Prijava na e-nasvete

Študentsko podjetništvo

 Samostojni podjetnik (s. p.)Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.)
OdgovornostOdgovarjate z vsem osebnim premoženjemD.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem (kapitalom podjetja).
Osnovni kapital
 • ustanovnega kapitala ni;
 • vsak, ki ni lastnik nepremičnine, kjer bo posloval, mora ob registraciji predložiti overjeno izjavo lastnika, da mu to dovoljuje oz. mora lastnik nepremičnine z njim na VEM točko, kjer referent overi njegov podpis;
 • razen osebne izkaznice in davčne številke (ter izjave glede nepremičnine), potencialni podjetnik ne potrebuje ničesar drugega
 • minimalno 7.500 EUR osnovnega kapitala;
 • vsak, ki ni lastnik nepremičnine, kjer bo posloval, mora ob registraciji predložiti overjeno izjavo lastnika, da mu to dovoljuje oz. mora lastnik nepremičnine z njim na VEM točko, kjer referent overi njegov podpis;
 • razen osebne izkaznice in davčne številke (ter izjave glede nepremičnine) potencialni podjetnik ne potrebuje ničesar drugega;
 • pri registraciji d.o.o. je treba najprej speljati postopek registracije, nato vplača kapital na začasni TRR in pridobi potrdilo banke, potrdilo odnesete na VEM točko, kjer referent zaključi postopek
Stroški ustanovitvebrezplačnoenostavni postopek (za tiste d.o.o., katerih osnovni kapital bo vplačan z denarjem) na točkah VEM je brezplačen, zazahtevni postopek zahteva (kadar poteka vplačilo osnovnega kapitala z osnovnimi sredstvi ali vrednostnimi papirji) je potrebno plačilo notarja po tarifi
Kje vložim vlogo za ustanovitev podjetja?preko državnega portala e-Vem z uporabo kvalificiranega potrdila ali osebno na točkah VEMpreko državnega portala e-Vem z uporabo kvalificiranega potrdila (za enoosebne d.o.o.), osebno na točkah VEM za enostavne d.o.o. ali pri notarju, ko osnovni kapital ne bo vplačan z denarjem
Postopek na VEM točki
 1. vpis v poslovni register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES); kaj potrebujete oz. se o tem dogovorite na točki VEM z referentom: osebno izkaznico, davčno številko, ime podjetja (lahko tudi fantazijsko ime), skrajšano ime, sedež podjetja, overjeno izjavo lastnika nepremičnine, kjer bo poslovni naslov, če to niste vi, osebne podatke, podatke o zakonitem zastopniku, seznam dejavnosti, ki jih boste opravljali1;
 2. vpis v davčni register RS (FURS) v osmih dneh po vpisu v poslovni register Slovenije oz. sočasno ob registraciji podjetja na točki VEM2;
 3. prijava na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s prijavo na obrazcu M-1 (www.zzzs.si).Ko prejmete Sklep o registraciji, lahko začnete s poslovanjem.
 4. Morebitno pridobitev Obrtnega dovoljenja, urejanje prijave za zaposlene delavce, (prostovoljni) vpis v sistem DDV.
 1. vložitev predloga za vpis ustanovitve enostavne d.o.o. v sodni oz. poslovni register, kjer boste potrebovali osebni dokument ter kasneje potrdilo banke o vplačilu denarnega vložka, vplačilo celotnega osnovnega kapitala v denarju;
 2. vpis v davčni register RS (FURS)3;
 3. kasneje lahko opravite na VEM točki tudi prijavo na Zavod za zdravstveno zavarovanje, če boste v podjetju zaposleni4;
 4. morebitno pridobitev Obrtnega dovoljenja, urejanje prijave za zaposlene delavce, (prostovoljni) vpis v sistem DDV.
Kako voditi knjige?enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali normirani odhodkidvostavno knjigovodstvo ali normirani odhodki
Obdavčitev dobička
 • progresivna lestvica do 50 %;
 • progresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici;
 • če se podjetnik odloči za normirane odhodke, se dobiček obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 % (omejitev 50.000 € letnega prometa, do 100.000 € ob pogoju redne zaposlitve ene osebe vsaj 5 mesecev v zadnjem letu)
 • pavšalna lestvica: 17 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizična oseba je obdavčena s 25 %;
 • če se podjetnik odloči za normirane odhodke, se dobiček obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 % (omejitev 50.000 € letnega prometa oz. do 100.000 € ob pogoju redne zaposlitve ene osebe vsaj 5 mesecev v zadnjem letu)

1 Podjetnik mora imeti registrirane dejavnosti, za katere bo izstavljal račun. V nasprotnem primeru se smatra opravljena dejavnost kot delo na črno.

2,3 Odločitev glede načina plačevanja akontacije dohodnine, prek dejanskih stroškov ali z upoštevanjem normiranih stroškov.

4 Po zakonodaji RS sirektor d. o. o. ne more biti brezposelna oseba.

Koliko me bo vse skupaj stalo?

Ustanovitev podjetij je v Sloveniji brezplačna, v spodnji tabeli pa so našteti mesečni stroški vodenja s. p.

Vrsta prispevkaZnesek (v evrih)
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje219,37
Zdravstveno zavarovanje (skupaj)125,56
Prispevki za starševsko varstvo1,80
Skupaj prispevki za zaposlovanje1,50
Skupaj348,89*

*Podatki veljajo za februar 2017 in se spreminjajo vsak mesec, saj so vezani na minimalno plačo. Odvisni so tudi od davčne osnove, ki jo posameznik doseže v preteklem letu. Vir: Zavod mladi podjetnik.

Zraven pa je treba računati še na izgubo nekaterih ugodnosti, ki jih imajo študentje:

 • izgubiš pravico do dela prek študentskega servisa,
 • ne moreš več bivati v študentskem domu,
 • izgubiš štipendijo,
 • izgubiš pravico do subvencionirane prehrane,
 • prenehaš biti vzdrževan družinski član.

Popoldanski oz. dopolnilni s.p.

Dopolnilni in polni s. p. imata enak pravni status, pravice in dolžnosti, razlika je le v:

 • višini prispevkov, ker je oseba z dopolnilnim s. p. zavarovana drugje,
 • ustanovitelj mora imeti sklenjeno polno zaposlitev drugje, iz tega naslova se plačujejo prispevki, ima status študenta ali upokojenca, mesečni pavšalni stroški znašajo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (32,43 €) in za zdravstveno zavarovanje 33,24 € (8,31 € + 24,93 €), skupaj 65,67 €. Vsak lastnik popoldanskega s. p. se mora zavarovati za primer smrti ali poškodbe pri delu z obrazcem M12 (na točki VEM ali prek portala e-VEM) – strošek zavarovanja je že vštet v pavšalne prispevke.

Za konec

Kot ste prebrali, danes lahko ustanovite podjetje tudi vi, seveda pa se je treba zavedati tveganja, ki sodi zraven. Borut Borštnik s portala Mladi podjetnik tako mladim svetuje: »Pred vstopom v svet podjetništva je dobro temeljito premisliti o svoji poslovni ideji, treba je pridobiti čimveč objektivnih mnenj s strani izkušenih podjetnikov. Vsem priporočamo, da se udeležujejo čimveč izobraževanj, na trgu jih je veliko brezplačnih, ter tako črpajo novo znanje, prav tako je potrebno branje podjetniške literature. Uspešno voditi podjetje je namreč kompleksna stvar, znanje je tisto, ki v končni fazi ločuje uspešne podjetnike od neuspešnih.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ