predmet predavanja in izpit, za nekatere pa samo konzultacije. S sprotnim delom in kolokviji opravimo večino predmetov, pri nekaterih pa je ob koncu semestra še izpit. Knjige predlagajo profesorji, zapiske pa si delamo sami. Ostalo učno literaturo lahko dobimo na spletni strani fakultete ali si jo sposodimo v knjižnici. Največ novih informacij pa pridobimo s praktičnimi primeri pri predmetih. Najtežji so mi pravni predmeti, saj nimamo predznanja na tem področju. Posledično ti predmeti vzamejo več časa za učenje, da spoznamo osnove pravnega sistema in nato še, da preučimo izbrano tematiko. Odnos s profesorji je izredno povezovalen, vedno so nam na voljo ter pripravljeni priskočiti na pomoč. Če vidijo, da je želja študenta po znanju velika, z veseljem svetujejo in priskrbijo dodatno literaturo.«

Tomaž Cindrič, program: Pomorsko inženirstvo
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi interdisciplinarnega študija, ki združuje različne znanstvene vede iz področja strojništva in zaradi želje po pridobitvi znanja za zaposlitev bodisi na morju in kopnem ali v sorodnih storitvenih dejavnosti pomorstva. Študij poteka v obliki obveznih predavanj s seminarji. Pri učenju si pomagam s študijsko literaturo, ki jo večinoma priskrbijo profesorji, drugače pa iz strokovnih člankov, ki si jih priskrbimo sami med raziskovalnim delom. Predmeti so raznoliki in skupaj tvorijo celoto, meni pa so najbolj priljubljeni tisti, ki zahtevajo poglobljeno in individualno raziskovalno delo, kot so oceanografija in meteorologija, modeli in simulacije … Odnos med profesorji in študenti je izredno korekten in spoštljiv. Med pozitivne stvari na fakulteti bi uvrstil hiter odziv in spoštovanje dogovorov med profesorji in študenti.«

Adrijana Topolovec, program: Prometna varnost
»Zaradi osebnih ciljev in želje po dodatnem izobraževanju na področju prometne varnosti sem se odločila za podiplomski študij. Kot pozitivno stran študija bi izpostavila predvsem osvajanje novega znanje in ekskurzije. Študij poteka zelo različno in se razlikuje od predmeta do predmeta, večinoma pa je organiziran v obliki predavanj, vaj in seminarjev, ki zahtevajo veliko samostojnega dela. Odnos med študenti in profesorji je zelo sproščen, saj so vsi pripravljeni prisluhniti in pomagati. Študiram iz knjig, ki jih predlagajo profesorji na predavanjih in iz zapiskov predavanj. Najbolj zanimiv predmet je bil meni osebno Kriminalistika v prometu, saj smo ga opravljali na Sodni medicini, kjer nam je bilo vse razloženo in prikazano v praksi. Zaradi velikega obsega in potrebnega znanja velike količine formul, je med malo težjimi predmeti Dinamika vozil.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ