Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za logistiko

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Sven Rošer, program II. stopnje: Logistika sistemov, 1. letnik
»Med dodiplomskim študijem na Fakulteti za logistiko sem pridobil obsežna znanja in širok nabor kompetenc, ki so zelo zaželene med delodajalci. Magistrski program je bil prilagojen, tako da omogoča pridobivanje najnovejših znanj in spretnosti, ki so ključne za uspešno kariero v logistični industriji. Študij poteka v kombinaciji s tradicionalnim načinom poučevanja in e-izobraževanjem. To je odlična priložnost za vse, ki še ob študiju opravljajo študentska dela oz. delajo na projektih. Večina predmetov omogoča, da del predmeta opraviš s kolokvijem, ocena je sestavljena tudi iz seminarskih oz. člankov, katere po navadi pripravita dva študenta. Strošek za literaturo se poravna ob vpisu, po katerem ni potrebno kupovati dodatnih gradiv. Čeprav sem tehnični tip in mi bolj ležijo predmeti, kot so Optimizacija, Mehatronika, Računalništvo, se rad udeležim družboslovnih predmetov, npr. »Vodstvene veščine«. Če se v snov vživiš, se redno udeležuješ predavanj in vaj, prosiš za pomoč profesorja, ko česa ne razumeš, ter na koncu še utrdiš svoje znanje, lahko premagaš katerikoli izziv. Profesorji študente vključujejo v raziskovalna dela in nas povabijo na konference in delavnice. Programski svet tesno sodeluje s strokovnjaki in delodajalci iz logistike ter zagotavlja, da se študijski program prilagaja potrebam na trgu. Uporabljamo programsko opremo za modeliranje, kot so Anylogic, ArcGis, MatLab, FlexSim in SAP. To nam omogoča, da se učimo in izvajamo analize na podlagi realnih podatkov ter razvijamo veščine, ki so ključne za uspeh v logistični industriji. Udeležil sem se dveh študentskih simpozijiev, ki ju je soorganizirala fakulteta. So odlična priložnost za študente, da predstavijo svoje članke in spoznajo študente iz drugih evropskih držav. Organizirane so ekskurzije v podjetja ter programi za mreženje s študenti. Fakulteta pokrije stroške udeležbe, kar je dodaten plus.«

Luka Herman, Fakulteta za logistiko, Celje, program: Logistika sistemov

»Za nadaljevanje študija na podiplomskem programu sem se odločil, ker želim razširiti pridobljeno znanje iz področja logistike. Na mojo odločitev je vplivalo tudi dejstvo, da so študijski programi Fakultete za logistiko mednarodno priznani s strani ECBE in ACBSP. Všeč mi je bilo tudi, da Fakulteta za logistiko, tudi na 2. stopnji študija, nudi veliko možnosti za interdisciplinarno udejstvovanje in daje poudarek na sodelovanju z gospodarstveniki. To se odraža v številnih projektih, znanstvenih konferencah in sodelovanju na mednarodnih simpozijih. Predmeti so sestavljeni iz predavanj in vaj, pri čemer je določen del tega izveden v e-obliki. Zanimive so mi predvsem terenske vaje pri nekaterih predmetih, v okviru katerih obiščemo podjetja, ki izvajajo dejavnosti, ki jih tematsko obravnavano. Seminarji nam prinašajo dodatne točke za pridobitev končne ocene. Veliko predmetov je mogoče opraviti s kolokviji. Profesorji nam na začetnih predavanjih predlagajo nabor tuje strokovne literature. Gradiva so nam na voljo v e-obliki. Smo manjša in dislocirana fakulteta, tudi zato so nam morda profesorji vedno na voljo in so dostopni za kakršnakoli vprašanja. Vzdušje je prijetno in prijateljsko, morda tudi zato, ker so naši profesorji pač zakon. Možnost sodelovanja na konferencah in simpozijih izpostavljam kot prednost fakultete. Udeležil sem se mednarodnega logističnega simpozija v Plznu na Češkem in Logističnega kongresa pod okriljem Slovenskega logističnega združenja. Izjemno pozitivno izkušnjo sem imel tudi s sodelovanjem v študentskem svetu in tutorstvu.«

Katja Plesnik, program: Logistika sistemov
»Za izbrani podiplomski študij sem se odločila, ker me zanima vodenje proizvodnje, materialni tok skozi proizvodnjo, ozka grla, optimizacija proizvodnje itd. Pri vsakem predmetu imamo predavanja in vaje, na koncu semestra pa izpit. Na izpit se lahko prijaviš, če imaš opravljene vse obveznosti (npr. raziskovalno nalogo). Študiram iz knjig, na podlagi katerih si naredim zapiske. Učna literatura je dostopna tudi na spletu, pomembno pa je redno obiskovanje predavanj in vaj. Vsak predmet je mogoče opraviti brez težav, če si redno prisoten in če se v predmet ustrezno poglobiš. Odnos med profesorji in študenti je dober, saj profesorji spodbujajo k samostojnemu razmišljanju in usmerjajo pri reševanju problemov. Pozitivne stvari na fakulteti so torej prilagodljivost profesorjev, spodbujanje k raziskovanju in strateškemu mišljenju.«

Igor Grofelnik, program: Logistika sistemov
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi nadgradnje teoretičnega znanja s področja logistike, ki sem ga pridobil na dodiplomskem študiju. Študij poteka v obliki predavanj, obveznih vaj ter e-vaj. Na fakulteti je tako prisotnost študentov v veliki meri fizična. Pri večini predmetov pripravljamo seminarske naloge, strokovne in znanstvene članke ter vsakodnevno rešujemo naloge, podane v e-obliki. Organizirane imamo tudi razne ekskurzije ter obiske podjetij. V največji meri znanje pridobivam iz e-gradiv in lastnih zapiskov predavanj. Študentom je omogočen dostop do vseh potrebnih elektronskih gradiv. Prav tako imamo brezplačen dostop do konzorcijskih virov in podatkovnih baz (npr. Science Direct, Emerald, Pro Quest …), na fakulteti pa nam je na voljo tudi knjižnica. Predmeti s področja matematike (Matematične metode, Optimizacijske metode, Stohastične metode) se mi zdijo na zelo zahtevni ravni. Profesorji so na voljo za vprašanja, s študenti nenehno komunicirajo, prav tako prisluhnejo, v kolikor se pojavi problem.«

Katja Baškovič, program: Logistika sistemov – mednarodni modul
»Odločilno za vpis je bilo to, da sem tekom študija dobila veliko priložnosti za sodelovanje z gospodarstvom, za mednarodno sodelovanje s študenti iz stroke ter preprosto to, da sem čutila pripadnost fakulteti. To sem pridobila v tutorski skupini, v različnih komisijah in organih fakultete, kjer študenti lahko sodelujemo. Študij poteka avditorno in preko e-učilnice, kjer slišano na predavanjih in vajah nadgradimo z individualnim delom doma. Urnik se je v zadnjih letih malo spremenil, saj smo iskali najboljšo rešitev tako za študente kot tudi profesorje, ter pri tem sodelovali s predlogi. Izpiti so večinoma pisni, za pristop k izpitu pa je navadno obvezno opraviti e-predavanja, e-vaje ali prisotnost in sodelovanje na predavanjih in vajah, oddaja seminarskih nalog in zagovori teh. Na pripravljene e-vaje vedno dobimo komentar, da vemo, kako smo jih pripravili. E-gradiva dobimo v spletni bazi gradiv fakultete, prispevek zanje pa se plača pri vpisnini, zato je ta malo višja kot drugod. Najbolje je, da delaš sproti, tako so izpiti veliko lažji.«

Sergeja Zim_ek

Sergeja Zimšek, program: Logistika sistemov
»Za nadaljevanje študija na 2. stopnji sem se odločila zaradi želje po pridobivanju dodatnega znanja s področja logistike in večje možnosti za kasnejšo zaposlitev. Študij je bil sestavljen iz predavanj in vaj, ki so trajale sedem tednov. Na koncu so sledili kolokviji ali izpiti. Študirala sem s pomočjo skript, knjig in tudi zapiskov. Odnos med profesorji in študenti je bil korekten in na profesionalni ravni. Dobri odnosi med sošolci, konference in odličen dostop do gradiv so le nekatere od prednosti, ki so po mojem mnenju značilne za našo fakulteto. Vsi predmeti, pri katerih sem pridobila znanje, ki mi bo pomagalo kasneje v službi, so bili koristni.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ