Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Tinkara Ošlovnik, program II. stopnje, Kemijsko inženirstvo, 2. letnik
»Nikoli nisem razmišljala, da bi formalno izobraževanje zaključila na I. stopnji, saj me je kemijsko inženirstvo navdušilo. V tem študiju se lahko najde ljubitelj dela v laboratoriju in tisti, ki raje programira in išče sistemske rešitve na računalniku, kjer simulira procese. Teoretično znanje preizkušamo v laboratoriju, kjer izvajamo eksperimente oz. na računalniških vajah, kjer rešujemo probleme s pomočjo računalniških programov. Fakulteta spodbuja sprotni študij, zato je večino predmetov mogoče opraviti s kolokviji. Magisterij je usmerjen v spodbujanje kritičnega mišljenja, iskanja informacij, javnega nastopanja in raziskovanja, zato je pri večini predmetov treba pripraviti in predstaviti seminarsko. Pri nekaterih predmetih jo zamenja interpretacija in predstavitev znanstvenega članka. Profesorji so za večino predmetov pripravili gradiva – skripte, ki so brezplačne. Pri učenju kombiniram izpiske, skripte, prosojnice s predavanj in knjige. Med koristnejšimi predmeti je Razvoj produktov in procesov, katerega snov je prenosljiva v življenje, saj obravnavamo ekonomiko. Odnos med študenti in zaposlenimi se iz leta v leto poglablja in je bolj sproščen. Profesorji so pripravljeni pomagati, svetovati in stopiti korak proti študentom (termini kolokvijev). Radi prihajamo na faks, saj so nam njihova vrata vedno odprta, upoštevajo mnenja in so odzivni. Tudi v referatu so odzivni in prijazni.«

Maša Seitl, program: Kemijska tehnika 
»Obveznosti pri predmetih so v večini primerov razdeljene na predavanja ter računalniške in/ali laboratorijske vaje, pogosto je treba pripraviti tudi seminarsko nalogo. Ocenjevanje pri nekaterih predmetih poteka s sprotnimi kolokviji, pri drugih pa s pisnimi izpiti ob zaključku predavanj. Običajno je treba opraviti še ustni izpit, seveda pa morajo biti opravljene tudi vse obveznosti pri vajah. Sama študiram predvsem s pomočjo literature, ki nam jo posredujejo profesorji oz. iz obstoječih skript, ki jih dopolnjujem z razlagami profesorjev na predavanjih. Včasih je treba poseči po kakšni tuji literaturi, v pomoč so nam tudi izpiski študentov, ki so študirali pred nami. Pomembnejša predmeta se mi vsekakor zdita Načrtovanje procesov ter Dinamika in optimiranje procesov, saj z njima dobimo nekakšen vpogled v delovanje procesov v industriji, njihov razvoj in možne nadaljnje izboljšave. Predmet Termodifuzijska tehnika velja za enega od najtežjih na podiplomskem študiju. Menim, da se odnosi med profesorji in študenti izboljšujejo iz leta v leto. Za lažje reševanje izzivov je vsakemu letniku dodeljen tudi profesor mentor. Profesorji se udeležujejo tudi fakultetnih zabav, kjer se lahko z njimi družimo v bolj sproščenem vzdušju, in to vsekakor pripomore k dobremu odnosu s študenti.«

Nuša Hojnik, program: Kemija
»Za podiplomski študij sem se odločila zaradi želje po pridobivanju novih informacij in dodatnem znanju. Večina izbranih predmetov je potekala v obliki individualnih konzultacij oz. pogovorov s profesorji. Sledile so seminarske naloge in nazadnje ustni preizkus znanja. Študirala sem iz aktualnih objavljenih člankov, dostopnih v strokovnih revijah in publikacijah ter ostale literature. Glavnino študijskega gradiva so priporočali in posredovali profesorji. Najtežji so bili predmeti, pri katerih nisem imela zadostnega predznanja z dodiplomskega študija. Profesorji so si prizadevali, da bi kar v največji meri posredovali znanje, ki ga nujno potrebujemo in je hkrati ustrezalo našim študijskim potrebam. Pozitivne stvari na fakulteti so bile po mojem mnenju strokovne informacije iz prve roke in razrešitev problema, individualni pristop, dosegljivost profesorjev in neposreden komunikativni odnos.«

Denis Čuček, program: Kemijska tehnika in tehnična kemija
»Študij je namenjen znanstvenoraziskovalnemu delu v laboratoriju, pisanju znanstvenih člankov in pisanju doktorske disertacije. Za podiplomski študij sem se odločil predvsem zaradi doprinosa novih raziskav in razvoja v znanosti ter tehniki, ki se lahko kasneje aplicirajo v industrijo. Pri svojem študiju lahko rečem, da se mi morda od vseh predmetov zdi najbolj koristen predmet Visokotlačni in drugi separacijski procesi. Izpiti so sestavljeni iz eksperimentalnega dela in iz priprave seminarskih nalog. Študiram predvsem iz znanstvenih člankov in strokovne literature. Pozitivnih stvari je veliko, za negativne pa bi mogel zelo pobrskati po spominu. Pozitivnost vidim v prijaznem in toplem vzdušju, ki vlada v laboratoriju in nasploh v kolektivu. Sodelavci so prijazni, nasmejani in so vedno pripravljeni pomagati.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ