Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Monika Strauss, program: Računovostvo, revizija in davščine, absolventka

»Za podiplomski študij sem se odločila zaradi predhodnega dodiplomskega študija, s katerim sem bila zadovoljna. Na smeri Računovodstvo, revizija in davščine je študij organiziran v sklopu predavanj in vaj. Pri večini predmetov so na voljo kolokviji ali predroki, tako da lahko z obveznostmi končamo že pred začetkom izpitnega obdobja. Pri večini predmetov je potrebna oddaja seminarskih nalog. Večinoma študiram skripte, ki so jih za nas pripravili profesorji. Skripte in naloge za vajo so naložene na Moodlu. Na voljo so tudi zapiski starejših študentov, saj so študenti na EPF vzpostavili bazo zapiskov. Na podiplomskem študiju imamo predvsem usmeritvene predmete, ki se mi zdijo vsi koristni, odvisno na katerem področju želiš kasneje delati. Na moji usmeritvi je atmosfera med profesorji in študenti dobra. Profesorji so dobro pripravljeni in zmeraj dostopni. Pozitivno na EPF je vsekakor osredotočenost na študente – za nas je dobro poskrbljeno, tako s strani profesorjev, kot strokovnih služb. Veliko je različnih možnosti za udejstvovanje – raziskovalni projekti, obštudijske dejavnosti, tekmovanja, dogodki. Ogromno je tudi možnosti za študij v tujini. Bila sem na Erasmus + izmenjavi v Berlinu. Na izmenjavi sem bila en semester. Z odhodom na izmenjavo nisem imela nobenih težav. Pred odhodom je potrebno urediti dokumentacijo – postopki so na EPF dobro organizirani. Na izmenjavi sem poslušala enake predmete, kot bi jih doma in vsi so mi bili priznani.«

Nina Krel, Ekonomsko-poslovna fakulteta, program: Strateški in projektni management BMAG
»Za podiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti sem se odločila zaradi usmeritve. Strateški in projektni management mi je ponudil hkrati dva področja, in sicer delo s projekti ter strateški management, upravljanje podjetij. Za to usmeritev sem se odločila že na dodiplomskem študiju, saj so me predmeti s teh področij najbolj navdušili. Študij poteka 2 leti in sicer, predavanja in vaje. Na predavanjih smo svoje znanje preverjali s kolokviji oziroma vmesnimi testi, na vajah pa smo večinoma opravljali obveznosti s seminarskimi raziskavami. Razlika med dodiplomskim in podiplomskim študijem je predvsem ta, da je veliko več samostojnega dela. Profesorji so veliko vrednost predvsem namenjali samostojnemu delu, torej seminarskim raziskavam, ki smo jih lahko opravili na realnih podjetjih. Vsi predmeti na podiplomskem študiju so se mi zdeli koristni. Vsak je od nas zahteval neko določeno specifiko, ki jo kot managerji potrebujemo za svojo nadaljnjo pot. Noben predmet pa se mi ni zdel težek, saj sem pri vsakem predmetu našla nekaj, kar mi je dalo motivacijo, da sem se stvari naučila. Prav tako sem si svoj čas pravilno zorganizirala, tako da sem svoje obveznosti vedno dokončala v roku. Glede na to, da so na podiplomskem študiju manjše skupine študentov, se mi zdi, da je veliko bolj osebni odnos med profesorji in študenti. Prav tako so mi profesorji omogočili udeležbo na razne projekte, konference, kar tega prej na dodiplomskem študiju ni bilo toliko.«

Špela Mlakar, Ekonomsko-poslovna fakulteta, program: Management marketinga
»V času podiplomskega študija smo na predavanjih predelali del snovi, ostalo je bilo samostojno delo (npr. seminarske naloge, analize člankov). Kjer je bila možnost, da smo obveznosti opravili s kolokviji, sem to možnost izkoristila, pri ostalih pa sem obveznosti opravila z izpitom. Večinoma je za uspešen zaključek predmeta dovolj gradivo, ki ga pripravijo profesorji. Precej lažje je, če obiskuješ predavanja in si delaš zapiske. Seveda pa imamo na voljo tudi literaturo, ki sem jo uporabljala pri poglobljenem proučevanju določene snovi. Večino učne literature profesorji naložijo na spletne učilnice, veliko pa ponuja tudi knjižnica. Z dostopnostjo in odnosi s profesorji nisem imela težav. Na moji usmeritvi so profesorji odprti, pripravljeni pomagati in vložijo veliko truda, da so predavanja zanimiva. Tudi s profesorji drugih usmeritev imam podobne izkušnje. Pozitivne stvari na naši fakulteti: aktivnost študentskega sveta in tutorjev, možnosti izobraževanja v tujini in možnosti pridobivanja neformalnega znanja.«

Bernarda Žitek, program: Management informatike in elektronskega poslovanja
»Menim, da je treba izkoristiti možnost brezplačnega študija in iz tega potegniti čim več znanja. Pri vseh smernih predmetih se prisotnost beleži na vajah in predavanjih, pri ostalih predmetih pa odvisno od profesorja. Pri večini predmetov imamo možnost opraviti izpit s kolokviji. Osnovno literaturo imamo sicer predpisano, vendar raje posegamo po zapiskih (lastnih ali od sošolcev) ali skriptah. Najbolj so koristni predmeti z aktualnimi temami in praktičnimi vajami, na katerih se naučimo uporabljati kakšen pripomoček ali program. Najtežji so predmeti z velikim obsegom suhoparne teorije in kjer je težko stvari logično povezovati, da bi si jih zapomnil (matematika, statistika). Kot pozitivne lastnosti bi izpostavila pridobljeno praktično znanje o številnih programih in dodatne možnosti, kot so delavnice, možnost opravljanja certifikatov, izleti ipd.

Luka Prah, program: Management e-poslovanja in informatike
»Med pozitivnimi stvarmi študija bi izpostavil zavzetost profesorjev in asistentov pri pomoči študentom, ter dodatnih aktivnosti, strokovne ekskurzije v tujino in dodatne izvenštudijske aktivnosti, organizirane s strani fakultete, ki so mi prinesle ogromno praktičnega znanja. Na podiplomski študij sem se vpisal zaradi želje po nadgraditvi znanja. Študij je sestavljen iz predavanj, računalniških vaj, ter seminarjev. Veliko predavanj je potekalo s strani strokovnjakov iz prakse, ki so nam podrobneje predstavili dejanske primere in izkušnje iz prakse. Vso pridobljeno praktično znanje na prej omenjenih računalniških vajah, je mogoče potrditi tudi z mednarodnimi certifikati. Študiram tako iz knjig, kot zapiskov, ter literature ki nam jo posredujejo profesorji. Na naši smeri smo glede odnosa med profesorji in študenti zelo zadovoljni, saj je ta zelo dober.«

Alijana Pintar, program: Mednarodna poslovna ekonomija
»Za podiplomski študij sem se odločila, ker sem želela poglobiti znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Študij sestavljajo predvsem predavanja, pri nekaterih predmetih tudi vaje. Na podlagi osvojene teorije pa študenti izdelamo seminarske naloge, raziskujemo določena področja, analiziramo primere, pišemo poročila ipd. V večini primerov je možno izpit opraviti s kolokviji, kar je po mojem mnenju velika prednost bolonjskega študija. Zaradi predhodnega znanja študentov je vključevanje v debate lažje, pa tudi predavanja nasploh so bolj interaktivna. Največ mi pri študiju pomagajo lastni zapiski, študiram tudi iz knjig in učbenikov, ki so dostopni v knjižnici. Odnos med profesorji in študenti je bolj oseben. Pozitivne stvari, ki sem jih doživela na fakulteti so: študij v tujini, vključevanje v razne študentske organizacije in organe fakultete ipd.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ