Prijava na e-nasvete

Pridobivanje dodatnih spretnosti in znanj

Da do neželene situacije ne bi prišlo, je dobro, da si študentje pridobivajo tudi neformalna znanja in izkušnje. Velikokrat študenti ne vedo, kako do takih izkušenj priti, možnosti pa je pravzaprav kar nekaj.

PRIDOBIVANJE NEFORMALNIH ZNANJ IN IZKUŠENJ

S formalnim izobraževanjem se pridobi javno veljavna izobrazba oz. poklicna kvalifikacija. Pri neformalnem izobraževanju pa gre za poglabljanje, razširjanje ali pridobivanje znanja. Tako pridobljeno znanje ni nujno, da se dokazuje z javno veljavno listino. Neformalno izobraževanje omogoča pridobivanje socialnih veščin, kot so medosebne spretnosti, timsko delo, samozaupanje, disciplina, načrtovanje, projektno delo …

Delovne izkušnje, ki bodo zagotovo pripomogle k hitrejši zaposljivosti so:

  • Strokovna praksa

Na tak način študent vzpostavlja stike z drugimi ljudmi, pridobiva nove in poučne delovne izkušnje. Strokovno prakso si lahko študent izbere sam v Sloveniji, lahko pa se odloči tudi za prakso v tujini. V tem primeru si študent sam izbere podjetje, kjer bo opravljal prakso. Študent lahko zaprosi tudi za štipendijo, več o tem pa je razloženo na spletni strani.

  • Prostovoljno delo

Dobro je tudi opravljanje prostovoljnega dela, kot je npr. članstvo v klubih, društvih. Za tovrstno delo oseba ne dobi plačila, vseeno pa tako delo nudi bogate izkušnje. Opravljanje takega dela je za posameznika pozitivna izkušnja, kako pomagati drugim. Prostovoljnega dela se lahko udeležujete tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Za več informacij o prostovoljnem delu na področju Evrope lahko pobrskate po spletni strani Evropskega mladinskega portala, v Sloveniji pa www.prostovoljstvo.org.

  • Delo na projektih

Tovrstno delo pomeni skupinsko delo večih udeležencev. Pri tem se študent nauči kolegialnega sodelovanja z drugimi. Na spletnih straneh so mnogokrat razpisi za razne projekte, ki se jih lahko študent udeleži. Pogosto se projektna dela organizirajo tudi v okviru fakultete, spremljajte pa tudi nagradne projektne razpise različnih podjetij.

  • Delo s pomočjo študentskega servisa

Ni dobro le za pridobivanje dodatnega denarja, ampak tudi izkušenj.

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Različna izobraževanja, ki so mnogokrat povsem brezplačna, ali pa za študente vsaj cenejša, organizirajo različne študentske organizacije. Tako se lahko ceneje obiskujete jezikovne tečaje, brezplačne delavnice, strokovne in športne tečaje. Lahko se udeležujete tudi različnih okroglih miz in večerov kulture, ki jih organizirajo študentske organizacije. Več najdete na spletnih straneh posamičnih organizacij. ŠOS (Študentska organizacija Slovenije), ŠOU (Študentska organizacija v Ljubljani), ŠOUM (Študentska organizacija univerze v Mariboru) in ŠOUP (Študentska organizacija univerze na Primorskem).

ŠTUDENTSKA DRUŠTVA

V okviru posameznih univerz delujejo tudi različna društva. Društva so lahko ustanovljena na podlagi posameznih oddelkov na fakultetah npr. Študentsko arheološko društvo (ŠAD), Študentsko filozofsko društvo itd. ali pa združujejo določeno stroko kot npr. Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije, društvo Kemik, Društvo študentov FERI itd … Članstvo pri društvih se od enega do drugega društva razlikuje. Npr. član Sekcije študentov bibliotekarstva lahko postane le študent bibliotekarstva. Poleg študentov določene stroke pa se lahko v nekatera društva vključijo tudi drugi študenti, ki jih zanima področje delovanja društva. Več informacij o društvih, katerih član lahko postanete, je na voljo na spletni strani vaše fakultete.

Društva sodelujejo pri:

– mednarodnih poletnih šolah,

– različnih športnih tekmovanjih,

– motivacijskih vikendih,

– organizirajo ekskurzije in različna predavanja …

POGUMNO ZA ZNANJEM

Z neformalnimi znanji bogatite svoje izkušnje, pridobivate nova spoznanstva in si odpirate pot na področje dela. Zato ne odlašajte! Vključujte se v čim več dejavnosti, ki so vam ljube. Bodite prvi v vrsti pri raznih tečajih in to bo pripomoglo k temu, da bo tudi vaša čakalna vrsta za kasnejše delo manjša.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ