Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za organizacijske študije – FOŠ

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Renata Vovk, program II. stopnje: Menedžment kakovosti, 2. letnik
»Za podiplomski študij na tej fakulteti sem se odločila zaradi priporočil, ki sem jih prejela o njih. Ko sem se seznanila z zahtevami na delovnem mestu, ki vključujejo analitični in inovacijski pristop pri reševanju vseh bolj kompleksnih izzivov v problemskih situacijah, sem spoznala, da potrebujem nadaljnje izobraževanje. Fakulteta za organizacijske študije omogoča študentom raznolike pristope za razširitev njihovega znanja in kompetenc ter izboljšanje razgledanosti. Predavanja so sproščena in spodbujajo dialog ter razpravo. Vključene so aktualne teme, ki ohranjajo študij svež in relevanten. Velik del mojega študija je bil izveden na daljavo, zato sem si lahko prilagodila urnik glede na moje delovne obveznosti, kar mi je prihranilo čas. Učna literatura je pogosto priporočena ali dodeljena s strani predavateljev, kar omogoča lažji dostop do gradiv. Knjige in druge vire dobimo tudi v univerzitetni knjižnici. Najkoristnejši se mi zdijo predmeti, ki so me naučili praktičnih veščin in konceptov, ki jih lahko neposredno uporabim v poklicnem življenju. To vključuje predmete, ki so se osredotočili na uporabo analitičnih orodij, reševanje kompleksnih problemov, vodenje in komunikacijo ter razumevanje organizacijskih procesov. Bilo je nekaj predmetov, ki so veljali za izziv zaradi svoje kompleksnosti ali obsežnosti gradiva. Ključno je bilo, da so predavatelji s svojimi izkušnjami in pristopi uspeli predstaviti snov na zanimiv in razumljiv način, kar je olajšalo učenje in razumevanje teh zahtevnejših predmetov. Doživela sem pozitiven odnos med profesorji in študenti. Profesorji so se zanimali za naš napredek in uspeh ter nam pomagali pri razreševanju morebitnih težav. Ta odnos je prispeval k prijetnemu študijskemu okolju, ki je spodbujalo učenje in rast. Poletne in zimske šole so bile odlična priložnost za poglobitev znanja in razširitev mreže poznanstev, saj smo bili s študenti drugih programov ter sodelovali v delavnicah in projektih. Sodelovanje z referatom in profesorji je bilo zelo učinkovito, odzivno in prijazno.«

Robert Ajdič, program: Menedžment kakovosti

»Iz težnje po izboljšanju zaposlitvenih možnosti in radovednosti po novem znanju sem sprejel odločitev za vpis na podiplomski študij. Študiram iz literature (predstavitev), ki jo predavatelji odpredavajo med predavanji. Pripravijo nam tudi nabor knjig, kjer je predstavljena snov. Literaturo pa poiščemo v knjižnicah in v člankih na internetu. Temeljno literaturo nam pripravijo profesorji. Predavanja in vaje so enakomerno razporejena; 50 % predavanj in 50 % vaj. K izpitu lahko v večinoma pristopimo, če smo izdelali seminar na določeno temo. Spoznanja in rezultate seminarja predstavimo profesorjem in sošolcem na izpitu. Težko je izpostaviti kateri predmet je najkoristnejši, saj je vsak po sebi izjemno zanimiv. Predmeti iz področja etike in morale sodijo med težje predmete, saj tega področja večinoma nismo spoznali med preteklim študijem. Med profesorji in študenti vlada odprt in profesionalen odnos. Profesorji nas spodbujajo na vseh področjih, zato je tudi vzdušje odlično. Študentje aktivno sodelujemo tudi v Študentskem svetu, preko katerega podajamo določene predloge. Veseli me, da znamo skupaj pripraviti kakšno presenečenje ob praznovanjih in se tudi poveseliti.«

Milan Simončič, program: Menedžment kakovosti
»Za študij sem se odločil zaradi pridobivanja novih znanj iz področja menedžmenta kakovosti in organizacijskih ved, raziskovalnega dela, pridobivanja in razvoj novih veščin, prispevka k osebnemu razvoju, sinergije novo pridobljenih znanj, delovnih izkušenj in naravoslovnega (dodiplomskega) študija, promocije v družbi in na delovnem mestu. Študij poteka s predavanji, imamo kolokvije in seminarje na fakulteti, največ pa je individualnega dela. Študiram iz knjig, zapiskov, predvsem pa iz bogatega nabora gradiva v elektronski obliki (člankov ipd.) iz različnih podatkovnih baz. Najbolj koristni so predmeti, kjer lahko združim pridobljeno znanje z izkušnjami in znanjem, ki ga posedujem od prej in ga uporabim v organizaciji, kjer sem zaposlen (npr. kvantitativne analize, strategije in procesi, organizacijske teorije, sodobni pristopi h kakovosti in odličnosti, informacijski sistemi, ravnanje z okoljem in trajnostni razvoj, orodja menedžmenta). Odnos med profesorji in študenti je večinoma zelo pozitiven.«

Alojz Gorše ml., program: Menedžment kakovosti
»Študij temelji predvsem na aktivnem sodelovanju študentov pri različnih raziskavah. Opravili smo jih lahko na primerih, ki smo si jih sami zastavili in so temeljili na določenih izzivih iz poslovnega življenja. Te smo reševali samostojno ali v skupini in to je zagotovo velika prednost študija. V primeru odsotnosti na predavanjih, vajah ali izpitu in usklajevanju novih terminov, je odziv profesorjev zelo razumevajoč. Njihova fleksibilnost in individualni pristop glede predavanj, študija in študentov sta pohvalna in vzorna. Študiram predvsem z rednimi obiski predavanj in s pomočjo zapiskov, predavanja nadgrajujem tudi s knjigami. Literaturo dobim v knjižnici. Predavatelji pripravljajo učna gradiva, nekateri pa nam omogočajo tudi nakup literature potrebne za študij. Odnos med profesorji in študenti je na neki način kolegialen, a strikten in nepristranski. Glede na to, da smo študenti predvsem zaposleni z večletnimi izkušnjami in strokovnjaki z različnih področij, sta bila spoštovanje in komunikacija na visokem nivoju. Med študenti in profesorji poteka komunikacija in izmenjava mnenj ter znanj, ki jih študenti že imajo in jih nadgrajujejo ob nadaljnjem študiju.«

Anita Mujakić, program: Menedžment kakovosti
»Za podiplomski študij Menedžmenta kakovosti na FOŠ NM, sem se odločila zaradi vse bolj pomembnih dodatnih znanj s področja kakovosti in odličnosti. Gre za program, ki je naravnan in prilagojen tako, da se nanj lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili različne programe dodiplomskih smeri in ni nujno, da je zaključena smer s področja ekonomskih ved. Kot diplomirana medicinska sestra menim, da bom lahko pridobljena znanja uporabljala na področju, na katerem delujem. Glede na to, da poslovni sistem vse bolj teži k vzpostavljanju in uporabi modelov za celovito obvladovanje kakovosti, sem prepričana, da je vpis na podiplomski program prava izbira za vse tiste, ki si želijo razširiti obzorja znanja kakovosti in odličnosti. Sam študij mi je bil všeč zaradi veliko individualnih pristopov s strani dobrih predavateljev. Komunikacija poteka na prijaznem, korektnem in spoštljivem nivoju.«

Vesna Janković, program: Menedžment kakovosti
»Ocenjujem, da s stopnjo znanja, ki sem ga imela pred študijem, nisem sledila zahtevam delovnega mesta in hitrim konkurenčnim spremembam, zato je odločitev za vpis nastala v trenutku. Po pregledu predmetnika, pa sem ugotovila, da mi bodo predmeti koristili pri razvijanju veščin za obvladovanje področja kakovosti in poslovne odličnosti s področja upravljanja in spoznavanja organizacij. Razvijam organizacijske in vodstvene spretnosti, organizacijo dela ter upravljanje organizacije. Študij ob delu poteka ob petkih popoldan in sobotah dopoldan. Predavanjem sledijo vaje (članek, analiza swot, benchmarking seminar) in izpit. Študiram iz zapiskov in gradiv fakultete. Vzdušje na fakulteti je spodbujevalno in pozitivno, profesorji so dostopni, komunikacija zelo enostavna. Fakulteta organizira tudi dodatna predavanja, seminarje, forume, ki niso obvezni del programa, prinašajo pa dodatna znanja.«

Marjanca Krajnc, program: Management kakovosti
»Za nadaljevanja študija na 2. stopnji sem se odločila zaradi delovanja na področju kakovosti že odkar sem vstopila v delovno razmerje. Študij poteka v predmetnih sklopih, paralelno z vsaj še enim predmetom. V praksi to pomeni, da je predmet obravnavan najprej teoretično nato pa še praktično, čemur na koncu sledi izpitna obveznost, ki prav tako sledi temu konceptu. Izpit na magistrski stopnji je lahko v obliki seminarja v kombinaciji s pisnim oz. ustnim delom izpita ali pa kot strokovni prispevek objavljen v strokovnih člankih. Pri študiju uporabljam različne vire, ki jih pridobivam na vseh možnih in sprejemljivo dosegljivih virih. Težko bi rekla kateri predmeti so bolj ali manj koristni, saj vsi skupaj, kot mozaik, sestavljajo celovito »sliko« managementa kakovosti. Atmosfera na fakulteti je sodelovalna, spodbujevalna in zelo sproščena. Med pozitivne stvari študija bi uvrstila akademsko zelo prepoznavne, mednarodno uveljavljene in zelo dejavne profesorje.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ