Prijava na e-nasvete

Pogodba o zaposlitvi – kaj morate vedeti, preden jo podpišete

Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument vašega formalnega odnosa z delodajalcem. Pri zaposlovanju se pogosto srečujemo z različnimi vrstami zaposlitvenih pogodb, ki določajo pravice in obveznosti tako delavca kot delodajalca. Razumevanje teh pogodb in njihovih sestavin je ključno za ustrezno izvajanje delovnega razmerja ter za zagotavljanje pravičnosti in transparentnosti med strankama. V tem članku bomo raziskali različne vrste zaposlitvenih pogodb ter njihove osnovne sestavine, ki igrajo ključno vlogo pri urejanju delovnega razmerja.

Pogodba o zaposlitvi in njene sestavine

Stanić in Jankovič priporoča, da pred podpisom pogodbo o zaposlitvi preverite pri pravniku ali izkoristite brezplačno pravno svetovanje v okviru ZSSS preko info@mladiplus.si ali osebno.

Preverite, če pogodba za NEDOLOČEN ČAS vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva 31. člen Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1):

 • podatke o delavcu in delodajalcu z navedbo njunega prebivališča oz. sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oz. vrsto dela, s kratkim opisom dela, raven in smer izobrazbe in drugi pogoji dela,
 • kraj opravljanja dela (če ni naveden, se delo opravlja na sedežu delodajalca),
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba,
 • določilo, ali gre za zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače v evrih ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca.

Vse bolj pogosta je pogodba o zaposlitvi za DOLOČEN ČAS. Ta se izjemoma lahko sklene, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • priprave na delo, usposabljanje ali izpopolnjevanje za delo,
 • delo v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij,
 • opravljanje javnih del oz. vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
 • pripravo oz. izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav,
 • predajo dela (lahko traja največ en mesec),
 • voljene in imenovane funkcionarje oz. druge delavce, ki so vezani na mandatni organ.

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in zaposlitvi za opravljanje dela na domu:

Poleg navedenih je možna tudi pogodba o zaposlitvi s KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM (delavec izenačen z delavcem, ki je zaposlen za polni delovni čas) in pogodba o zaposlitvi za OPRAVLJANJE DELA NA DOMU (tudi delo na daljavo, ki ga opravljate z uporabo informacijske tehnologije). Slednja je nestandardna oblika pogodbe in se lahko sklene s polnim ali skrajšanim delovnim časom za nedoločen ali določen čas. Opravljate delo od doma ali na drugem izbranem kraju izven prostorov delodajalca, ki ga določita skupaj. S pogodbo lahko uredita tudi ostale elemente, kot so razporejanje delovnega časa, nočno delo, koriščenje dopusta in odmorov, ali pa bo delodajalec to odločitev celo prepustil vam. Smiselno je določiti, kdaj boste dosegljivi za komunikacijo z delodajalcem in ostalimi strankami. Stroški prevoza na delo vam ne pripadajo, razen če določite določen dan, ko morate priti na sedež podjetja. Določita lahko tudi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev ter nadzor na domu.

Pripravništvo

Delodajalec vam lahko ponudi tudi pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, ko boste prvič začeli opravljati delo na ravni svoje stroke in se začeli usposabljati za samostojno opravljanje dela. Pripravništvo lahko traja eno leto. Delodajalec mora zagotoviti ustrezno usposabljanje po programu. V pogodbi se določi trajanje, potek pripravništva, program, mentorstvo ter način spremljanja in ocenjevanja pripravništva. Ob koncu pripravništva opravite še izpit. Včasih so bila na voljo tudi volonterska pripravništva, a so od začetka leta 2015 prepovedana z odlokom vlade.

Sodelujoča strokovnjaka: Želimir Stanić in Anja Jankovič, Sindikat Mladi plus

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ